دسته ها

آخرین مطالب

مقالات مرتبط

دیگر مقالات

اطلاعات کاربردی

اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت

اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت

گواهینامه ایزو برای فرش و موکت

اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت توسط کارخانجات نساجی یا عرضه کنندگان فرش ایرانی در بازارهای بین المللی تقاضا می شود. تولید کنندگان فرش های کلاستیک، فرش دست بافت یا فرش های ماشینی که عمدتاً کارخانجات نساجی داخل ایران هستند برای فروش محصولات خود (فرش و موکت) در بازارهای بین المللی و داخلی نیاز به اخذ اگواهینامه ایزو برای فرش و موکت دارند.

صادرکنندگان فرش های دست بافت جهت تطبیق استاندارد های فرش با استاندارد های بین المللی که توسط سازمان جهانی ISO تدوین شده نیز درخواست اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت را دارند. اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت می تواند بازار رقابتی بسیار جذابی را برای عرضه کنندگان این محصول در بازارهای بین المللی به وجود آورد.

بنابراین، متقاضیان درخواست دارند بدانند گواهینامه ایزو (استاندارد ایزو) برای فرش چیست و چگونه می توانند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت نمایند. برخی از متقاضیان سوال دارند هزینه اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت چقدر است؟ تیم فنی “شرکت هوداک سیستم فرتاک” از طریق این مقاله شما را راهنمایی می کند تا بدانید استاندارد ایزو فرش چیست و چگونه می توانید اقدام به اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت نمایید.

استاندارد ایزو فرش چیست؟

فرش یا قالی دست بافت جزو مهمترین و قدیمی ترین صنایع دستی ایران می باشد که قدمت اولین فرش دستباف به دوران قبل از اسلام و سال 1949 میلادی می باشد. بنابراین درخواست بیشماری برای خرید فرش یا قالی ایرانی در بازارهای بین المللی وجود دارد. تولیدکنندگان و کارخانجات نساجی برای به دست آوردن بازارهای جهانی نیاز به اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت دارند.

حتماً یکی از سوالات شما مربوط به استاندارد ایزو فرش است. آیا شما می دانید چه استاندارد های برای فرش توسط سازمان بین المللی ISO تدوین شده است. ما در ادامه این مقاله به استاندارد فرش می پردازیم. شما می توانید برای محصولات خود اقدام به اخذ گواهینامه ایزو نمایید.

استاندارد-ایزو-مربوط-به-فرش

استاندارد ایزو 1763، استاندارد فرش، قالی و موکت

استاندارد ISO 1763:2020 استاندارد سازمان بین المللی ISO مربوط به تعداد تافت و یا گره در واحد طول و عرض فرش های دست بافت یا فرش های ماشینی است.

استاندارد ایزو 1765، استاندارد ضخامت فرش های ماشینی

استاندارد ISO 1765:1986 توسط سازمان بین المللی ایزو می باشد. در این استاندارد تعیین ضخامت فرش ماشینی مشخص می شود. اخذ گواهینامه ایزو 1765 به هیچ عنوان نمی تواند کیفیت تولید فرش ماشینی را تعیین کند و فقط ضخامت فرش ماشینی را بر اساس آزمایش های مربوطه تعیین می کند.

استاندارد ISO 1765:1986 که مربوط به تعیین ضخامت فرش ماشینی است سال 2017 میلادی مورد بازبینی قرار گرفت و بندهای 7.2 و 9.4 تغییر کرد و تایید شد. منتها در حال حاضر صدور گواهینامه ایزو 1765  توسط مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو با همان ویرایش 1986 انجام می شود.

برای تعیین ضخامت فرش های ماشینی از استاندارد ISO 1975:2000 استفاده می شود. این استاندارد نمونه برداری جهت آزمایش ضخامت فرش را بیان می کند.

استاندارد فرش، استاندارد ایزو 1766

استاندارد ISO 1766:1999 جزو استاندارد های فرش می باشد که توسط سازمان استاندارد سازی ایزو تدوین شده و سال 2020 مورد بازنگری قرار گرفته است. استاندارد ایزو 1766 ضخامت انواع فرش را بر اساس تراکم بافت تعیین می کند. روش تعیین ضخامت فرش بر اساس استاندارد ISO 8543 بند 8 آزمایش می شود.

