دسته ها

آخرین مطالب

استاندارد ایزو

اطلاعات کاربردی

ISO 29990 چیست؟

ISO 29990 چیست؟, سیستم مدیریت خدمات آموزشی برای گواهینامه آموزشی.

ISO 29990:2010 یک استاندارد مدیریت کیفیت برای ارائه دهندگان خدمات آموزشی و پرورش است. در انجام این کار، استاندارد بر حیاتی ترین دارایی هر موسسه آموزشی تاکید می کند. ISO 29990 بر نیازهای یادگیری واقعی گروه هدف، توسعه محتوای مناسب و ارزیابی یادگیری تمرکز دارد.

هدف از تدوین استاندارد ISO 29990 ارائه یک مدل عمومی برای عملکرد و فعالیت حرفه ای با کیفیت و مرجع مشترک برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری (LSP) و مشتریان آنها در طراحی، توسعه و ارائه آموزش، پرورش و توسعه غیر رسمی است.

این استاندارد بین المللی از اصطلاح «خدمات یادگیری» به جای «آموزش» استفاده می کند تا تمرکز بر یادگیرنده و نتایج فرآیند را تشویق کند و بر طیف کامل گزینه های موجود برای ارائه خدمات یادگیری تأکید کند.

استاندارد بین المللی ایزو 29990 بر شایستگی خدمات یادگیری تمرکز دارد. در نظر گرفته شده است که به سازمان ‌ها و افراد کمک کند تا یک آموزشی را انتخاب کنند که نیازها و انتظارات سازمان را برای توسعه شایستگی و قابلیت برآورده می‌کند و می‌تواند برای گواهی ISO 29990 اقدام شود.

این استاندارد بین المللی شباهت هایی با بسیاری از استانداردهای سیستم مدیریت منتشر شده توسط ISO، به ویژه استاندارد ایزو 9001 دارد.  ISO 29990 توسط کمیته فنی ISO/TC 232، خدمات آموزشی برای آموزش و پرورش غیررسمی تهیه شده است.

ISO 29990 چیست؟, شرح در تصویر

تیم فنی شرکت هوداک سیستم فرتاک از طریق این مقاله اطلاعات کلی در مورد اینکه استاندارد ISO 29990 چیست؟ و مرجع صدور گواهینامه ایزو 29990 کیست صحبت می کند. با ما همراه شوید.

فهرست محتوا

ISO 29990 چیست؟ استاندارد سیستم مدیریت خدمات آموزشی

ISO 29990:2010 به عنوان استاندارد بین المللی در خدمات یادگیری برای آموزش و پرورش غیررسمی شناخته شده است. این الزامات اساسی را برای ارائه دهنده خدمات مشخص می کند و علاوه بر این شفافیت را افزایش می دهد که امکان مقایسه بر اساس جهانی خدمات یادگیری را فراهم می کند.

علاوه بر این، بر اساس اجماع بین ‌المللی، یک جایگزین واحد ارائه می‌کند که پشتوانه بسیاری از استانداردهای خدمات ملی و مدیریتی است که اکنون در زمینه یادگیری غیررسمی وجود دارد.

استاندارد ایزو 29990 معیارهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت را برای ارائه دهندگان خدمات آموزشی و پرورش تعیین می کند. ISO 29990 یک استاندارد یکپارچه برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری از جمله شرکت ها، موسسات حرفه ای و مراکز یادگیری مادام العمر در سراسر جهان ارائه می دهد. طراحی خدمات مناسب و ارزیابی نتایج یادگیری را ترویج می کند.

هدف ISO 29990 ارائه یک مدل عمومی برای عملکرد حرفه ای با کیفیت و عملکرد برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری (LSPs) در توسعه و ارائه آموزش، پرورش است.

ISO 29990 اساساً به دو بخش تقسیم می شود: خدمات یادگیری (به عنوان مثال، این خدمات شامل طراحی، ارائه و نظارت بر خدمات یادگیری) و مدیریت در ارائه دهنده خدمات یادگیری به عنوان مثال برنامه ریزی تجاری، مدیریت مالی، مدیریت ریسک و همچنین مدیریت منابع انسانی.

