استاندارد ایزو

مقالات مرتبط

اطلاعات کاربردی

فرم درخواست گواهینامه

نمونه گواهینامه ها

اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه

اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه در صورتی برای متقاضیان صادر می شود که دارای گواهینامه ISO 9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت، گواهینامه ISO 14001:2015 سیستم مدیریت محیط زیست و گواهینامه ISO 45001:2018 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت باشند. لذا صدور گواهینامه IMS به صورت تکی هیچ گونه اعتبار بین المللی و داخلی ندارد.

گواهینامه IMS به عنوان تایید یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت سازمان ها و به صورت اشانتیون برای سازمان های درخواست کننده توسط نهاد صادر کننده گواهی نامه ISO صادر می شود. لذا اخذ گواهینامه IMS رایگان توسط شرکت هوداک سیستم فرتاک امکان پذیر می باشد.

مقاله فوق توسط گروه مهندسین سیستم فرتاک جهت اطلاع رسانی از مراحل اخذ گواهینامه IMS، هزینه های اخذ گواهینامه IMS، مزایای پیاده سازی الزامات استاندارد IMS و نهاد های صادر کننده IMS مکتوب شده است. بنابراین متقاضیان با مطالعه دقیق مقاله فوق اطلاعاتی کامل در مورد استاندارد IMS به دست می آورند.

گواهینامه IMS چیست ؟

Integrated management systems سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) توسط نهاد صادر کننده ایزو نامیده می شود. متقاضیان اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه باید توسط نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو معتبر حسابرسی شوند و سپس گواهینامه IMS در صورت اخذ سه استاندارد ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 45001 صادر می شود.

صدور گواهینامه سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) یک رویکرد جامع است که چندین جنبه از عملکرد سازمان را برای تأمین نیازهای چندین استاندارد سیستم مدیریت ترکیب می کند. استاندارد هایی شامل ISO 50001 مدیریت انرژی، ISO 27001 مدیریت امنیت اطلاعات نیز چنانچه همزمان با ایزو 9001 اخذ گردد، سازمان متقاضی می تواند گواهینامه IMS اخذ نماید.

اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه استاندارد صدور گواهینامه ISO جامع برای سازمان متقاضی می باشد. درخواست گواهینامه IMS با الزام به اتخاذ بهترین شیوه ها و چارچوب های استاندارد بین المللی، هر بخش از صنعت را دگرگون می کند. در نتیجه سازمانها عملیات تجاری خود را بهبود می بخشند، بهبود فرآیند را انجام می دهند وبهترین بهره وری محل کار را بدست می آورند، در نتیجه به برتری و سود تجاری می رسند.

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) تمام قسمتهای سیستم و فرایندهای سازمان را در یک چارچوب کامل ادغام می کند، سازمان را متحد می کند تا به عنوان یک واحد با اهداف مشترک کار کند.

مزایای اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه:

اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه  می تواند مزایای بسیاری را برای سازمان شما به همراه داشته باشد، منجمله:  هزینه های صدور گواهینامه، وقفه های کمتر برای سازمان، کاهش اسناد، روندهای ساده و اهداف سازگارتر در چندین سیستم مدیریتی توسط پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت یکپارچه IMS امکان پذیر می باشد.

تأمین همزمان الزامات استانداردهای سیستم مدیریت چندگانه (همانند ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 45001) فشار قابل توجهی را بر منابع سازمان وارد می کند. به جای ساده سازی فرآیندها و منابع، این امر باعث ایجاد تکرار غیرضروری از تلاش و تخصیص بودجه می شود. بنابراین باید در دستیابی به استانداردهای سیستم مدیریت در برابر منابع مورد نیاز برای دریافت گواهینامه تعادل برقرار شود.

 

اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه با استفاده از فرآیندهای ساده و اسناد، کارایی را افزایش می دهد، در نتیجه رویکرد تکرار مکررات را حذف می کند، تکرار تلاش را کاهش می دهد، عملکرد سیستم را بهبود می بخشد و هزینه ها را کاهش می دهد.

صدور گواهینامه IMS به این معنی است که گواهینامه استانداردهای سیستم مدیریت چندگانه معمولاً در یک ممیزی واحد و جامع ارزیابی می شود. سازمان ها زمان کمتری را جهت آماده سازی برای حسابرسی و ممیزی داخلی صرف می کنند و به طور قابل توجهی سرمایه گذاری کلی زمان و پول را کاهش می دهند.

مرجع صادر کننده گواهینامه IMS:

مرجع صادر کننده گواهینامه IMS می تواند جزو مراجعی باشد که توسط سازمان بین المللی ISO و تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی IAF فعالیت می کند. همچنین نهاد صادر کننده گواهینامه IMS می تواند توسط CB های خصوصی صادر شود.