استاندارد ایزو مربوط به فرش دستبافت، استاندارد ایزو 2549

استاندارد ISO 2549:1972 استاندارد ایزو مربوط به فرش های دستبافت و تعداد گره در طول و عرض فرش است. دریافت گواهینامه ایزو 2549  بیانگر استاندارد فرش دستبافت جهت تعداد گره در بافت فرش است. استاندارد ISO 2549:1972 که مربوط به استاندارد ایزو فرش دستبافت است سال 2017 میلادی توسط سازمان ایزو ویرایش شد.

استاندارد ISO 2550:1972 که آخرین ویرایش آن مربوط به سال 2020 میلادی است تعیین کیفیت گره در بافت فرش دستبافت را مشخص می کند.

استاندارد فرش، استاندارد ایزو 3018
استاندارد ISO 3018:1974 که آخرین بار سال 2020 میلادی مورد بازبینی توسط سازمان ایزو قرار گرفت مربوط به ابعاد فرش های مستطیلی است. تفاوتی ندارد فرش شما ماشینی باشد یا فرش دستبافت، با اخذ گواهینامه ایزو 3018 تایید می کنید ابعاد فرش شما دقیق می باشد.

استاندارد فرش، استاندارد ایزو 4760

استاندارد رطوبت سنجی و تعیین مقاوت فرش در برابر رطوبت برای بافت و تولید فرش بسیار مهم است. بنابراین سازمان ایزو استاندارد ISO 4760:2022  را منتشر کرد. با اخذ گواهینامه ایزو 4760 شما ثابت می کنید استاندارد مربوط به سطح مقاوت در برابر رطوبت برای فرش را رعایت کرده اید.

استاندارد ایزو مربوط به فرش دستبافت، ایزو 5086

آنالیز مقاوت فرش های دستبافت در مقابله با مواد شیمیایی مخصوصاً برای فرش هایی که گره های آنها با دست یا قلاب بافته شده است بسیار مهم است. بنابراین اخذ گواهینامه ISO5086:2017 تعهد شما را برای بافت فرش دستبافت در برابر با مواد شیمیایی به مشتریان شما بیان می کند.

استاندارد ایزو مربوط به فرش دستبافت، استاندارد ایزو 5086 و استاندارد ایزو 2549 می باشد که می توانید اقدام به اخذ گواهینامه ایزو برای فرش کنید.

استاندارد ایزو مربوط به فرش، ایزو 6347

پس از بافت یا تولید فرش نحوه استفاده از فرش یا نصب فرش می تواند مهم باشد. شما با اخذ گواهینامه ISO6347:2017 دستورالعمل های نصب یا استفاده فرش را به خریداران خود اعلام می کنید. استاندارد ایزو 6347 دستورالعمل های استفاده از فرش را تدوین می کند.

استاندارد ایزو مربوط به فرش، استاندارد ایزو 6356

الکتریسیته ایجاد شده روی سطح فرش هنگام حرکت یا راه رفتن می تواند برای مشتریان خرید فرش شما مهم باشد. بنابراین با اخذ گواهینامه ISO 6356:2012 می تواند این تعهد را به مشتریان فرش خود ایجاد کنید که، تمامی آزمایش های مربوط به ایجاد سطح الکتریسیته ساکن برای فرش انجام شده و فرش بافت شده بر اساس الزامات استاندارد ایزو 6356 تایید می گردد.

استاندارد ISO 10965:2011 مربوط به تعیین مقاوت اکتریکی فرش است.

استاندارد-ایزو-فرش

استاندارد ایزو مربوط به فرش و موکت، ایزو 6925

استاندارد ISO 6925:2018 مربوط به مقاوت دمایی فرش بافته شده یا موکت تولید شده است. کارخانجات نساجی جهت تولید فرش می توانند با دریافت گواهینامه ایزو 6925 تعهدات خود را برای سطح مقاوت گرمایی فرش نشان دهند.

استاندارد ایزو مربوط به فرش، استاندارد ایزو 8543

استاندارد ISO 8543:2020  مربوط به تعیین سطح جرم و تراکم فرش تولید شده است. اخذ گواهینامه ایزو 8543 تعهد تولید کننده فرش نسبت به تراکم اعلام شده را به مشتریان خود به اثبات می رساند. دریافت گواهینامه ایزو 8543 یکی از مهمترین استاندارد های ایزو مربوط به فرش است که توسط متقاضیان درخواست می گردد.

استاندارد ایزو مربوط به فرش دستباف و ماشینی، ایزو 11379

روش تمیز کردن و شستشوی فرش مخصوصاً برای فرش های دست بافت ممکن است برای خریداران بسیار مهم باشد. بنابراین شما با اخذ گواهینامه ISO 11379:2020 تعهد خود را مبنی بر به هم ریختگی رنگ در فرش های ماشینی یا دست بافت به مشتری خود اعلام می کنید.

