تایید صلاحیت پیمانکاری

تایید صلاحیت ایمنی

انواع گواهینامه پیمانکاران

مهمترین مقالات سایت

لینک های مرتبط

فرم درخواست گواهینامه

مقالات مرتبط

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول  متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری موضوع مقاله فوق می باشد. متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری برای دریافت این گواهینامه سوالات و چالش های بیشماری دارند که توسط مقاله فوق به تمامی این سوالات پاسخ داده می شود. لذا قبل از اینکه با شرکت ارتباط برقرارا نمایید و سوالات خود را بپرسید حتما تا انتهای مقاله را مطالعه نمایید و چنانچه ابهاماتی برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری داشتید با شرکت ارتباط برقرار نمایید. گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول.

مقاله گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول توسط شرکت هوداک سیستم فرتاک جهت بررسی و پاسخ تمامی چالش های شرکت های پیمانکاری مکتوب شده که برای حضور در مناقصه نیاز به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار و ارائه به مسئول مناقصه دارند. گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول.

شرکت های پیمانکار زمانی که می خواهند وارد مناقصه شوند و مدارک خود را جهت حضور در مناقصه تکمیل نمایند با درخواست مسئول مناقصه بابت ارائه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری یا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری مواجه می شوند. حال اینکه برای پیمانکار سوال به وجود می آید که گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست؟
لطفا تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا به پرسش سوالات خود برسید.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول اغلب متقاضیان است که درخواست اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار، اخذ گواهی صلاحیت از اداره کار، اخذ مجوز اداره کار دارند. گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان ها صادر می شود، بنابراین متقاضی باید توسط اداره کار استان ثبت شده اساسنامه شرکت، اقدام به امور مربوطه و دریافت گواهینامه نماید.

پیمانکاران بابت حسن انجام کار یا صلاحیت انجام کار باید توسط یک ارگان دولتی تایید شوند، در حقیقت اداره کار مامور رسیدگی به امور ثبتی، اداری و مالی شرکت ها است تا تایید کند شرکت فوق صلاحیت انجام کار پیمانکاری را دارد. بنابراین شرکت های پیمانکاری که درخواست گواهینامه صلاحیت از اداره کار را دارند باید دارای مدارکی باشند که احراز صلاحیت شرکت را بیان کند.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول.

سایت-احراز-هویت
آیا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری الزامی است؟

براساس دستورالعمل مصوب هیئت دولت در سال 1397 شمسی تمامی کارفرمایان موظف شدند با شرکت های پیمانکاری وارد قرارداد شوند که دارای گواهینامه صلاحیت از اداره کار هستند. بنابراین شرکت های پیمانکاری حتما باید اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نمایند. برخی شرکت ها اعلام می کنند طی سالیان گذشته و بدون این گواهینامه در مناقصات شرکت کرده و پروژه را انجام داده اند، کاملا صحبت این شرکت ها درست است ولی از سال 1397 به بعد کارفرما موظف بوده که گواهینامه صلاحیت اداره کار را از پیمانکار درخواست کند. گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول.

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری:

پرتکرارترین سوال متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، مدارک مورد نیاز جهت اخذ این گواهینامه است. مهمترین مدارکی که باید یک شرکت داشته باشد تا بتواند گواهینامه صلاحیت از اداره کار را دریافت نماید به شرح ذیل می باشد:

طرح طبقه بندی مشاغل، قولنامه یا سند مالکیت، لیست بیمه، فیش پرداخت حقوق، مدارک ثبتی شرکت و مدارک اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت. البته یکسری فرم های مربوطه است که باید متقاضی در سربرگ شرکت خود آورده مهر و امضاء نماید که این فرم ها را می توان هم از شرکت هوداک سیستم فرتاک درخواست کنید هم از اداره کار. گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول.

طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟

طرح طبقه بندی مشاغل طرح مکتوب شده ای است بابت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شرکت براساس رتبه بندی شغلی و باید این طرح به تایید اداره کار برسد. به طور کلی پیمانکار نمی تواند برای تمامی کارکنان تحت لیست بیمه به یک میزان حقوق و دستمزد پرداخت نماید بلکه باید براساس سنوات، نوع فعالیت، سختی کار، شیفت روز و شب کاری و موارد دیگر رتبه شغلی در نظر گرفته و برمبنای رتبه شغلی مشخص شده اقدام به پرداخت حق بیمه کارگران و پرداخت حقوق و مزایا نماید.

