دیگر استاندارد ها

اطلاعات کاربردی

فرم درخواست گواهینامه

نمونه گواهینامه ها

مقالات مرتبط

استاندارد ISO 26000

استاندارد ISO 26000 چیست و آیا استاندارد ISO 26000 قابلیت صدور گواهینامه برای شرکت ها دارد. استاندارد ISO 26000 به عنوان استاندارد بین المللی تدوین شده است تا به سازمان ها کمک کند تا بطور موثر و مداوم مسئولیت های اجتماعی مربوط به رسالت و چشم انداز آنها را مورد ارزیابی و رسیدگی قرار دهند.

ایجاد فرآیند مسئولیت اجتماعی درون سازمانی برای شرکت ها دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در حال حاضر سازمان ها یا شرکت در سراسر دنیا همچنین ذینفعان آنها به طور فزاینده ای آگاهی دارند و به این مهم دست پیدا کرده اند که دارا بودن سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی چه سودی برای آنها به ارمغان می آورد.

سازمان بین المللی ISO به این مهم دست پیدا کرده که داشتن سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی (ISO 26000) چه کمک بزرگی به پایداری و توسعه سازمان ها می کند. لذا سال 2010 میلادی با کمک کمیته فنی ISO/TMBG استاندارد سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی ISO 26000 را تدوین و در دسترس همگان قرار داد.

مقاله فوق توسط گروه مهندسین هوداک سیستم فرتاک جهت اطلاع از استاندارد ISO 26000 مکتوب شده و متقاضان اخذ گواهینامه ایزو 26000 (سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی) با مطالعه مقاله فوق به فرآیند اجرای این استاندارد همچنین مزایایی که پیاده سازی ایزو 26000 برای سازمان به ارمغان می آورد آشنا می شوند.

استاندارد ISO 26000 چیست؟

استاندارد ISO 26000 یک استاندارد بین المللی است که برای ارائه راهنمایی در مورد نحوه رفتار با مسئولیت اجتماعی توسعه یافته است. این استاندارد برای همه سازمان هایی که هدف آنها مشارکت در سلامت و رفاه جامعه است، صرف نظر از اندازه یا صنعت آنها، قابل اجرا است.

در سال های اخیر، سازمان های سراسر جهان به طور فزاینده ای از نیاز واضح برای نشان دادن رفتارهای مسئولانه اجتماعی آگاه شده اند. هدف سازمان ایزو از تدوین استاندارد ISO 26000 (مسئولیت اجتماعی سازمانی)  مشارکت در توسعه پایدار از طریق شفافیت و عملکرد اخلاقی است.

استاندارد ISO 26000 یک سند راهنمایی داوطلبانه است که پیشنهادات و توصیه های مسئولیت اجتماعی را ارائه می دهد. ایزو 26000 به ارتقای گزارش های معتبر، پاسخگویی شرکت و بهبود عملکرد بازار کمک می کند. استاندارد ISO 26000 توسط سازمان بین المللی مسئولیت اجتماعی (SIA) و با همکاری کنوانسیون های بین المللی سازمان کار (ILO) همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل به همراه برخی دانشگاهیان، اتحادیه های مختلف کارگری و کارفرمایان و با همکاری کمیته فنی سازمان ایزو تاریخ 1 نوامبر سال 2010 میلادی منتشر شد.

نکته مهم اینکه استاندارد ایزو 26000 قابلیت صدور گواهینامه برای متقاضیان را ندارد بلکه فرآیندی است که باید طی چشم انداز شرکت ها تعریف شود و بر مبنای مسئولیت اجتماعی سازمان خود اقدام به پیروی از قوانین و آئین نامه های این استاندارد نمایند.

 

درباره ISO 26000:

استاندارد ISO 26000 به عنوان راهنمای سازمان ها جهت ارائه خدمات بهتر و ایجاد مسئولیت اجتماعی درون سازمانی تدوین شده، لذا قابلیت حسابرسی از سازمان ها وجود ندارد و گواهینامه ایزو 26000 صادر نمی شود. استاندارد ایزو 26000 یک مستند جامع از مسئولیت های اجتماعی شامل موضوعات اصلی و مسائل مربوط به آن موضوع را ارائه می دهد. استاندارد ISO 26000 در سال 2014 مورد بازبینی قرار گرفت و راهنمایی های عنوان شده در زیر را ارائه می دهد.

 • شناخت مسئولیت اجتماعی و مشارکت ذینفعان.
 • راه های ادغام رفتارهای مسئولانه اجتماعی در سازمان.
 • هفت اصل اساسی مسئولیت اجتماعی شامل (مسئولیت، شفافیت، رفتار اخلاقی، احترام به منافع زیرنفعان، احترام به قانون حاکمیت کشورها، احترام به رفتار هنجارهای بین المللی و احترام به حقوق بشر).
 • هفت موضوع اصلی و مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی شامل ( حاکمیت سازمانی، حقوق بشر، شیوه های کاری، محیط زیست، شیوه های عملی عادلانه، مسائل مصرف کننده و مشارکت و توسعه جامعه).