CB به عنوان نهاد صادر کننده گواهینامه استاندارد ایزو شناخته می شود، جهت اطلاع از اعتبار CB ها مقاله شرکت های CB مطالعه گردد. CB های فعال داخل ایران به صورت معتبر و غیر معتبر فعالیت می کنند. CB های معتبر گواهینامه IMS صادر نمی کنند ولی در متقاضیان در صورت اخذ گواهینامه ISO 9001، ISO 14001 و ISO 45001 از مرجع معتبر می توانند گواهینامه IMS به صورت رایگان از شرکت هوداک سیستم فرتاک اخذ نمایند.

CB های خصوصی که اغلب توسط خود ایرانی ها به عنوان CB بین المللی ساخته پرداخته شده و اقدام به صدور گواهینامه ایزو می کنند، گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه را به صورت رایگان صادر می کنند. در نهایت متقاضیان جهت اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه می توانند از مشاوره شرکت سیستم فرتاک بهره مند شوند و با توجه به نیاز های سازمانی مرجع صادر کننده گواهینامه IMS را انتخاب نمایند.

شرایط اخذ گواهینامه IMS:

اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه در صورتی برای سازمان های متقاضی توسط نهاد صادر کننده ایزو، صادر می شود که سازمان توانسته باشد شرایط استقرار چندین استاندارد مدیریتی را ایجاد و برای حسابررسی آماده نماید. رایج ترین گواهینامه IMS که برای سازمان ها صادر می شود بر مبنای استقرار الزامات استاندارد های نام برده شده در ذیل می باشد.

استقرار الزامات ایزو 9001:2015، ایزو 14001:2015 و ایزو 45001:2018، سازمانی که بتواند سه استاندارد فوق را پیاده سازی نماید می تواند گواهینامه IMS دریافت کند.

برخلاف اعتقاد متقاضیان اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه، چنانچه متقاضیان الزامات دو استاندارد مدیریتی را هم پیاده سازی نمایند می توانند گواهینامه IMS دریافت کنند. در صورتی که بطور هم زمان استاندارد ISO 9001 و استاندارد ISO 14001 پیاده سازی شود سازمان متقاضی می تواند گواهینامه IMS دریافت نماید.

گواهینامه IMS تنها در صورت پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت یا سیستمم مدیریت زیست محیطی صادر نمی شود بلکه متقاضیان با رعایت الزامات ایمنی و بهداشت مواد غذایی می توانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه. بنابراین با پیاده سازی همزمان استاندارد ISO 9001:2015، ISO 22000:2018 و استاندارد HACCP گواهینامه IMS به صورت رایگان صادر می شود.

شرکت های انفورماتیکی (IT) نیز با پیاده سازی همزمان دو استاندارد ایزو 9001 و ISO 27001 می توانند اقدام به اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه نمایند. لذا به طور کلی چنانچه دو سیستم مدیریت توسط سازمان ها اجرایی شود، سازمان می تواند گواهینامه IMS رایگان دریافت نماید.

 

هزینه اخذ گواهینامه IMS:

در حقیقت اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه شامل هیچگونه هزینه ای اضافی برای سازمان متقاضی نمی شود. بلکه گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS در صورتی برای  سازمان ها صادر می شود که توانسته باشند دو یا سه گواهینامه مدیریتی را دریافت کرده باشند.

بین سازمان ها به اشتباه جا افتاده در صورتی که سه استاندارد ISO 9001، ISO 14001 و ISO 45001 اخذ گردد گواهینامه IMS صادر می شود. در صورتیکه سازمان دو استاندارد حتی استاندارد ایزو 22000 و استاندارد HACCP را هم پیاده سازی کرده باشد می تواند اقدام به  اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه نماید.

گواهینامه IMS دارای هزینه صدور نمی باشد بلکه استاندارد های اجرایی برای سازمان هزینه دارد. یعنی اینکه خود گواهینامه IMS رایگان صادر می شود و در حقیقت نهاد صادر کننده هزینه صدور گواهینامه های مدیریتی صادر شده را دریافت می کند. لذا هزینه صدور گواهینامه ها بستگی به اعتبار نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو دارد.

جهت استعلام از هزینه اخذ گواهینامه IMS همچنین کسب اطلاعات تکمیلی لطفا با شرکت هوداک سیستم فرتاک ارتباط برقرار نمایید.

مزایای اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه توسط شرکت سیستم فرتاک:

امروزه سازمان ها به دنبال یک دید کلی نسبت به کیفیت، بهداشت و ایمنی و خطرات زیست محیطی (QHSE) هستند که با آن درگیر شده اند. لذا اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه با استانداردهای بین المللی شناخته شده توسط شرکت هوداک سیستم فرتاک  شما را قادر می سازد ریسک ها را به طور کارآمد مدیریت کرده و شهرت خود را ارتقا دهید.

