دسته ها

آخرین مطالب

استاندارد ایزو

اطلاعات کاربردی

مقالات مرتبط

ایزو 10015 چیست؟ (مراحل + هزینه اخذ گواهینامه ISO 10015)

استاندارد ایزو 10015 چیست؟ ISO 10015 یک استاندارد شناخته شده جهانی است که راهنمایی هایی را در مورد استقرار، پیاده سازی، حفظ و ارتقای سیستم های مدیریت شایستگی در سازمان ها ارائه می دهد. صرف نظر از نوع و اندازه سازمان، استاندارد ایزو 10015 چارچوبی را ارائه می دهد که با خانواده استانداردهای ISO 9000 هماهنگ است و بر رویکرد سیستماتیک برای توسعه شایستگی تأکید دارد.

ایزو 10015 چیست؟ (مراحل + هزینه اخذ گواهینامه ISO 10015)

در حوزه مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی، سازمان بین المللی استاندارد (ISO) نقشی محوری در تعیین معیارها و دستورالعمل ها ایفا می کند. یکی از این استانداردهای ضروری ISO 10015 است که به طور خاص بر سیستم های مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان تمرکز دارد. این مقاله مروری جامع بر ISO 10015:2019 ارائه می‌کند و اهمیت، کاربرد و تغییرات کلیدی معرفی‌شده در آخرین نسخه را روشن می‌کند.

مروری جامع بر ISO 10015:2019 – دستورالعمل هایی برای سیستم های مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان.

فهرست محتوا

blank

معرفی استاندارد ایزو 10015

ISO 10015 یک استاندارد شناخته شده جهانی است که راهنمایی هایی را در مورد استقرار، پیاده سازی، حفظ و ارتقای سیستم های مدیریت شایستگی در سازمان ها ارائه می دهد. صرف نظر از نوع و اندازه سازمان، استاندارد ایزو 10015 چارچوبی را ارائه می دهد که با خانواده استانداردهای ISO 9000 هماهنگ است و بر رویکرد سیستماتیک برای توسعه شایستگی تأکید دارد.

در چشم انداز به سرعت در حال تحول عصر دانش، سازمان ها با چالش انطباق با فناوری های در حال تغییر و سیستم های کاری با سرعتی بی سابقه مواجه هستند. در این محیط پویا، آموزش منابع انسانی به عنوان ابزاری حیاتی برای بقا و موفقیت سازمان ها در بازارهای پر رقابت ظاهر می شود.

در حالی که افزایش کمی در تعداد افراد و ساعات آموزشی مهم است، اما به تنهایی نمی تواند کیفیت و اثربخشی آموزش را تضمین کند. استاندارد ایزو 10015 به عنوان یک نیروی راهنما وارد عمل می شود و راهنمایی جامع برای طراحی، اجرا و ارزیابی اثربخشی فرآیند آموزش ارائه می کند.

تاریخچه استاندارد ایزو 10015

توسعه ISO 10015 توسط عوامل متعددی انجام شد که مانع از اثربخشی برنامه‌های آموزشی در سازمان‌های مختلف شد. برخی از این عوامل عبارتند از: عدم شناسایی صحیح نیازهای آموزشی، بی توجهی به الزامات آموزشی خاص شغل، نبود اهداف و راهبردهای مشخص، ضعف در طراحی محتوا و برنامه، توجه ناکافی به مسائل اجرایی، عدم بررسی دقیق در انتخاب ارائه دهندگان آموزش و عدم اطمینان. در مورد ارزیابی نتایج آموزشی

در پاسخ به این چالش ها، نمایندگان 22 کشور در سراسر جهان در دسامبر 1999 گرد هم آمدند تا پیش نویس اصلی استاندارد ISO 10015 را تهیه کنند. این پیش نویس با هدف ارائه یک راهنمای جامع برای سازمان هایی که در فعالیت های آموزشی درگیر هستند، خدمت می کند.