استاندارد ایزو مربوط به فرش، ایزو 11857

ISO 11857: 2020 الزامات کیفیت تعیین مقاوت فرش در برابر شتسشو یا لایه برداری را تضمین می کند. متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت می تواند اقدام به دریافت گواهینامه ایزو 11857 نمایند.

استاندارد ایزو مربوط به فرش های پشمی، ایزو 11859

چنانچه الیاف فرش دست بافت یا ماشینی شما پشم است، شما می توانید با اخذ گواهینامه ISO 11859:2017 تعهد خود را مبنی بر بافت فرش با پشم خالص و دست گره به مشتریان خود اثبات کنید.

استاندارد ایزو مربوط به موکت، ایزو 13746
استاندارد ISO 13746:2019 دستورالعمل هایی را برای نصب موکت یا فرش های عرض کم در راه پله را بیان می کند.

استاندارد ایزو مربوط به فرش، ایزو 13750

تغییر رنگ در فرش یا موکت مخصوصاً فرش هایی که با رنگ اسیدی غذایی رنگ آمیزی شده می تواند برای تولید کننده یا مشتری حساسیت زا باشد. تعیین مقاوت در برابر رنگ آمیزی توسط رنگ های غذایی اسیدی در متن استاندارد ایزو ISO 13750:2000  تعریف شده است. بنابراین یکی از استاندارد های ایزو مربوط به فرش می تواند استاندارد ایزو 13750 باشد.

استاندارد ایزو مربوط به فرش، ایزو 16581

استاندارد ISO 16581:2020 الزامات تعیین کیفیت جااندازی پایه مبلمان روی فرش است. شما با دریافت گواهینامه ISO 16581 می توانید تعهد خود را برای کیفیت بر مبنای استاندارد ایزو 16581 به مشتریان خود اثبات نمایید.

استاندارد ایزو مربوط به فرش، ایزو 18168

تغییر رنگ با شستشو توسط شامپو فرش می تواند از ریسک های کارخانجات نساجی برای اثبات رنگ فرش باشد. بنابراین اخذ گواهینامه ایزو ISO 18168:2021 می تواند کیفیت رنگ فرش شما در مقابل با شستشو توسط شامپو فرش را تایید کند.

استاندارد ایزو مربوط به فرش، ایزو 20251

استاندارد ISO 20251:2022 تعین کیفیت در نفوذ پذیری آب به فرش یا موکت را تایید می کند. دریافت گواهینامه ایزو 20251 تعهد کیفیت محصول شما در برابر نفوذپذیری آب به فرش را نشان می دهد.

استاندارد ایزو مربوط به فرش، ایزو 23999

تعیین کیفیت تغییر پذیری ابعاد فرش یا شکستگی فرش در برابر فشار حتی پیچ خوردگی فرش توسط استاندارد ISO 23999:2021  انجام می شود. با رعایت الزامات استاندارد ایزو 23999 می توانید کیفیت فرش خود را در مقابل با شکستگی به اثبات برسانید.

استاندارد ISO 24335:2022  استاندارد مربوط به مقاومت در برابر ضربه را تضمین می کند. اخذ گواهینامه ایزو 24335 به تولید کنندگان فرش توصیه می شود.

استاندارد ISO 34338:2022 تضمین کیفیت در مقابل سایش است. بنابراین اخذ گواهینامه ایزو 34338 می تواند کیفیت فرش یا موکت در مقابل سایش را تایید کند.

استاندارد ایزو مربوط به فرش یا موکت، ایزو 26987

استاندارد ISO 26987:2008 تعیین مقاوت لکه در برابر مواد شیمیایی را تدوین می کند. لکه بری از روی فرش مخصوصاً فرش های با پس زمینه رنگی می تواند یکی از موضوعات حساس مشتریان باشد. با دریافت گواهینامه ایزو 26987 شما می توانید تعیین لکه و مقاومت در برابر مواد شیمیایی را تضمین کیفیت کنید.

استاندارد ایزو مربوط به فرش و موکت طی چند سطر بالا توضیح داده شد. شرکت های نساجی، کارگاه های تولید کننده موکت یا فرش و فروشندگان فرش یا موکت می توانند برای محصولات خود اقدام به اخذ گواهینامه ایزو فرش و موکت بر اساس استاندارد های تعریف شده نمایند.

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو فرش و موکت می توانند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 9001 نمایند. اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت (استاندارد ایزو 9001) به عنوان پیش نیاز تمامی استاندارد ها می تواند الزامی باشد. بنابراین شرکت های تولید کننده فرش می توانند اقدام به دریافت گواهینامه ISO 9001 اقدام کنند.

