گواهینامه ایزو مشاغل

گواهینامه ایزو مورد نیاز پیمانکاران فارغ از نوع فعالیتی که انجام می دهند، گواهینامه ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت)، گواهینامه ایزو 14001 (سیستم مدیریت محیط زیست)، گواهینامه ایزو 45001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت)، گواهینامه IMS (سیستم مدیریت یکپارچه) و گواهینامه HSE-MS (ایمنی بهداشت و محیط زیست کارگاهی) می باشد.

گواهینامه ایزو صنایع نفت و گاز توسط نهاد های صادر کننده گواهینامه ایزو یا شرکت های CB صورت می پذیرد که بعضا اعتبار بین المللی ندارد. لذا جهت اخذ گواهینامه ایزو معتبر حتما از مشاوره رایگان شرکت هوداک سیستم فرتاک بهره ببرید. گواهینامه ISO 29001:2020 جزو مهمترین و تخصصی ترین گواهینامه ایزو صنایع نفت و گاز می باشد

گواهینامه ایزو صنایع غذایی، استاندارد های بین المللی مواد غذایی، انواع ایزو در صنایع غذایی، انواع استاندارد های صنایع غذایی، استاندارد های صنایع غذایی و استاندارد های جهانی مواد غذایی، استاندارد ایزو 22000، استاندارد HACCP، استاندارد BRC، استاندارد IFS FOOD، استاندارد FSSC 22000، گواهینامه حلال، گواهینامه GMP و گواهینامه GAP

Call Now Button