استاندارد ایزو 10015 که در سال 1999 توسط کمیته فنی ISO/TC176 در مورد مدیریت و تضمین کیفیت و کمیته SC3 منتشر شد، به چالش‌هایی می‌پردازد که سازمان‌ها در شناسایی صحیح نیازهای آموزشی، همسویی آموزش با الزامات شغلی، تعیین اهداف و استراتژی‌های روشن، طراحی محتوای مؤثر و اطمینان از آن با آن مواجه هستند. اجرای با کیفیت، انتخاب ارائه دهندگان آموزش قابل اعتماد، و ارزیابی نتایج آموزش.

اجزای اصلی ISO 10015 چیست؟

اجزای اصلی ISO 10015 چیست؟

استاندارد ISO 10015 ابزاری همه کاره است که برای سازمان ها در هر نوع و اندازه ای قابل استفاده است. این استاندارد با خانواده ISO 9000 هماهنگ است و ارتباط مدیریت کیفیت و مدیریت شایستگی را تقویت می کند. تغییرات قابل توجه در نسخه 2019 شامل تجدید نظر در تعیین الزامات شایستگی و کاوش عمیق تر در اصول مدیریت شایستگی است.

1. مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان مفاهیم به هم پیوسته ای هستند که برای موفقیت سازمانی حیاتی هستند. توسعه کارکنان بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت شایستگی است، با درک اینکه افراد شایسته به طور مستمر به فرصت هایی برای رشد و ارتقا نیاز دارند. مدیریت استراتژیک و سیستماتیک شایستگی کارکنان و فرآیندهای توسعه، قابلیت های سازمانی را افزایش می دهد، با اهداف استراتژیک همسو می شود و دستیابی به نتایج مطلوب را تسهیل می کند.

2. اجرای شیوه های توسعه شایستگی

این استاندارد سازمان ها را در اجرای شیوه هایی که توسعه شایستگی های کارکنان را تسهیل می کند، راهنمایی می کند. این شامل آموزش، افزایش مهارت و ابتکارات یادگیری مستمر برای اطمینان از برآوردن نیازهای مهارتی کارمندان در نقش های خود است.

3. حفظ استانداردهای شایستگی

حفظ استانداردهای شایستگی برای موفقیت بلندمدت سازمانی بسیار مهم است. ISO 10015 رهنمودهایی را برای ارزیابی مداوم، بازنگری و انطباق استانداردهای شایستگی برای همسویی با نیازهای سازمانی در حال تغییر و روندهای صنعت ارائه می کند.

4. پیشرفت مداوم

بهبود مستمر هسته اصلی ISO 10015 است. این استاندارد سازمان ها را تشویق می کند که به طور مستمر سیستم های مدیریت شایستگی خود را ارزیابی و ارتقا دهند و فرهنگ سازگاری و نوآوری را پرورش دهند.

نقش ISO 10015 در افزایش قابلیت های سازمانی

ISO 10015 نقشی محوری در ارتقای قابلیت‌های سازمانی و ایجاد ارزش دارد. اصول مدیریت کیفیت بر اهمیت داشتن کارکنان واجد شرایط و پرورش فرهنگی که باعث رشد و توسعه مستمر می شود تأکید می کند. استاندارد ISO 10015 به عنوان یک سند جامع عمل می کند و راهنمایی های ضروری را به سازمان ها و پرسنل درگیر در مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان ارائه می دهد.

آخرین تغییرات در ISO 10015:2019

جدیدترین نسخه ISO 10015 که در سال 2019 منتشر شد، تغییرات قابل توجهی را با هدف همسویی استاندارد با خانواده ISO 9000 ایجاد کرد. برخی از اصلاحات قابل توجه عبارتند از:

