دیگر استاندارد ها

اطلاعات کاربردی

فرم درخواست گواهینامه

نمونه گواهینامه ها

مقالات مرتبط

گواهینامه ISO 10004 رضایت مشتری

گواهینامه ISO 10004 رضایت مشتری دستورالعمل هایی برای نظارت و اندازه گیری رضایت مشتریان بیان می کند.

این استاندارد دستورالعمل هایی را برای تعاریف و اجرای فرآیندهای نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه می دهد.

طی مقالات قبلی در مورد سری استاندارد 10000 توضیح داده شد.

استاندارد ایزو 10001 وعده هایی است که یک سازمان در مورد نوع رفتار با مشتریان ارائه می دهد. حفظ مشتری، شهرت برند و تجاری سازی برند، کارایی عملیاتی، بهبود ارتباطات داخلی، افزایش رضایت مشتری، انعطاف پذیری و پیشرفت مداوم موارد مطروحه در استاندارد ایزو 10001 می باشد.

حفظ مشتری و ارتباط با مشتریان در سطح بالا بیشترین خواسته سازمان ها است. بنابراین برای رسیدن به این مهم شما باید الزامات استاندارد سری 10000 را مستند سازی و پیروی کنید.

برای اینکه بیشتر بدانید مقالات پایین را مطالعه کنید.

گواهینامه ISO 10001 چیست؟

گواهینامه ISO 10002.

استاندارد ISO 10003.

مقاله فوق برای گواهینامه ISO 10004 رضایت مشتری مکتوب شده است.

گواهینامه ISO 10004

معرفی گواهینامه ISO 10004 رضایت مشتری:

یکی از مهمترین ابزار برای پیشرفت سازمان، رضایت مشتری از سازمان، محصولات و خدمات قابل ارائه است. بنابراین سازمان ها در مسیر برند سازی نیاز دارند ضعف های سازمانی خود را در ارتباط با مشتریان برطرف کنند.

یکی از این ضعف ها نظارت و سنجش رضایت مشتریان می باشد که چنانچه دستورالعمل ها و مستندات گواهینامه ISO 10004 رضایت مشتری را پیاده سازی نمایید، به راحتی می توانید این ضعف را پوشش دهید.

اطلاعات به دست آمده از پایش و اندازه گیری رضایت مندی مشتری می تواند منتج به شناسایی فرصت هایی جهت بهبود استراتژی، محصولات و خدمات شود. در نهایت سازمان ها اطلاعاتی توسط مشتریان به دست می آورند که این اطلاعات ارزشمند است و می تواند کمک کند سازمان اهداف خود را گسترش دهد.

چنین پیشرفت هایی می تواند اعتماد مشتری را تقویت کند و منجر به مزایای تجاری و دیگر شود.

این استاندارد (گواهینامه ISO 10004 رضایت مشتری) راهنمایی هایی را برای سازمان در زمینه ایجاد فرآیندهای موثر برای نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری ارائه می دهد.

رضایت افراد یا سازمان هایی که می توانند محصول یا خدماتی را از یک سازمان دولتی یا خصوصی دریافت کنند، محور این استاندارد است.

استاندارد ایزو 10004 با ISO 9001 سازگار است که با ارائه راهنمایی در زمینه نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری از اهداف آن پشتیبانی می کند.

استاندارد ایزو 10004 می تواند به رسیدگی به بندهای خاص در ISO 9001 مربوط به رضایت مشتری، از جمله موارد ذکر شده در زیر کمک کند:

الف) بند 4.3 استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 در مورد دامنه سیستم مدیریت کیفیت.

ب) بند 5.1.2 استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 در تمرکز بر مشتری.

ج) بند 6.2.1 استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 در مورد اهداف کیفیت.

د) بند 8.2.1 ISO 9001:2015 در ارتباط با مشتریان.

ه) بند 9.1.2 ISO 9001:2015 در مورد رضایت مشتری.

و) بند 9.1.3 ISO 9001:2015 در مورد تجزیه و تحلیل همچنین ارزیابی.

در نهایت استاندارد ایزو 10004 می تواند مستقل از 9001 استفاده شود.

ارتباط ایزو 10004 با دیگر استاندارد های سری 10000:

استاندارد ایزو 10004 با سری استاندارد های ISO 10002، ISO 10001 و ISO 10003 سازگاری دارد.

بنابراین چهار سند سری استاندارد ایزو 10000 را می توان به صورت مستقل یا با یکدیگر مورد استفاده قرار داد. در صورتی که هر چهار استاندارد سری ایزو 10000 با هم در سازمانی استفاده شود، می تواند بخشی از یک چارچوب گسترده تر و یکپارچه برای افزایش رضایت مشتری از طریق کدهای رفتاری، رسیدگی به شکایات، حل اختلاف و نظارت و سنجش رضایت مشتری باشد.

ISO 10001 حاوی راهنمایی در مورد آیین نامه های رفتاری برای سازمان های مرتبط با رضایت مشتری است. چنین آیین‌نامه‌های رفتاری می‌تواند احتمال بروز مشکلات را کاهش داده و علل شکایات و اختلافات را از بین ببرد که می‌تواند رضایت مشتری را کاهش دهد.

ISO 10002 حاوی راهنمایی در مورد رسیدگی داخلی به شکایات مربوط به محصول و خدمات است. این راهنمایی می تواند با حل و فصل شکایات به طور موثر و کارآمد به حفظ رضایت و وفاداری مشتری کمک کند.

