دیگر مقالات

اطلاعات کاربردی

فرم درخواست گواهینامه

نمونه گواهینامه ها

مقالات غیر مرتبط

اخذ گواهینامه ISO 22716

اخذ گواهینامه ISO 22716 توسط شرکت های تولید کننده لوازم آرایشی بهداشتی یا صادرکنندگان لوازم آرایشی بهداشتی درخواست می گردد. ایزو 22716 استاندارد بین المللی جهت روش های تولید خوب (GMP) برای صنایع تولید لوازم آرایشی بهداشتی است. استاندارد ISO 22716 اصول استفاده از روش های تولید در شرایط خوب (GMP) را در تاسیساتی که محصولات آرایشی بهداشتی تولید می کنند توصیف می کند.

اخذ گواهینامه ISO 22716 برای بازاریابی محصولات آرایشی ضروری است، لذا بازرگانانی که در حوزه واردات، صادرات یا فروش لوازم آرایشی بهداشتی فعالیت می کنند ملزم به اخذ گواهینامه ISO 22716 می شوند. ISO 22716 توسط سازمان بین المللی استاندارد، ISO برای محصولات آرایشی بهداشتی، روش های ساخت خوب (GMP) همچنین دستورالعمل های مربوط به روش های تولید خوب تدوین شده است.

مقاله فوق توسط شرکت مهندسین هوداک سیستم فرتاک جهت اطلاع متقاضیان از نحوه اخذ گواهینامه ISO 22716 همچنین شرایط اخذ گواهینامه ISO 22716 مکتوب و بارگزاری شده است. متقاضیان با مطالعه دقیق مقاله می توانند نسبت به انتخاب نهاد صادر کننده ایزو 22716 اقدام و با توجه به نوع سیاست شرکت اقدام به اخذ گواهینامه ISO 22716 نمایند.

لطفا تا انتهای مقاله اخذ گواهینامه ISO 22716 با ما همراه شوید.

شرایط اخذ گواهینامه ISO 22716:

به طور کلی متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ابتدا باید اقدام به پیاده سازی الزامات تعریف شده استاندارد ایزو نمایند، سپس توسط یک حسابرس مورد تایید ممیزی شوند در نهایت مرجع صادر کننده با توجه به نتایج ممیزی گواهینامه ایزو درخواستی متقاضی را صادر می کند. شرایط اخذ گواهینامه ISO 22716 نیز همانند دیگر استاندارد های تدوین شده سازمان ایزو به هیمن طریق می باشد که ابتدا متقاضی باید اقدام به رعایت الزامات تعریف شده استاندارد ایزو 22716 نماید سپس نهاد صادر کننده ایزو گواهینامه ایزو 22716 را صادر می کند.

ISO 22716: 2007 رهنمودهایی برای تولید، کنترل، نگهداری و حمل و نقل محصولات آرایشی ارائه می دهد که باید همسو با الزامات استاندارد GMP در سایت تولیدی متقاضی پیاده سازی شود. لذا مهمترین شرط اخذ گواهینامه ISO 22716 رعایت دستورالعمل های استاندارد GMP، رعایت دستورالعمل های استاندارد ISO 9001 و رعایت دستورالعمل های استاندارد ایزو 22716 می باشد.

برخی نهادهای صادر کننده گواهینامه ایزو بلحاظ اینکه ساختار اصولی ندارند و توسط هیچ نهادی اعتبار سنجی نمی شوند بدون حضور ممیز و حتی بدون رعایت دستورالعمل ها اقدام به صدور گواهینامه ایزو 22716 می کنند. بنابراین متقاضیان می توانند توسط نهادهای صادر کننده گواهینامه ایزو که به صورت خصوصی فعالیت می کنند اقدام به اخذ فوری گواهینامه ایزو 22716 نمایند.

GMP چیست ؟

دستورالعمل های اخذ گواهینامه ISO 22716 باید همسو با دستورالعمل های GMP رعایت شود، بلحاظ اینکه استاندارد ایزو 22716 رهنمودهای نگهداری، کنترل و حمل و نقل لوارم ارایشی بهداشتی را عنوان می کند. تولید کننده لوازم آرایشی بهداشتی باید دستورالعمل های GMP را رعایت کند، بنابراین رعایت دستورالعمل ایزو 22716 و GMP باید همسو با هم در مجموعه ای پیاده سازی گردد.