 • ادغام با خانواده ISO 9000: ISO 10015:2019 با خانواده استانداردهای ISO 9000 همسو است و ارتباط مدیریت کیفیت و مدیریت شایستگی را تقویت می کند. این ادغام اجرای یکپارچه تر هر دو مجموعه استاندارد را در یک سازمان تسهیل می کند.
 • تأکید بیشتر بر مشارکت رهبری: استاندارد به روز شده تاکید بیشتری بر مشارکت رهبری در مدیریت شایستگی دارد. نقش رهبری را در پرورش فرهنگ توسعه شایستگی و همسویی آن با اهداف استراتژیک کلی سازمان برجسته می کند.
 • ادغام تفکر مبتنی بر ریسک: ISO 10015:2019 با بازتاب اصول مدیریت کیفیت معاصر، تمرکز قوی تری بر تفکر مبتنی بر ریسک دارد. سازمان‌ها تشویق می‌شوند تا ریسک‌های مرتبط با مدیریت شایستگی را شناسایی کرده و به آنها رسیدگی کنند و از رویکردی فعالانه برای چالش‌های بالقوه اطمینان حاصل کنند.
 • انعطاف پذیری برای سازمان های مختلف: با شناخت ماهیت متنوع سازمان ها، آخرین نسخه ISO 10015 انعطاف پذیری بیشتری را در کاربرد آن فراهم می کند. این به سازمان ها اجازه می دهد تا استاندارد را با زمینه ها و صنایع خاص خود تطبیق دهند در حالی که همچنان به اصول اساسی مدیریت شایستگی پایبند هستند.
blank

4 رکن اصلی استاندارد ایزو 10015: طرحی برای مدیریت آموزش موثر

1. ارزیابی نیازهای آموزشی

رکن اول بر مرحله مهم شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان متمرکز است. سازمان‌ها برای مشخص کردن حوزه‌های خاصی که کارکنان به توسعه نیاز دارند، یک ارزیابی را آغاز می‌کنند. این نیازها می توانند طیفی را شامل شوند، از مهارت های فنی تا دانش عمومی و مهارت های ارتباطی. با درک شکاف های آموزشی خاص در نیروی کار، سازمان ها می توانند برنامه های آموزشی خود را برای رسیدگی موثر به این حوزه ها تنظیم کنند.

2. برنامه ریزی

پس از ارزیابی نیازهای آموزشی، سازمان به مرحله برنامه ریزی می رود. این رکن شامل تدوین یک برنامه جامع برای رفع نیازهای آموزشی شناسایی شده است. برنامه آموزشی عناصر کلیدی مانند اهداف آموزشی، محتوا، روش ها و زمان بندی را در بر می گیرد. سازمان ها با ساختار دهی دقیق برنامه آموزشی، زمینه را برای یک رویکرد سیستماتیک و هدفمند برای رسیدگی به نیازهای آموزشی شناسایی شده فراهم می کنند.

3. پیاده سازی

با اجرای برنامه آموزشی، سازمان به مرحله اجرا منتقل می شود. این رکن محوری شامل اجرای برنامه آموزشی تدوین شده است. سازمان ها چه از طریق کارگاه ها، دوره های آنلاین یا سایر روش های آموزشی، برنامه برنامه ریزی شده را برای انتقال دانش و مهارت به کارکنان اجرا می کنند. اجرای موفقیت آمیز این برنامه برای اطمینان از اینکه نیروی کار مزایای مورد نظر را به دست می آورد و توسعه معنادار را تجربه می کند ضروری است.

4. ارزیابی اثربخشی

رکن نهایی حول محور ارزیابی اثربخشی آموزش های ارائه شده می چرخد. سازمان ها باید ارزیابی کنند که آیا ابتکارات آموزشی به نتایج مورد نظر خود دست یافته اند و به توسعه کارکنان کمک کرده اند. روش های ارزیابی می تواند متفاوت باشد و ممکن است شامل نظرسنجی، پرسشنامه، آزمون یا مشاهده مستقیم باشد. این مرحله حیاتی سازمان ها را قادر می سازد تا تأثیر برنامه آموزشی را بسنجند، زمینه های بهبود را شناسایی کنند و برای ابتکارات آموزشی آتی تصمیمات آگاهانه بگیرند.