این استاندارد اولین استاندارد برای ارائه دهندگان یادگیری است که در مقیاس بین المللی معتبر و کاربردی است. مزایای ارائه دهندگان یادگیری شفافیت خدمات خود، قابلیت مقایسه بین المللی و فرآیندهای تعریف شده برای تضمین کیفیت است.

اخذ گواهینامه ایزو 29990 یک نمایش عینی از انطباق است که باعث ایجاد اطمینان برای یادگیرندگان و سایر افراد علاقه مند به توانایی سازمان برای دستیابی به کیفیت در طول فرآیند یادگیری می شود.

استاندارد ایزو رضایت مشتری چیست؟, ISO 10002 و ISO 10004

مزایای دریافت گواهینامه ایزو 29990 برای سازمان ها چیست؟

 1. در زمان مناقصه کار از ارگان های رسمی عملکرد فوق العاده ای ارائه می دهد.
 2. دارای قابلیت فروش در سراسر جهان است.
 3. افزایش پتانسیل کیفیت داخلی.
 4. فرآیندهای شفاف و همچنین مستند تعریف شده است.
 5. مشارکت شگفت انگیز و مشتاق کارشناسان آموزش دیده در توسعه.
 6. روی چرخه PDCA کار کنید.
 7. منابع کافی از جمله مربیان با شایستگی، زیرساخت و محیط یادگیری مناسب.
 8. ارزشیابی معیارهای آموزش.
 9. فرآیندهای پیشرفته و معتبر.
 10. شفافیت یا قابلیت مقایسه خدمات.
 11. تضمین کیفیت، شفافیت و مقایسه در مؤسسات آموزشی.

اخذ گواهینامه ISO 29990 چگونه می تواند کیفیت آموزش را تضمین کند؟

ISO 29990 یک استاندارد سیستم مدیریت کیفیت برای ارائه دهندگان خدمات آموزشی و پرورش است. ایزو 29990 یک مدل واحد برای یک حالت عملکرد با کیفیت و حرفه ای و همچنین یک نقطه مرجع مشترک برای LSP ها و مشتریان آنها برای مفهوم سازی، توسعه و ارائه برنامه مشخص شده ارائه می دهد.

تعالی آموزش بین المللی (IEE) استانداردی است که به والدین و دانش آموزان اجازه می دهد کیفیت مدارس یا آموزشگاه ها را در سطح جهانی مقایسه کنند. فرآیند صدور گواهینامه IEE  (1)تمام زمینه ‌های مربوط به کیفیت مدرسه، از جمله مدیریت مدرسه، کیفیت کارکنان و فرآیندهای آموزشی و سایر موارد را در نظر می‌گیرد.

این گواهینامه مدارس را تشویق می کند تا سیستم مدیریت داخلی خود را با شناسایی هر گونه نقص کلیدی و همچنین ارائه راهکارهایی برای رفع آنها ارزیابی و بهبود بخشند.

چرا دریافت گواهینامه ایزو 29990 مهم است؟

تعداد زیادی موسسه آموزشی وجود دارد که برنامه های مشابهی را ارائه می دهند. با این حال، همه ارائه دهندگان صالح و مؤثر نیستند.

با صدور گواهینامه ISO 29990، شفافیت و مقایسه برنامه های مختلف ارائه شده توسط بسیاری از ارائه دهندگان افزایش می یابد. ISO 29990 نه تنها برای سازمان هایی که به دنبال شریک معتبر برای همکاری هستند مفید است، بلکه برای اطمینان از ثبات آنها در ارائه خدمات با کیفیت و بهبود اثربخشی سازمانی، به LSP ها نیز تحمیل می شود.

علاوه بر حصول اطمینان از اینکه ارائه دهندگان آموزش ارزشی را برای دانش آموزان خود ارائه می دهند، فرآیند صدور گواهینامه IEE به مدارس کمک می کند تا مشکلات را زودتر شناسایی کنند تا امکان حل سریع و به حداقل رساندن خطرات بالقوه اعتبار و مالی را فراهم کنند. این می تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی موثر برای اطمینان از برتری در تمام سطوح عملیات موسسه شما استفاده شود.