ISO 26000-2010 علاوه بر ارائه تعاریف و اطلاعات برای کمک به سازمانها برای درک و رسیدگی به مسئولیت اجتماعی، بر اهمیت نتایج و بهبود عملکرد در مسئولیت اجتماعی تأکید می کند. سازمانهای بخش خصوصی، دولتی و غیرانتفاعی، چه بزرگ و چه کوچک، و چه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، از استاندارد ISO 26000 استفاده می کنند.

هدف از ایجاد استاندارد ISO 26000 چیست؟

 • استاندارد ایزو 26000 به سازمان ها در رسیدگی به مسئولیت های اجتماعی خود ضمن احترام به تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و قانونی و شرایط توسعه اقتصادی کمک می کند.
 • سازمان ها با ایجاد شرایط استاندارد ISO 26000 راهنمایی های عملی مرتبط با عملیاتی شدن مسئولیت اجتماعی ارائه می دهند.
 • ISO 26000 کمک به شناسایی و تعامل با ذینفعان و افزایش اعتبار گزارشات و ادعاهای مطرح شده در مورد مسئولیت اجتماعی می کند.
 • با ایجاد شرایط برای سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی (ISO 26000) بر نتایج و بهبود عملکرد تأکید می شود.
 • افزایش اعتماد و رضایت در سازمان ها در میان مشتریان و سایر ذینفعان سازمان.
 • استاندارد ISO 26000 کمک می کند به دستیابی جهت سازگاری با اسناد موجود، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و استانداردهای ISO موجود.
 • اصطلاحات رایج را در زمینه مسئولیت اجتماعی ترویج می دهد.
 • آگاهی نسبت به مسئولیت اجتماعی را افزایش می دهد.

و در نهایت این استاندارد به منظور کاهش اختیارات دولت در رسیدگی به مسئولیت اجتماعی سازمان ها نیست.

موضوعات اصلی استاندارد ISO 26000 چیست؟

استاندارد ISO 26000 موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی را تعریف می کند، اما این وظیفه هر سازمانی است که مسائل مربوط به ذینفعان خود را مرتبط نماید و مشخص کند.

 

هفت موضوع اصلی در بند 6 استاندارد ISO 26000 توضیح داده شده است که شامل موارد ذیل می باشد.

موضوع اصلی: حاکمیت سازمانی، بند فرعی 6.2

تصمیمات باید با توجه به انتظارات جامعه اتخاذ شود. پاسخگویی، شفافیت، اخلاق و ذینفعان باید از عوامل تصمیم گیری سازمان باشند.

موضوع اصلی: حقوق بشر، فرعی 6.3

بر اساس سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی همه ی انسان ها حق برخورد عادلانه و رفع تبعیض آمیز، شکنجه و استثمار را دارند.

6.3.3 دقت لازم

6.3.4 شرایط خطرناک حقوق بشر

6.3.5 پرهیز از مشارکت

6.3.6 رفع شکایات

6.3.7 تبعیض و گروه های آسیب پذیر

6.3.8 حقوق مدنی و سیاسی

6.3.9 حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

6.3.10 اصول و حقوق اساسی در محل کار

موضوع اصلی: شیوه های کار، زیر بند 6.4

کسانی که از طرف سازمان کار می کنند یک کالا نیستند. هدف این است که از رقابت ناعادلانه بر اساس استثمار و سوء استفاده جلوگیری شود.

6.4.3 روابط کار و اشتغال

6.4.4 شرایط کار و حمایت اجتماعی

6.4.5 گفتگوی اجتماعی

6.4.6 بهداشت و ایمنی در محل کار

6.4.7 توسعه و آموزش انسان در محل کار

موضوع اصلی: محیط زیست ، بند فرعی 6.5

سازمان وظیفه دارد حجم و الگوهای ناپایدار تولید و مصرف را کاهش داده و از بین ببرد و اطمینان حاصل کند که مصرف منابع برای هر فرد پایدار می شود.

6.5.3 جلوگیری از آلودگی

6.5.4 استفاده از منابع پایدار

6.5.5 کاهش و سازگاری تغییرات آب و هوا

6.5.6 حفاظت از محیط زیست ، تنوع زیستی و احیای زیستگاه های طبیعی

موضوع اصلی: شیوه های عملی عادلانه ، زیر بند 6.6

ایجاد سیستم های رقابت عادلانه ، جلوگیری از فساد، تشویق رقابت عادلانه و ارتقای قابلیت اطمینان شیوه های تجاری عادلانه به ایجاد سیستم های اجتماعی پایدار کمک می کند.

6.6.3 مبارزه با فساد

6.6.4 مشارکت سیاسی مسئول

6.6.5 رقابت عادلانه

6.6.6 ارتقای مسئولیت اجتماعی در زنجیره ارزش

6.6.7 احترام به حقوق مالکیت

موضوع اصلی: مسائل مربوط به مصرف کننده، زیر بند 6.7

ترویج توسعه عادلانه، پایدار و عادلانه اقتصادی و اجتماعی با رعایت بهداشت، ایمنی و دسترسی مصرف کننده به عهده سازمان است.