در اصل، چهار رکن مهم ISO 10015 در مجموع یک چارچوب ساختاریافته را تشکیل می دهند که سازمان ها را در کل فرآیند آموزش، از شناسایی نیازها تا ارزیابی نتایج، راهنمایی می کند. این رویکرد سیستماتیک نه تنها اثربخشی ابتکارات آموزشی را افزایش می دهد، بلکه به بهبود کلی عملکرد سازمانی نیز کمک می کند.

مقایسه ایزو 9001 و ایزو 10015

در حالی که هر دو ISO 10015 و ISO 9001 به اهمیت آموزش اشاره می کنند، اما در تمرکز و عمق متفاوت هستند. ایزو 9001، یک استاندارد مدیریت کیفیت گسترده تر، به طور مختصر به الزامات آموزشی می پردازد اما به جزئیات اطمینان از اثربخشی آموزش نمی پردازد. در مقابل، ایزو 10015 چارچوب دقیق‌تر و مشخص‌تری را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند تا تأثیر ابتکارات آموزشی خود را افزایش دهند.

کاربرد استراتژیک ISO 10015

بکارگیری استاندارد ISO 10015 در کنار سایر استانداردهای مدیریتی مانند ISO 9001 می تواند یک حرکت استراتژیک برای سازمان ها باشد. با ادغام اصول ISO 10015 در سیستم های مدیریت کلی خود، سازمان ها می توانند رویکردی هم افزایی برای دستیابی به اهداف خود ایجاد کنند. توجه متمرکز بر اثربخشی آموزش ارائه شده توسط ISO 10015، مکمل اصول مدیریت کیفیت گسترده‌تر ISO 9001 است که منجر به یک استراتژی سازمانی جامع‌تر و تأثیرگذارتر می‌شود.

حوزه های کلیدی تحت پوشش ISO 10015 چیست؟

استاندارد ISO 10015 به جنبه های حیاتی مدیریت آموزش می پردازد تا اطمینان حاصل شود که سازمان ها برنامه های آموزشی مؤثری را توسعه داده و حفظ می کنند. حوزه های کلیدی تحت پوشش استاندارد عبارتند از:

1. تعیین نیازهای آموزشی کارکنان

در هسته ISO 10015 تاکید بر تعیین دقیق نیازهای آموزشی کارکنان است. درک شکاف های دانش و مهارت خاص در نیروی کار برای تنظیم برنامه های آموزشی برای رسیدگی موثر به این نیازها ضروری است. ISO 10015 راهنمایی برای انجام ارزیابی ها برای شناسایی الزامات آموزشی، ایجاد یک پایه محکم برای توسعه هدفمند و معنادار کارکنان ارائه می دهد.

2. طراحی و اجرای برنامه های آموزشی

پس از شناسایی نیازهای آموزشی، استاندارد سازمان ها را در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی راهنمایی می کند. این شامل تدوین برنامه های جامعی است که اهداف آموزشی، محتوا، روش ها و زمان بندی را در بر می گیرد. ISO 10015 تضمین می‌کند که سازمان‌ها برنامه‌های آموزشی ساختاریافته و منظمی را ایجاد می‌کنند و آنها را با نیازهای شناسایی‌شده هماهنگ می‌کنند تا تأثیر آن‌ها بر توسعه کارکنان را به حداکثر برسانند.

3. ارزیابی اثربخشی آموزش

ارزشیابی یک جزء حیاتی از هر برنامه آموزشی موفق است و ISO 10015 بر این جنبه تاکید ویژه دارد. این استاندارد سازمان ها را در ایجاد مکانیسم های قوی برای ارزیابی اثربخشی طرح های آموزشی راهنمایی می کند. ایزو 10015 چه از طریق نظرسنجی، پرسشنامه، آزمایش یا مشاهده مستقیم، چارچوبی را برای سازمان ها فراهم می کند تا نتایج برنامه های آموزشی خود را ارزیابی کنند و بهبود و اصلاح مستمر را ممکن می سازد.