هزینه-دریافت-گواهینامه-ایزو-برای-فرش

شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت:

استاندارد های ایزو که متقاضیان می توانند به عنوان گواهینامه ایزو برای فرش یا موکت دریافت کنند، در بالا لیست شد. ممکن است برای شما سوال به وجود آید که شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت چیست و چقدر باید هزینه کنیم؟

در ابتدا بهتر است بدانید از چه مرجعی می خواهید گواهینامه ایزو دریافت کنید و اعتبار مرجع صادر کننده چگونه مشخص می شود.

اعتبار مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو

مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران دو دسته هستند. مراجع معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران که تحت اعتبار انجمن اعتبار دهنده IAF تایید شده و اقدام به صدور گواهینامه ایزو می کنند. مراجعی که به صورت خصوصی ایجاد شده و ادعا می کنند گواهینامه ایزو اصلی را صادر می کنند.

مرجع اصلی صدور گواهینامه ایزو باید حتماً توسط انجمن IAF و سازمان استاندارد کشور خودش تایید شده باشد. متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت می توانند از مراجع اصلی تحت اعتبار IAF اقدام کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکت های صادر کننده ایزو در ایران پیشنهاد می شود مقاله “شرکت هایی که مجاز به صدور گواهینامه ایزو هستند” را مطالعه کنید.

اغلب شرکت هایی که در ایران گواهینامه ایزو صادر می کنند به صورت خصوصی به وجود آمده اند. این شرکت ها ادعا می کنند گواهینامه ایزو از انگلیس، کانادا، آلمان، ایتالیا یا تحت اعتبار سازمان هایی غیر از IAF برای شما دریافت می کنند. در صورتیکه این فقط یک ادعا فیک است. گواهینامه صادر شده دارای کد رجیستری است و قابلیت استعلام را دارد ولی به هیچ عنوان توسط انجمن IAF تایید نمی شود. برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می شود مقاله “اخذ فوری گواهینامه ایزو” را مطالعه بفرمایید.

هزینه دریافت گواهینامه ایزو برای فرش و موکت

هزینه دریافت گواهینامه ایزو برای فرش و موکت و اطلاع از هزینه اخذ گواهینامه ایزو تقاضای عموم مشتریان گواهینامه ایزو است. برای اطلاع از هزینه ها شما ممکن است چالش های متفاوتی داشته باشید. هر یک از شرکت ها برای صدور گواهینامه ایزو ممکن است هزینه های متفاوتی درخواست کنند.

مراجع صادر کننده ایزو همانطور که در بالا مکتوب شد، دو دسته هستند. مراجع اصلی هزینه خود را به دلار اعلام می کنند و حداقل هزینه برای دریافت گواهینامه ایزو برای فرش و موکت حدود 150 دلار است. مراجع خصوصی برای صدور گواهینامه ایزو فرش هزینه ریالی اعلام می کنند. حداقل هزینه برای اخذ گواهینامه ایزو فرش توسط مراجع خصوصی حدود 1000000 میلیون تومان است.

گواهینامه های ایزو صادر شده تماماً کد رجیستری دارند و قابلیت استعلام توسط مرجع صادر کننده را دارند. توضیح اینکه شرکت هوداک سیستم فرتاک صادر کننده گواهینامه ایزو برای فرش نیست. بلکه ما می توانیم با هزینه کمتری گواهینامه ایزو را برای شما اخذ کنیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد استاندارد های ایزو مربوط به فرش و هزینه اخذ گواهینامه ایزو برای فرش و موکت با ما در تماس باشید.

استاندارد ایزو 1763، استاندارد ایزو 1766، استاندارد ISO 8543 ، استاندارد ایزو 2549، استاندارد ایزو 3018، استاندارد ایزو 4760، استاندارد ایزو مربوط به فرش دستبافت، ایزو 5086، ایزو 6347، استاندارد ایزو 6356 و ….
جهت مشاهده لیست کامل استاندارد های ایزو مربوط به تولید فرش، موکت و قالی مقاله را مطالعه کنید.

در ابتدا بهتر است بدانید از چه مرجعی می خواهید گواهینامه ایزو دریافت کنید و اعتبار مرجع صادر کننده چگونه مشخص می شود. مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو در ایران دو دسته هستند. مراجع معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران که تحت اعتبار انجمن اعتبار دهنده IAF تایید شده….. به ادامه مقاله توجه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button