ISO 10003 حاوی راهنمایی در مورد حل و فصل اختلافات مربوط به شکایات مربوط به محصول و خدمات است که نمی تواند به طور رضایت بخشی در داخل حل و فصل شود. ISO 10003 می تواند به کاهش نارضایتی مشتریان ناشی از شکایات حل نشده کمک کند.

مزایای اخذ گواهینامه ISO 10004:

مزایای اخذ گواهینامه ایزو 10004 رضایتمندی مشتریان موضوع پرسمان بیشتر مدیران شرکت ها است.

ISO 10004 به تعریف و بکارگیری فرآیندهایی برای نظارت و سنجش رضایت مشتری می پردازد. این برنامه صرف نظر از نوع، اندازه یا محصول تولید شده توسط هر سازمانی اجرا می شود. تمرکز ISO 10004 بر مشتریان خارج از سازمان است. ISO 10004 شایستگی های بیشتر زیر را به سازمان ها ارائه می دهد که شامل موارد زیر است.

  • حفظ مشتری.
  • شهرت برند.
  • کارایی فرآیند.
  • افزایش فروش و سودآوری.
  • به سازمان کمک می کند اطلاعاتی در مورد انتظارات جدید مشتری به دست آورید.
  • حل و فصل شکایات در جهت رضایت شکایات و سازمان.
  • روند شکایات را شناسایی می کنید و از این طریق علل شکایات را حذف می کنید.
  • رویکرد مشتری مدار برای حل و فصل شکایات.
  • پیاده سازی دستورالعمل های ایزو 10004 باعث می شود کارکنان تشویق شوند تا مهارت های خود را افزایش دهند.
  • مبنایی برای بررسی و تحلیل مستمر شکایات مشتری به دست می آورید.
مفهوم رضایت مشتری:

رضایت مشتری با شکاف بین انتظارات مشتری و درک مشتری از محصولی که توسط سازمان ارائه می شود تعیین می شود.

برای دستیابی به رضایت مشتری، سازمان ابتدا باید انتظارات مشتری را درک کند. این انتظارات ممکن است صریح یا ضمنی باشند یا به طور کامل بیان نشده باشند.

انتظارات مشتری، همانطور که توسط سازمان درک می شود، پایه اولیه محصولی را تشکیل می دهد که متعاقباً برنامه ریزی و ارائه می شود. این که مشتری تا چه اندازه محصول تحویل شده را برآورده یا فراتر از انتظارات می داند، میزان رضایت مشتری را تعیین می کند. مهم است که بین دیدگاه سازمان نسبت به کیفیت محصول تحویل شده و درک مشتری از محصول تحویل شده تمایز قائل شویم، زیرا این مورد است که بر رضایت مشتری حاکم است.

ISO 10004 مربوط به هر سازمانی است که می خواهد از انتظارات مشتری فراتر رود، یک نیاز اساسی برای کسب و کارها در هر نوع و اندازه، خواه در بخش خصوصی، دولتی یا داوطلبانه باشد.

استاندارد ایزو 10004 راهنمایی را در تعریف و اجرای فرآیندها برای نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری ارائه می دهد. بنابراین  ISO 10004 برای استفاده توسط سازمان ها صرف نظر از نوع، اندازه یا محصول ارائه شده در نظر گرفته شده است. تمرکز ISO 10004 بر مشتریان خارج از سازمان است.

مرجع صدور گواهینامه ISO 10004 رضایت مشتری:

آیا سازمان شما نیاز به اخذ گواهینامه ایزو 10004 رضایت مندی مشتری دارد؟ اولین کاری که باید انجام دهید تعیین استراتژی شرکت و هدف مدیریت ارشد است؟

اینکه مدیران سازمان بدانند برای چه باید گواهینامه ایزو 10004 را اخذ نمایند.

ممکن است شما جهت برندسازی و مارکتینگ برای یک سازمان بازرگانی نیاز به اخذ ISO 10004 داشته باشید. یا اینکه بخواهید دستورالعمل های گواهینامه ISO 10004  رضایت مشتری را در سازمان خود اجرایی نمایید.

پیاده سازی الزامات ایزو 10004 یا پیروی از دستورالعمل های استاندارد ایزو 10004 خیلی سخت نیست. فقط کافی است این مستندات را در سازمان خود پیاده سازی نمایید و کارکنان خود را آموزش دهید.

مستندات استاندارد ایزو 10004 را می توانید از طریق همین سایت در قسمت دانلود مستندات، دانلود نمایید.

حالا زمان آن رسیده که یک مرجع صدور گواهینامه ایزو را مشخص کنید. قبل از انتخاب مرجع صدور بهتر است اطلاع به دست آورید از اعتبار مرجع صدور همینطور سنجش اعتبار گواهینامه ایزو دریافت شده.

ما در این امر شما را راهنمایی می کنیم که چه مرجع صدوری را برای صدور گواهینامه ایزو 10004 انتخاب نمایید. این انتخاب بستگی به استراتژی شرکت شما دارد.

مرجع صدور گواهینامه ایزو به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند. مرجع صدور ایزو اصلی و مرجع صدور گواهینامه فیک. برای کسب اطلاعات بیشتر مقالات بیشتر را مطالعه نمایید یا با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانیم:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button