مزایای پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 10015 برای سازمان ها

پیاده سازی استاندارد ISO 10015 مزایای بسیاری را برای سازمان هایی که متعهد به بهبود فرآیندهای آموزشی و توسعه کارکنان خود هستند، به همراه دارد. این استاندارد بین‌المللی راهنمایی‌های دقیقی را ارائه می‌کند و سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا فرآیندهای آموزشی خود را ساختار و نظام‌مند کنند.

 • ساختار و نظام مند کردن فرآیند آموزش: یکی از مزایای اصلی اخذ گواهینامه ایزو 10015 رویکرد ساختاریافته و سیستماتیکی است که در فرآیند آموزش القا می کند. استاندارد با ارائه راهنمایی های دقیق، به سازمان ها در طراحی و اجرای طرح های آموزشی خود به صورت هدفمند و سازمان یافته کمک می کند. این رویکرد ساختاریافته تضمین می‌کند که تلاش‌های آموزشی با اهداف سازمانی هماهنگ است و فرآیند آموزشی مؤثرتر و هدفمندتری را تقویت می‌کند.
 • کاهش دوباره کاری و خطا: دریافت گواهینامه ایزو 10015 نقشی اساسی در کاهش دوباره کاری و خطاها در سازمان ها ایفا می کند. با کمک به شناسایی نیازهای آموزشی، استاندارد تضمین می کند که کارکنان آموزش های مرتبط و عملی را دریافت می کنند. این رویکرد هدفمند به کاهش خطاها و نیاز به دوباره کاری، بهینه سازی کارایی سازمانی و کاهش احتمال اشتباهات پرهزینه کمک می کند.
 • بهبود انگیزه، بهره وری و اثربخشی کارکنان: کارکنانی که به درستی آموزش دیده اند نه تنها شایستگی بیشتری دارند، بلکه با انگیزه و بهره وری بیشتری نیز دارند. اخذ گواهینامه ایزو 10015 بر بهبود انگیزه، بهره وری و اثربخشی کلی کارکنان تمرکز دارد. زمانی که کارکنان از مهارت ها و دانش لازم برخوردار باشند، انگیزه بیشتری برای برتری در کار خود دارند که منجر به افزایش عملکرد و کارایی سازمانی می شود.
 • افزایش اعتماد مشتریان به شایستگی کارکنان: مزیت مهم دیگر دریافت گواهینامه ایزو 10015 افزایش اعتماد مشتریان به شایستگی کارکنان سازمان است. وقتی مشتریان از مهارت ها و دانش نیروی کار مطمئن شوند، اعتماد به محصولات و خدمات ارائه شده را القا می کند. این افزایش اعتماد مشتری می تواند به روابط قوی تر، وفاداری مشتری و شهرت مثبت برای سازمان کمک کند.
 • افزایش بهره وری و کارایی: اخذ گواهینامه ایزو 10015 به طور مستقیم به بهره وری و کارایی کلی یک سازمان کمک می کند. کارکنان با داشتن مهارت ها و دانش لازم می توانند کارآمدتر و موثرتر کار کنند. این افزایش بهره وری نه تنها به نفع سازمان در داخل است، بلکه بر رقابت پذیری آن در بازار نیز تأثیر مثبت می گذارد.

چه سازمان هایی می توانند گواهینامه ایزو 10015 دریافت کنند؟

صرف نظر از نوع و اندازه سازمان، استاندارد ایزو 10015 چارچوبی را ارائه می دهد که می تواند درهرسازمان یا شرکتی پیاده سازی شود. یکی از استانداردهای سازمان بین المللی ایزو که در مورد سیستم های مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان تمرکز دارد، استاندارد ایزو 10015 است که می تواند توسط سازمان های زیر دریافت شود:

 1. شرکت ها و سازمان هایی که اقدام به آموزش کارکنان در سازمان خود دارند.
 2. موسسات آموزشی همانند موسسه آموزش زبان های خارجی در ایران
 3. کلیه مدارس و آموزشگاه ها همانند آموزشگاه های فنی حرفه ای