6.7.3 بازاریابی عادلانه، اطلاعات واقعی و بی طرفانه و شیوه های عادلانه قراردادی

6.7.4 حفاظت از سلامت و ایمنی مصرف کنندگان

6.7.5 مصرف پایدار

6.7.6 خدمات مصرف کننده، پشتیبانی و شکایت و حل اختلاف

6.7.7 حفاظت از اطلاعات مصرف کننده و حفظ حریم خصوصی

6.7.8 دسترسی به خدمات ضروری

6.7.9 آموزش و آگاهی

موضوع اصلی: مشارکت و توسعه جامعه ، بند فرعی 6.8

سازمان باید در ایجاد ساختارهای اجتماعی پایدار که در آن سطوح افزایش تحصیلات و رفاه وجود دارد مشارکت داشته باشد.

 

6.8.3 مشارکت جامعه

6.8.4 آموزش و فرهنگ

6.8.5 ایجاد اشتغال و توسعه مهارتها

6.8.6 توسعه و دسترسی به فناوری

6.8.7 ایجاد ثروت و درآمد

6.8.8 سلامت

6.8.9 سرمایه گذاری اجتماعی

استانداردهای ISO 26000 و توسعه پایدار:

مفهوم توسعه پایدار بر سه محور اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بنا شده است. بنابراین راهنمایی های توصیه شده توسط استاندارد ISO 26000 می تواند به عنوان مشارکت در توسعه پایدار در نظر گرفته شود زیرا بر ایجاد رفاه اجتماعی، که یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است، تمرکز دارد. در بلندمدت، تمامی فعالیت های یک سازمان به سلامت اکوسیستم های جهان بستگی دارد و از این طریق، مشاغل پایدار نه تنها محصولات و خدمات را تا حد امکان سازگار با محیط زیست ارائه می دهند، بلکه از لحاظ اجتماعی نیز مسئولیت پذیر هستند.

به عنوان پاسخ به فشار عمومی مردم بر شرکت ها برای اتخاذ شیوه های تجاری معقول مانند شرایط خوب کاری، دستمزد عادلانه و جلوگیری از حسابداری تقلبی، امروزه تدوین استراتژی های یکپارچه مسئولیت اجتماعی بسیار مهم است.

هر مبحث به چندین حوزه فعالیت تقسیم می شود که ممکن است از موضوعی اصلی به موضوع دیگر متفاوت باشد یا با هم هم پوشانی داشته باشند. در مورد هر یک از این موضوعات، ISO 26000 دستورالعمل هایی را برای سازمان ها برای ارزیابی خود و تعیین اهداف برای بهبود ارائه می دهد. دستورالعمل های ارائه شده توسط استاندارد ISO 26000 بر اساس موضوعات عنوان شده در ذیل می باشد:

 • مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات مسئولیت اجتماعی.
 • ریشه ها، جهت ها و ویژگی های مسئولیت اجتماعی.
 • اصول و شیوه های مربوط به مسئولیت اجتماعی.
 • موضوعات محوری و زمینه های مسئولیت اجتماعی.
 • ادغام، پیاده سازی و ارتقای رفتار مسئولانه در سراسر ساختار و از طریق شبکه های نفوذ.
 • فهرست بندی از ذینفعان مختلف و ایجاد گفتگو.
 • ارتباط فعال در مورد تعهدات و عملکرد SAR.
مزایای سیستم-مدیریت-مسئولیت-اجتماعی-ایزو-26000
مزایای استاندارد ISO 26000 برای سازمان ها:

مزایای استقرار دستورالعمل ها و راهنمایی های سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی (استاندارد ISO 26000) شامل مواردی همچون:

منابع انسانی، کارگران، اعضاء، مشتریان و کاربران را جذب و حفظ می کند، کمک به شهرت برند را بهبود می بخشد بلحاظ اینکه با مشارکت مشتری کمک به بازیابی برند می کند. افزایش تعهد و بهره وری کارکنان، روابط با ذینفعان مانند دولت ها، رسانه ها، سایر شرکت ها و جوامع و برداشت آنها از عملکردها و تعهدات سازمان.

استاندارد ISO 26000 قابلیت صدور ندارد لذا نهادهای صادر کننده گواهینامه ایزو بر اساس نیاز مشتری و درخواست سازمان گواهینامه ایزو 26000 را صادر می کنند. شرایط اخذ گواهینامه ایزو 26000 صرفا اجرا و ایجاد شرایطی برای استفاده از راهنمایی های تعریف شده در استاندارد ISO 26000 می باشد و ممیزی برای صدور گواهینامه توسط حسابرس صورت نمی پذیرد.

بیشتر بخوانیم:

لیست شرکت های ارائه دهنده گواهینامه ایزو در ایران

اخذ گواهینامه ایزو

 

برچسب ها: استاندارد ISO 26000، استاندارد ISO 26000 چیست، مزایای اخذ گواهینامه ایزو 26000، ISO 26000، ایزو 26000، گواهی نامه ISO 26000، گواهینامه ایزو 26000

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button