در مقاله گواهینامه تولید محصول خوب GMP در مورد استاندارد GMP کاملا توضیح داده شده، حتی طی مقالات دیگر سایت نحوه اخذ گواهینامه GMP و شرایط اخذ گواهینامه GMP توضیح داده شده. لذا توسط این مقاله توضیحات مختصری در مورد استاندارد GMP مکتوب می گردد.

روشهای ساخت خوب، دستورالعملهای عملی و سازمانی است که برای اطمینان از قابلیت تولید مجدد و کیفیت فرآیند تولید محصولات آرایشی تنظیم شده است. این شامل چند اقدام است که باید در رابطه با فرآیند تولید، کنترل، ذخیره سازی و حمل و نقل اجرا شود.

مهمترین هدف اجرای استاندارد GMP برای اخذ گواهینامه ایزو 22716  مطابقت سیستم مدیریت مشاغل با الزامات آئین نامه آرایشی بهداشتی اروپا جهت اطمینان دسترسی به بازار اروپا می باشد. پیاده سازی الزامات استاندارد GMP مربوط به تمام کسانی است که در ساخت، کنترل و نگهداری و حمل و نقل محصولات آرایشی مانند تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان همچنین صادر کنندگان محصولات نهایی مشارکت دارند.

گواهینامه-استاندارد-محصولات-آرایشی-بهداشتی

ISO 22716 چیست ؟

ایزو 22716 یک استاندارد بین المللی برای روشهای تولید خوب (GMP) برای صنعت تولید لوازم آرایشی است و اصول اساسی استفاده از GMP را در تأسیساتی که محصولات آرایشی کامل را تولید می کند توصیف می کند. این راهنما توصیه های سازمان یافته و عملی در زمینه مدیریت عوامل انسانی، فنی و اداری موثر بر کیفیت محصول را ارائه می دهد.

ایزو 22716 رویکرد گسترده ای را برای مدیریت سیستم کیفیت سازمان از طریق روشهای عملی فراهم می کند. دستورالعمل های ISO22716 اعلام شده برای اخذ گواهینامه ISO 22716 موارد ایمنی و بهداشت کارکنان مجموعه یا محافظت از محیط زیست ISO 14001:2015 را اعلام نمی کند بلکه شرایط کلی برای تولید، ذخیره سازی، بسته بندی، آزمایش و حمل و نقل عمومی را پوشش می دهد.

دستورالعمل استاندارد ایزو 22716 توسط بسیاری از نهادهای نظارتی جهانی همانند سازمان غذا دارو امریکا (FDA)، همکاری بین المللی در مورد تنظیمات لوازم آرایشی (ICCR) و کمیته استاندارد اروپا (CEN) تایید و پذیرفته شده است.

اخذ گواهینامه ISO 22716 سازمان را قادر می سازد تا کیفیت و ایمنی الزامات زنجیره تامین را کنترل کرده و مدیریت کند. بنابراین باعث می شود خطرات مرتبط با محصولات آرایشی بهداشتی را کنترل کرده و از پیشرفت مستمر اطمینان حاصل نمایند.

رهنمودهایی برای اخذ گواهینامه ISO 22716:

استاندارد ISO 22716 کیفیت و قابلیت تولید مجدد محصولات آرایشی و بهداشتی موجود در بازار اروپا را تعریف می کند. استاندارد ایزو 22716 باید با GMP و مقررات 1223/2009 مطابقت داشته باشند. شرکت هوداک سیستم فرتاک نکات مختلف استاندارد ISO 22716 را شرح می دهدکه اقدامات مختلف اصلاحی برای مطابقت با استاندارد GMP را توصیف می کند. متقاضیان دقت داشته باشند که این لیست غیر جامع است و برای دسترسی به لیست اصلی به لینک مراجعه نمایید.

https://www.iso.org/standard/36437.html

کارکنان: کارکنان شرکت متقاضی اخذ گواهینامه ISO 22716 باید به یک سازمان کاملاً ساختار یافته تعلق داشته باشند که در آن هر کارمند بداند در قبال فرآیند تولید، کنترل، نگهداری و حمل محصولات آرایشی و بهداشتی چه مسئولیت ها و فعالیت هایی را باید انجام دهد. بنابراین لازم است که کارکنان از آموزش، اسناد و مهارت های مناسب برای تولید مواد آرایشی برخوردار باشند.