مزایای اخذ گواهینامه ایزو برای آموزشگاه ها شامل موارد زیر است:

 • ایجاد یک فضای هماهنگ و یکپارچه برای آموزش
 • صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزش
 • افزایش اثربخشی آموزش
 • افزایش رضایت مشتریان
 • افزایش اعتبار و شهرت آموزشگاه
مزایای اخذ گواهینامه ایزو 10015 برای مدارس

مزایای اخذ گواهینامه ایزو 10015 برای مدارس

ISO 10015 یک استاندارد همه کاره است که برای سازمان های مختلف از جمله مدارس قابل اجرا است. مدارس به عنوان مؤسسات آموزشی می توانند از اجرای ISO 10015 از مزایای متعددی بهره مند شوند. گواهینامه ISO 10015 برای مدارس مزایای متعددی را ارائه می دهد و چارچوبی ساختاریافته برای بهینه سازی فرآیند آموزش ارائه می دهد. این گواهینامه یک حرکت استراتژیک برای مؤسسات آموزشی است که به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی هستند. در اینجا مزایای کلیدی وجود دارد:

 • مدیریت شایستگی پیشرفته: اخذ گواهینامه ایزو 10015 توسط مدارس در ایجاد و حفظ سیستم‌های مدیریت شایستگی کمک می‌کند و تضمین می‌کند که مربیان توسعه هدفمند و مؤثر را دریافت می‌کنند.
 • توسعه کارکنان بهبود یافته: این استاندارد مدارس را در ساختار برنامه های توسعه کارکنان راهنمایی می کند و فرهنگ یادگیری و بهبود مستمر را در بین مربیان پرورش می دهد.
 • افزایش اطمینان در خدمات آموزشی: اخذ گواهینامه ایزو 10015 در مدارس می تواند اعتماد ذینفعان را نسبت به شایستگی مربیان افزایش دهد و به شهرت کلی موسسه کمک کند.
 • افزایش بهره وری و کارایی: گواهینامه ISO 10015 به طور مستقیم به افزایش بهره وری و کارایی در موسسات آموزشی کمک می کند. مربیان مجهز به مهارت ها و دانش لازم می توانند تجارب یادگیری موثرتر و تاثیرگذارتری را ارائه دهند.

مراحل اخذ گواهینامه ایزو 10015 چگونه است؟ (به ویژه مدارس)

1. آشنایی با استاندارد ISO 10015

آشنایی کارکنان مدرسه با استاندارد ISO 10015، درک اصول و دستورالعمل های آن برای مدیریت شایستگی موثر و توسعه کارکنان.

2. بررسی وضعیت فعلی مدرسه

وضعیت فعلی فرآیندهای آموزشی مدرسه را ارزیابی کنید، زمینه هایی را برای بهبود شناسایی کنید و آنها را با الزامات ISO 10015 هماهنگ کنید.

3. تعیین اهداف و برنامه ریزی

اهداف مشخصی را برای اجرای ISO 10015 تعیین کنید، و یک طرح جامع که نحوه ادغام این استاندارد در شیوه های آموزشی موجود را تشریح می کند، تهیه کنید.

4. پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 10015

پیاده‌سازی سیستم مدیریت شایستگی و پیشرفت کارکنان، در این مرحله، سازمان باید سیستم مدیریت شایستگی و پیشرفت کارکنان خود را مطابق با الزامات استاندارد ایزو 10015 پیاده‌سازی کند. این کار شامل موارد زیر است:

 • تعیین اهداف و سیاست‌های مدیریت شایستگی و پیشرفت کارکنان
 • شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان
 • طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی
 • ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی

5. اجرا الزامات سیستم مدیریت توسعه کارکنان

اجرای استراتژی های برنامه ریزی شده، حصول اطمینان از همسویی برنامه های آموزشی با استاندارد ISO 10015 برای دستیابی به عملکرد و اثربخشی بهبود یافته.

