اطلاعات کاربردی

نمونه گواهینامه ها

گواهینامه ایزو چیست

گواهینامه ایزو چیست سوال اغلب متقاضیانی هست که برای اولین بار درخواست اخذ گواهینامه ایزو دارند. در ابتدا بهتر هست با واژه گواهینامه آشنا باشیم، سپس با واژه و ریشه کلمه ISO. لذا توسط مقاله فوق آشنایی کامل پیدا می کنیم که گواهینامه ایزو چیست. شرکت مشاوره و اطلاع رسانی هوداک سیستم فرتاک در زمینه مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریتی فعالیت می نماید. لذا متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو، گواهینامه HSE، گواهینامه CE اروپا می توانند از خدمات مشاوره و کارسازی صدور گواهینامه ایزو شرکت استفاده نمایند. لطفا ادامه مقاله گواهینامه ایزو چیست توجه بفرمایید.

گواهینامه چیست؟

گواهی نامه طبق لغت نامه دهخدا نامه ای که در آن یک یا چند نفر گواهی خود را نویسند. مترادف کلمه گواهینامه تصدیق نامه، استشهاد، تاییدیه، شهادت نامه می باشد. لذا گواهینامه ISO مشخص می کند یا بنوعی تایید میکند شرکت متقاضی دارنده گواهینامه الزامات استاندارد را رعایت کرده، موفق به اخذ گواهینامه ایزو شده.

ISO چیست؟

ISO مخفف چیست، ISO مخفف سه کلمه International Organization for Standard می باشدکه اصطلاحا بین عموم استاندارد ایزو نامیده می شود. سازمان بین المللی استاندار سازی، موسسه بین المللی تعیین استاندارد متشکل از نمایندگان استاندارد ملی دیگر کشور های عضو و کمیته فنی می باشد. سازمان ایزو، سازمان غیر دولتی در سطح وسیع به وضع استاندارد های کلی و جزئی جهت هماهنگ کردن استاندارد های متفاوت جهانی می پردازد.

تاریخچه سازمان ایزو

سازمان ایزو سال 1926 توسط 20 سازمان ملی کشور های دیگر در ژنو سوئیس اقدام به فعالیت نمود. طی جنگ جهانی اول سازمان ایزو منحل شد، سپس بعد از چند سال وقفه بعد از جنگل جهانی اول به صورت گسترده شروع به عضو گیری، لذا فعالیت خود را در حوزه تدوین استاندارد آغاز کرد.

سازمان استاندارد سازی ISO جهت تسهیل کردن امور تجاری بین المللی، حمایت از تولید کننده همچنین مصرف کننده، توسعه همکاری اقتصادی به فعالیت خود ادامه داد.

گواهینامه ایزو چیست

گواهینامه ایزو بیان کننده پیاده سازی یا استاندارد سازی سیستم سازمانی دارنده گواهینامه ایزو هست. گواهینامه ایزو توسط نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو، بنام CB صادر می گردد. مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو بیشماری در ایران فعالیت می کنند که متاسفانه تماما گواهینامه ایزو معتبر صادر نمی کنند. گواهینامه ایزو معتبر توسط CB بین المللی مورد تایید انجمن اعتبار دهنده IAF صادر می گردد.

گواهینامه ISO تایید می کند که یک سیستم مدیریت، فرآیند تولید کلیه الزامات استاندارد سازی و تضمین کیفیت را دارا می باشد.

چگونه گواهینامه ایزو اصل دریافت کنیم

اخذ گواهینامه ایزو معتبر مهمترین چالش متقاضیان هست. به دلیل نبودن ساختار مشخص همینطور عدم بازرسی صحیح متولیان استاندارد، مراجع صدور گواهینامه ایزو بیشماری در حال فعالیت هستند. لذا مشخص کردن گواهینامه ایزو اصل برای متقاضیان چالش مهمی شده. گواهینامه ایزو اصل توسط نهاد صادر کننده ای صادر می گردد که توسط سازمان استاندارد کشور خود تایید شده باشد. نکته مهم اینکه سازمان های استاندارد می بایست توسط انجمن اعتبار دهنده IAF مورد تایید قرار گرفته باشند.

اهمیت گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو اهمیت بسیار زیادی برای سازمان ها یا شرکت های درخواست کننده دارد، همانطور که ذکر شد ISO به عنوان مرجع تعیین استاندارد فعالیت می کند. لذا گواهینامه ایزو تعیین می کند که شرکت متقاضی توانسته حداقل استاندارد ها را رعایت کند. گواهینامه ایزو برای شرکت های پیمانکاری حائز اهمیت هست به دلیل اینکه پیمانکاران جهت ورود به مناقصه می بایست گواهینامه ایزو ارائه دهند.

صدور گواهینامه ایزو به چه معنا هست

گواهینامه ایزو چیست در مطالب بالا کامل توضیح داده شد، اینکه صدور گواهینامه ایزو به چه معنا هست مورد مطروحه برخی کارفرمایان می باشد. صدور گواهینامه ایزو یعنی اینکه شرکت دارنده گواهینامه ایزو تمامی الزامات استاندارد ایزو اخذ را شده پیاده سازی کرده، سپس ممیز مرجع صدور مراحل پیاده سازی الزامات را تایید کرده. متقاضیان جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر می بایست توسط مشاور ایزو ابتدامرجع صدور را مشخص نمایند، سپس با توجه به سطح سخت گیری مرجع صدور الزامات استاندارد اجرا نمایند، ممیزی بعد صدور گواهینامه ایزو.

چکیده مطلب گواهینامه ایزو چیست

گواهینامه، استشهادیه یا تاییدیه انجام موفق کاری می باشد، ISO سازمان بین المللی استاندارد سازی تعریف می گردد. گواهینامه ایزو یعنی شرکت دارنده مدرک ایزو توانسته تاییدیه استاندارد ISO را دریافت نماید. گواهینامه ایزو توسط نهاد صادر کننده به نام  اختصار CB صادر می گردد. الزاما تمام گواهینامه های ایزو صادر شده در ایران معتبر نیستند، بنابراین نمی توان گفت تمام گواهینامه های ایزو بیان کننده پیاده سازی ساختار استاندارد ایزو هستند.

Call Now Button