طرح طبقه بندی را کارشناس اجرای طرح که اداره کار معرفی می کند می نویسد و باید حتما این طرح توسط ممیز اداره کار تایید شود. سپس بعد از اخذ تاییدیه طرح طبقه بندی پیمانکار موظف به پرداخت ارقامی است که در طرح  ذکر شده است. گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول.

نوع کاربری دفتر کار باید چگونه باشد؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول متقاضیان نوع کاربری دفتر کار است، به هر حال پیمانکار به عنوان یک شرکت ثبتی باید خود را برای اداره کار به اثبات برساند. اداره کار مدارک ثبتی متقاضیان را بررسی می کند لذا دفتر کار نمی تواند به عنوان منزل مسکونی باشد. پیمانکار به عنوان یک شرکت شناسایی می شود و شرکت نمی تواند از لحاظ قانونی در یک ساختمان مسکونی فعالیت نماید. لذا دفتر کار باید اداری، تجاری یا شبه اداری باشد، شبه اداری یکی سند اصلی ساختمان مسکونی باشد ولی تمامی واحدها کاربری اداری داشته باشند و ساختمان در منطقه مسکونی اداری بنا شده باشد.

دوره-ایمنی-و-عمومی-کارگران-ویژه-شرکت-های-پیمانکاری
لیست بیمه باید چند نفر باشد؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول پیمانکار تعداد نفرات حاضر در لیست بیمه می باشد، یک شرکت باید دارای حداقل نفرات اداری، اجرایی و فنی باشد. بنابراین حداقل نفرات مورد تایید برای یک شرکت پیمانکاری که فاقد پیمان فعال است حداقل باید سه الی چهار نفر باشد. بابت تمامی نفرات متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری موظف به ارائه مدارکی جهت ارسال لیست بیمه و پرداخت حقوق مکتوب باشد. نکته مهم اینکه تمامی مدارک باید قابل استعلام و با مهر و امضاء سازمان مربوطه باشد.

چنانچه پیمانکار پیمان فعال نداشته باشد؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول برخی متقاضیان این است که شرکت پیمان فعال ندارد آیا امکان دریافت گواهینامه از اداره کار وجود دارد؟ بلحاظ اینکه بازرسی در دفتر مرکزی انجام می شود بنابراین نداشتن پیمان فعال برای دریافت صلاحیت از اداره کار مهم نیست. لذا چنانچه دفتر مرکزی به عنوان شرکت به صورت فیزیکی وجود داشته باشد بازرسی در همان دفتر مرکزی انجام می گردد. گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول.

شرایط دفتر مرکزی جهت بازرسی؟

مهمترین مبحث جهت بازرسی برای صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری محل فیزیکی دفتر مرکزی است و نکته ای که باید پیمانکار توجه داشته باشد بازرسی در محل دفتر مرکزی انجام می شود که آدرس محل شرکت در اساسنامه شرکت ثبت شده باشد. برخی متقاضیان آدرس ثبتی دفتر مرکزی که در اساسنامه ثبت شده منزل مسکونی بوده و آدرسی که محل واقعی شرکت است محل دیگری است که باید حتما تغییرات آدرس شرکت ثبت شود و آگهی تغییرات جزو مدارک در سامانه بارگزاری شود.

اگر مالکیت شرکت به نام مدیرعامل یا یکی از اعضاء است متقاضی باید سند مالکیت ارائه نماید و اگر اجاره ای است متقاضی باید اجاره نامه رسمی ارائه دهد. نکته مهم اینکه اجاره نامه باید به اسم شرکت باشد نه اسم شخص و حتما رسمی و هولوگرام دار باشد.