6. ارزیابی و بهبود مستمر

به طور منظم نتایج اجرای ISO 10015 را ارزیابی کنید و فرهنگ بهبود مستمر را برای اطمینان از اثربخشی و ارتباط مستمر تقویت کنید.

7. ممیزی داخلی

پس از پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 10015 – دستورالعمل هایی برای سیستم های مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان، توسط یک شرکت مشاور ایزو همانند شرکت هوداک سیستم فرتاک مرحله ممیزی داخلی را انجام دهید. ممیزی داخلی باعث می شود عدم انطباق ها با سیستم مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان برطرف شود و شما آماده برای ممیزی شخص ثالث و دریافت گواهینامه ایزو 10015 شوید.

8. صدور گواهینامه ایزو 10015

آخرین مرحله ممیزی شخص ثالث توسط یک شرکت بی طرف جهت انطباق الزامات پیاده سازی شده با استاندارد ایزو 10015 و صدور گواهینامه ایزو 10015 است. برای اخذ گواهینامه ایزو 10015 می بایست از شرکت های معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو درخواست کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نهادهای معتبر صدور گواهینامه ایزو اینجا کلیک کنید.

گواهینامه ایزو 10015 همانند تمامی استانداردهای ایزو سه سال اعتبار دارد که سازمان های دریافت کننده باید سالانه توسط مرجع صدور گواهی ایزو ممیزی مراقبتی شوند و گواهینامه برای سال آینده اعتبارسنجی شود. پس از دوره سه ساله مجدداً باید اقدام به اخذ مجدد گواهینامه ایزو 10015 شود.

به طور خلاصه، گواهینامه ISO 10015 به مدارس این امکان را می دهد که فرآیندهای آموزشی خود را ارتقا دهند، نیروی کار ماهر را پرورش دهند و اعتماد به ذینفعان را القا کنند و در نهایت به موفقیت بلندمدت موسسه کمک کنند.

سوالات متداول

ISO 10015 یک استاندارد شناخته شده جهانی است که راهنمایی هایی را در مورد استقرار، پیاده سازی، حفظ و ارتقای سیستم های مدیریت شایستگی در سازمان ها ارائه می دهد. صرف نظر از نوع و اندازه سازمان، استاندارد ایزو 10015 چارچوبی را ارائه می دهد که با خانواده استانداردهای ISO 9000 هماهنگ است و بر رویکرد سیستماتیک برای توسعه شایستگی تأکید دارد.

 1. ارزیابی نیازهای آموزشی
 2. برنامه ریزی
 3. پیاده سازی
 4. ارزیابی اثربخشی
 • ساختار و نظام مند کردن فرآیند آموزش
 • کاهش دوباره کاری و خطا
 • بهبود انگیزه، بهره وری و اثربخشی کارکنان
 • افزایش اعتماد مشتریان به شایستگی کارکنان
 • افزایش بهره وری و کارایی

نتیجه

در نتیجه، ISO 10015:2019 به عنوان سنگ بنای سازمان هایی است که برای تعالی در مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان تلاش می کنند. کاربرد جهانی آن، همراه با تغییرات اخیر که آن را با خانواده ISO 9000 هماهنگ می کند، آن را به استانداردی پویا و مرتبط برای سازمان ها در سراسر جهان تبدیل می کند. پذیرش ISO 10015 نه تنها انطباق با استانداردهای بین المللی کیفیت را تضمین می کند، بلکه فرهنگ بهبود مستمر و سازگاری را در چشم انداز همیشه در حال تحول تعالی سازمانی پرورش می دهد.

مشاوران شرکت هوداک سیستم فرتاک می توانند مراحل اخذ گواهینامه انطباق CoC را برای محصولات تولیدی کوتاه نماییم تا متقاضیان بتوانند در کمترین زمان ممکن گواهینامه انطباق محصول جهت صادرات یا واردات را دریافت کنند. شما می توانید برای اخذ گواهینامه انطباق محصول از طریق WhatsApp  با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان با متخصصین مرکز مشاوره هوداک سیستم فرتاک بهرمند شوید.

 
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button