مراحل پیاده سازی استاندارد ایزو 29990 چگونه است؟

مراحل پیاده سازی ISO 29990:2010 به شرح زیر است:

 • تعیین نیازهای یادگیری
 • طراحی خدمات آموزشی
 • ارائه خدمات آموزشی
 • نظارت بر ارائه خدمات آموزشی
 • ارزیابی توسط ارائه دهندگان خدمات یادگیری انجام شده است
 • مدیریت ارائه دهنده خدمات یادگیری – عمومی
 • استراتژی و مدیریت کسب و کار
 • بررسی مدیریت
 • اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی
 • مدیریت مالی و مدیریت ریسک
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت ارتباطات (داخلی/خارجی)
 • تخصیص منابع
 • ممیزی های داخلی
 • بازخورد از طرف های علاقه مند
چه سازمان هایی می توانند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 29990 نمایند؟, شرح در مقاله

مرجع صدور گواهینامه ایزو 29990 کیست؟

CB هایی که در ایران جهت صدور گواهینامه ایزو تاییدیه نهادهای اصلی را دریافت کرده اند، اقدام به ممیزی و صدور گواهینامه ایزو 29990 می کنند. CB های صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند. CB هایی که توسط انجمن اعتبار بخشی IAF فعال و مورد تایید هستند و CB هایی که توسط نهادهای خصوصی همانند ASCB یا IAFCB تایید شده هستند.

مطمئناً گواهینامه ایزو 29990 مورد تایید می بایست توسط CB های بین المللی مورد تایید IAF صادر شده باشد.

مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو 29990 چقدر است؟

مدت زمان صدور گواهینامه ISO 29990:2010 بستگی به انتخاب مرجع صادرکننده ایزو، اعتبار نهاد صادر کننده ایزو دارد. بنابراین ممکن است شما نیاز به گواهینامه ایزو 29990 بدون پیاده سازی داشته باشید. شما می تواند از طریق CB های خصوصی در مدت حداکثر سه روز کاری گواهینامه را دریافت کنید.

هزینه دریافت گواهینامه ISO 29990 چقدر است؟

هزینه دریافت گواهینامه ایزو 29990 در ایران توسط CB ها بستگی به بزرگی یا کوچکی سازمان، تعداد نفرات سازمان، تعداد سایت ها سازمان، تعداد روزهای ممیزی، اعتبار مرجع صادرکننده ایزو و سطح برند بودن مرجع صدور گواهینامه ایزو دارد. اگر شما بخواهید حداقل هزینه بابت این گواهینامه را داشته باشید و یک گواهینامه معتبر ایزو 29990 دریافت کنید، باید حدود 5 میلیون تومان هزینه کنید.

چه سازمان هایی می توانند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 29990 نمایند؟

موسسات آموزشی و پرورش همانند آموزشگاه های تحصیلی، زبان، فنی حرفه ای، برگزار کنندگان دوره های مدیریتی و کلیه آموزشگاه ها در تمامی نقاط ایران همانند تهران، شیراز، اهواز، مازندران، گیلان، سمنان، مشهد و … می توانند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 29990 نمایند.

سوالات متداول

ISO 29990:2010 به عنوان استاندارد بین المللی در خدمات یادگیری برای آموزش و پرورش غیررسمی شناخته شده است. این الزامات اساسی را برای ارائه دهنده خدمات مشخص می کند و علاوه بر این شفافیت را افزایش می دهد که امکان مقایسه بر اساس جهانی خدمات یادگیری را فراهم می کند.

موسسات آموزشی و پرورش همانند آموزشگاه های تحصیلی، زبان، فنی حرفه ای، برگزار کنندگان دوره های مدیریتی و کلیه آموزشگاه ها در تمامی نقاط ایران همانند تهران، شیراز، اهواز، مازندران، گیلان، سمنان، مشهد و … می توانند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 29990 نمایند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button