چه شرکت هایی می توانند گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار بگیرند:

شرکت های پیمانکاری که در حوزه خدمات همانند خدمات فضای سبز، خدمات پذیرایی و کترینگ، خدمات عمومی، خدمات تامین منابع انسانی، خدمات حمل و نقل، خدمات انتظامی، خدمات چاپ و تکثیر اوراق، خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداری و کارخانجات تولید که از وزارت صمت مجوز تولید دارند می توانند اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت از اداره کار نمایند.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول برخی متقاضیان این است که شرکت گواهینامه رتبه دارد ولی در مناقصه ای شرکت کرده که از پیمانکار گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار خواسته اند. شرکت هایی که رتبه دارند یعنی نوع فعالیت آنها پیمانکاری در حوزه فنی مهندسی است بنابراین در مناقصات خدماتی نمی توانند شرکت نمایند. حال چنانچه شرکت پیمانکاری درخواست حضور در مناقصه خدماتی دارد باید موضوع فعالیت شرکت را براساس عناوین اعلام شده تغییر دهد سپس اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نماید.

مدرک دوره کارفرمایی چیست؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول اکثر متقاضیان این است که گواهینامه دوره کارفرمایی که مدیر عامل شرکت باید ارائه دهد چیست ؟

مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره باید دوره 38 ساعته ایمنی و عمومی کارفرمایی را بگذراند سپس آزمون دهد و چنانچه در آزمون موفق به نمره قبولی شود گواهینامه دوره 38 ساعته توسط اداره کار صادر می شود. گواهینامه دوره عمومی کارفرمایی جزو مدارک الزامی برای صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری می باشد.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست
آیا مدرک تحصیلی مدیر عامل مهم است؟

مدرک تحصیلی مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره یا کارمندان شرکت برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مورد نیاز نیست. لذا مدیرعامل با هر مدرک تحصیلی می تواند اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نماید. گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول.

مدت زمان صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری:

از زمانی که مدارک درخواستی توسط اداره کار تکمیل گردد و در سامانه بارگذاری شود حدود چهار الی پنج ماه بستگی به نوع پیگیری متقاضی ممکن است زمان ببرد تا گواهینامه صادر شود. چنانچه امور مربوط به کارسازی و پیگیری پرونده توسط شرکت هوداک سیستم فرتاک انجام شود حدود یک ماه تا چهل و پنج روز کاری زمان می برد. گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول.

ت متداول.

مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری:

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول متقاضیان مراحل صدور گواهینامه می باشد که کلیه مراحل شامل موارد ذیل می باشد:

 • تکمیل مدارک.
 • اسکن مدارک.
 • احراز هویت شرکت و اخذ کد احراز هویت.
 • ثبت نام و دریافت نام کربری و پسورد در سامانه اداره کار.
 • بارگزاری مدارک در سامانه اداره کار.
 • پرداخت حق عضویت دفتر انجمن، تشکیل پرونده و بازرسی.
 • ارسال فیزیکی پرونده به دفتر انجمن مشخص شده.
 • پیگیری از دفتر انجمن جهت اعلام بازرس.
 • ارسال پرونده توسط دفتر انجمن به اداره کار.
 • پیگیری پرونده در اداره کار برای معرفی بازرس.
 • بازرسی توسط بازرس اداره کار از دفتر مرکزی.
 • ارائه گزارش بازرسی توسط بازرس اداره کار به کمیته فنی.
 • تشکیل کمیته فنی، تایید پرونده و در نهایت صدور گواهینامه صلاحیت اداره کار.
هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری:

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول برخی از متقاضیان هزینه مروبط به اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار است.

چنانچه متقاضی بخواهد خود تمامی مراحل را طی نماید هزینه مربوطه صرفا هزینه عضویت در انجمن، تشکیل پرونده، بازرسی و هزینه کلاس 38 ساعته کارفرمایی می باشد. چنانچه شرکت سیستم فرتاک بخواهد امور مربوط به کارسازی و پیگیری را انجام دهد هزینه های کارسازی و پیگیری از متقاضی اخذ می گردد.

جهت استعلام هزینه های مربوطه و مشاوره رایگان با شرکت در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانیم:

نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

احراز هویت شرکت پیمانکاری

اخذ گواهینامه دوره کارفرمایی اداره کار

برچسب ها: گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول، پرسش و پاسخ در مورد گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، سوالات متداول در مورد تایید صلاحیت پیمانکاری

ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button