مزایای اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه توسط سیستم فرتاک، صرفه جویی در زمان حسابررسی و استقرار الزامات استاندارد های مورد نیاز، صرفه جویی در هزینه های سازمان های متقاضی، صدور گواهینامه IMS در کوتاه ترین زمان ممکن، صدور گواهینامه IMS به صورت رایگان و مشاوره  رایگان جهت اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه برای سازمان ها با توجه به نوع نیازی که دارند.

بنابراین از شرکت هوداک سیستم فرتاک می توانید گواهینامه معتبر را ارزان بخرید، لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

در زیر به بخشی از استاندارد هایی که باید با هم اجرا شوند تا یک سازمان بتواند گواهینامه IMS دریافت کند، بررسی می شود.

گواهینامه ایزو 9001:

گواهینامه ایزو 9001 به نام سیستم مدیریت کیفیت QC نیز نامیده می شود، ایزو 9001 بلحاظ تکمیل بودن متن استاندارد به عنوان استاندارد مرجع یا استاندارد مادر نامیده می شود. استاندارد ایزو 9001 جزو خانواده استاندارد ISO 9000 بوده و آخرین ویرایش استاندارد ایزو 9001 مربوط به سال 2015 میلادی می باشد.

بنابراین مراجع صادرکننده گواهی نامه ایزو، گواهینامه ایزو 9001 را با ویرایش 2015 میلادی صادر می کنند. تمامی سازمان ها حتی کسب و کار خورد فارغ از نوع فعالیت خود می توانند اقدام به اخذ گواهینامه ISO 9001:2015 نمایند. گواهینامه ایزو 9001 جزو محبوب ترین استاندارد های تدوین شده برای سازمان ها می باشد.

چنانچه سازمانی بخواهد اقدام به اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه حتما باید الزامات استاندارد ایزو 9001 را اجرایی کرده باشد.

گواهینامه ایزو 14001:

Environmental Management System سیستم مدیریت محیط زیست استاندارد ایزو 14001 توسط سازمان بین المللی ایزو نام برده شده است. ایزو 14001 توسط خانواده ایزو 14000 معرفی شد و شناخته شده است. استاندارد ایزو 14001 همزمان با الزامات استاندارد ایزو 9001 ویرایش شده و آخرین نسخه ویرایش ISO 14001 مربوط به سال 2015 میلادی می باشد.

گواهینامه ایزو 14001 توسط نهاد صادر کننده ایزو صادر می شود و متقاضی با رعایت الزامات ایزو 14001 همزمان با ایزو 9001 می تواند اقدام به اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه نماید.

گواهینامه ایزو 45001:

گواهینامه ایزو 45001 توسط سازمان بین المللی ایزو سال 2018 جایگزین استاندارد OHSAS 18001 شد لذا مراجع صدور گواهینامه، از سال 2018 به بعد گواهینامه ایزو 45001 را صادر می کنند. گواهینامه ایزو 45001 مسائل مربوط به مدیریت ایمنی و بهداشت سازمانی را اعلام می کند.

بنابراین سازمان هایی که ایمنی و بهداشت کارکنان و ذینفعان برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد باید الزامات استاندارد ایزو 45001 را پیروی و رعایت نمایند. سازمان ها یا پیمانکاران می توانند با رعایت الزامات ایزو 45001 همزمان با استاندارد ایزو 14001 یا استاندارد ایزو 9001 اقدام به اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه نمایند.

گواهینامه ایزو 22000:

استاندارد ISO 22000 الزامات ایمنی مواد غذایی را برای سازمان های تولید کننده، بسته بندی، پخش کننده و فرآوری مواد غذایی عنوان می کند. استاندارد ایزو 22000 سال 2018 میلادی توسط سازمان بین المللی ISO بازبینی و با توجه به الزامات استاندارد 9001 ویرایش 2015، منتشر شد.

بنابراین مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو، گواهینامه ایزو 22000 را با ویرایش جدید 2018 منتشر می کنند. شرکت های فعال در حوزه مواد غذایی می توانند با رعایت همزمان الزامات ایزو 9001، ایزو 22000 و استاندارد HACCP (حسپ) اقدام به اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه نمایند.

 

بیشتر بخوانیم:

نحوه اخذ گواهینامه ایزو شرکت ها

دریافت گوهینامه ایزو چقدر هزینه دارد

 

 

برچسب ها: اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه، اخذ گواهینامه IMS، شرایط اخذ گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه، هزینه اخذ گواهینامه IMS، اخذ فوری گواهینامه IMS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button