مقدمات: محل شرکت باید به متقاضی این اجازه را بدهد که به راحتی اقدامات لازمه را رعایت کند، اقداماتی شامل:

محافظت از محصول در مقابل خطارت ایمنی و بهداشتی، محل انبار مواد آرایشی بهداشتی باید مرتبا تمیز نگهداری شود و در نهایت خطر مخلوط شدن محصول، مواد اولیه به صفر برسانید.

تجهیزات: تجهیزات مورد استفاده شرکت باید به گونه ای طراحی شود که، از آلودگی محصول خودداری کند (از جمله حمل و نقل ، به عنوان مثال کارگاه به دیگری) و تسهیل نظافت، نگهداری، کالیبراسیون منظم (شامل فضای کافی در اطراف، زیر و داخل تجهیزات).

مواد اولیه و بسته بندی محصول: خرید مواد اولیه و بسته بندی لوازم آرایشی بستگی به انتخاب مناسب تأمین کنندگان از معیارهای کیفیت خاص دارد. گام بعدی ایجاد اطلاعات پویا برای یک زنجیره تأمین کننده است تا بتوان مشکلات موجود را به سرعت ردیابی کرد. خریدهای پذیرش و ذخیره سازی به قوانین دقیق (تأیید صحت، نامگذاری دقیق، برچسب زدن دقیق و غیره) بستگی دارد و باید توسط افراد واجد شرایط انجام شود. در مورد آب مورد استفاده در تولید، کیفیت آن باید توسط سیستم تصفیه و آزمایش کافی تضمین شود.

فرآیند ساخت محصول: طی فرآیند تولید محصول آرایشی بهداشتی باید اقدامات مختلفی انجام شود تا محصولی با کیفیت بدست آید. لذا ضرورت دارد روش تولید محصول آرایشی بهداشتیرا در یک سند خلاصه کنید، نقاط کنترل کیفیت را شناسایی کنید، برای شناسایی در خط تولید دسته ها را شماره گذاری کنید و برچسب بزنید و حتما باید قبل از تولید محل و تجهیزات را بررسی کنید تا از هرگونه آلودگی مبرا باشد و دستگاه کالیبراسیون باشد.

محصول نهایی: محصولات نهایی باید از استانداردهای کیفیت تعیین شده توسط شرکت برخوردار باشند. کیفیت آنها باید در حین عملیات ذخیره سازی، حمل و نقل و بازگرداندن محصول حفظ شود. چنانچه محصولی معیوب باشد و به شرکت برگشت داده شود باید محل انتقال محصول مشخص و با علامت های خاص علامتگذاری شود. برای تفکیک محصولات مختلف باید قوانین سختگیرانه ای جهت ذخیره سازی در نظر گرفته شود.

تشخیص انحرافت طی تولید: واحد کنترل کیفیت سازمان ها به برجسته سازی محصول و بسته بندی مواد کمک می کند. کارکنان مسئول کنترل کیفیت سازمان باید خطرات بسته بندی و تولید محصول را شناسایی کنند و اقدامات اصلاحی انجام دهند تا از تولید یا بسته بندی محصول بی کیفیت جلوگیری کنند.

دفع ضایعات: سازمان متقاضی اخذ گواهینامه ISO 22716 باید فرآیند دفع انواع مختلف زباله های تولید شده طی فرآیند تولید و کنترل کیفیت محصولات آرایشی بهداشتی را تعریف کند. این موارد باید به وضوح مشخص شده و دفع آنها به روشی کنترل شده و بهداشتی انجام شود، جریان های زباله نباید مانع عملیات تولید و کنترل شوند.

پیمانکار فرعی: در صورتیکه سازمان متقاضی اخذ گواهینامه ایزو 22716 قسمتی از فرآیند تولید همانند بسته بندی یا ارسال محصول به دست مصرف کننده را برون سپاری کند و از طریق پیمانکار فرعی انجام شود باید قرارداد مکتوبی با پیمانکار داشته باشد و پیمانکار ملزم به رعایت دستورالعمل های ISO 22716 همچنین GMP می باشد.

اخذ گواهی ISO-22716

بیشتر بخوانیم:

اخذ گواهینامه ISO 9001

مراجع صادر کننده ایزو در ایران

 

برچسب ها: اخذ گواهینامه ISO 22716، ایزو 22716، اخذ گواهی نامه ایزو 22716، شرایط اخذ گواهینامه ایزو 22716، مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو 22716

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button