فرم درخواست گواهینامه

دیگر مقالات

نمونه گواهینامه ها

اعتبار ASCB، IAXDB

اعتبار ASCB چگونه سنجیده می شود؟ آیا گواهینامه های ایزو که توسط سایت ASCB یا AB های خصوصی دیگر  صادر می شوند اعتبار بین المللی دارند؟ چگونه می توان گواهینامه ایزو معتبر را شناسایی کنیم؟

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو با لغات انگلیسی از طریق مشاوران مواجه می شوند که گواهینامه ایزو باید توسط انجمن IAF یا ASCB و حتی موارد مشابه دیگر تایید گردد. برخی از شرکت های صدور گواهینامه ایزو تاکید بر این دارند که گواهینامه ایزو صادر شده که در سایت ASCB استعلام شود اعتبار بین المللی دارد، برخی موارد دیگر را معرفی می کنند، و برخی دیگر IAF را معرفی می کنند.

هر یک از مراجع صدور به نوعی می خواهند اعتماد مشتری خود را جلب نمایند و خدمات خود را پررنگ معرفی می کنند. در حالی که ممکن است برای معرفی و مشاوره اطلاعات اشتباه در اختیار متقاضی اخذ گواهینامه ایزو قرار دهند. بنابراین متقاضی اخذ ایزو معتبر سردرگم شده که کدام مشاور یا کدام شرکت با صداقت صحبت می کند.

مقاله اعتبار ASCB در مورد اطلاع رسانی از نهادهای اعتبار دهنده به نهادهای صادر کننده تدوین شده است. لذا متقاضیان با مطالعه مقاله فوق اطلاعات کاملی در مورد اخذ ایزو معتبر یا اخذ ایزو فیک به دست می آورند.

 • اعتبار IAF.
 • اعتبار ASCB.
 • اعتبار موارد مشابه.

اعتبار ASCB:

آیا گواهینامه های ایزو که توسط سایت ASCB استعلام و تایید می شوند، دارای اعتبار بین المللی هستند؟ اعتبار ASCB موضوعی است که برخی دارندگان گواهینامه ایزو یا متقاضیان گواهینامه ایزو برایشان سوال است. در مطالب بالا با ذکر لینک های خارجی (که مستند و قابل اتکا است)، عنوان شد مرجع اصلی تایید کننده نهاد صدور گواهینامه ایزو IAF می باشد. پس از سایت و سازمانی غیر IAF فیک بوده و عموما توسط افراد سودجو جهت استفاده از عدم اطلاعات متقاضی به وجود آمده است.

مراجعی که گواهینامه ایزو تحت اعتبار ASCB یا IAXDB صادر می کنند CB های خصوصی هستند که فاقد اعتبارسنجی بین المللی هستند. بنابراین گواهینامه ایزو صادر شده فاقد اعتبار بین المللی می باشد. نکته مهمی که متقاضیان باید توجه داشته باشند اینکه:

 • گواهینامه ایزو صادر شده تحت اعتبار ASCB، IAXDB قابل استعلام در سایت مرجع صدور گواهینامه ایزو می باشد.
 • سایت استعلام گواهینامه ایزو تحت اعتبار ASCB، IAXDB توسط مرجع صدور معرفی می شود.
 • گواهینامه ایزو تحت اعتبار ASCB، IAXDB داخل ایران و یکسری از کشورها مورد تایید است.
 • گواهینامه ایزو صادر شده تحت اعتبار ASCB، IAXDB به هیچ عنوان اعتبار بین المللی ندارد.
 • گواهینامه ایزو تحت اعتبار ASCB، IAXDB داخل ایران و توسط خود ایرانی ها صادر می شود.
 • اخذ گواهینامه ایزو تحت اعتبار ASCB، IAXDB به راحتی امکان پذیر است و ممیزی توسط مرجع صدور انجام نمی شود. متقاضی اخذ گواهینامه می تواند از مرجع صدور گواهی نامه ایزو بخواهد اطلاعات سازمان را در سایت ASCB هم وارد نماید. ورود اطلاعات و گواهینامه درخواستی متقاضی در سایت ASCB بدون هزینه رجیستری باید انجام شود.

برخی از شرکت ها یا مشاوران توسط گوگل سایتی به زبان انگلیسی به وجود آورده و با برندهای مختلف همانند، گواهینامه ایزو از آلمان، گواهینامه ایزو از انگلیس، گواهینامه ایزو از کانادا و گواهینامه ایزو از ایتالیا اقدام به صدور گواهینامه می کنند. این شرکت ها اعلام می کنند گواهینامه ایزو صادر شده تحت اعتبار ASCB، IAXDB می باشد و به نحوی به متقاضی القاء می کنند که اعتبار ASCB، IAXDB مورد تایید کشورهای بین المللی و سازمان های ایرانی است. در صورتیکه اصل موضوع به نحوی که عنوان می شود نیست و این گواهینامه ها به نوعی فیک هستند.

اعتبار سنجی انجمن بین المللی IAF:

مجمع بین المللی اعتبار بخشی (IAF) یک انجمن جهانی از نهادهای اعتباربخشی و سایر نهادهای علاقه مند به ارزیابی انطباق در زمینه های سیستم های مدیریت، محصولات، فرآیندها، خدمات، پرسنل، اعتبار سنجی و راستی آزمایی و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق است.  وظیفه اصلی IAF ایجاد یک برنامه جهانی واحد برای ارزیابی انطباق است که با اطمینان از اینکه ممکن است به گواهینامه های معتبر و تأیید اعتبار اعتماد شود، خطر را برای مشاغل و مشتریان آنها کاهش می دهد.

اعتبار بخشی یک اصول ضروری است برای رقابت، ورود به بازارهای جدید، بهبود بهره وری، حفاظت از محیط زیست و سلامت همچنین ایمنی کارکنان است. بنابراین اعضاء IAF گواهینامه ها یا مراجع معتبر شده را که گواهینامه ISO صادر می کنند تایید می کند. برای تایید یک سازمان توسط انجمن اعتبار دهنده بین المللی باید مدیریت، محصولات یا پرسنل سازمان با استاندارد درخواست داده شده مطابقت داشته باشد.

انجمن اعتبار دهنده IAF دو هدف اصلی را دنبال می کند. اولاً، اطمینان حاصل شود که اعضای هیئت اعتباربخشی آن فقط نهادهایی را اعتبار می دهند که صلاحیت انجام کارهایی را که بر عهده می گیرند، و در معرض تضاد منافع نیستند. هدف دوم، IAF ایجاد ترتیبات شناسایی متقابل (MRAs)، معروف به ترتیبات شناسایی چند جانبه (MLAs)، بین اعضای نهاد اعتباربخشی آن است، که با اطمینان از اینکه می‌توان به یک گواهی معتبر در هر نقطه از کشور استناد کرد، خطر را برای تجارت و مشتریان کاهش می‌دهد. پس بنابراین اعتبار ASCB، IAFCB توسط انجمن بین المللی IAF تایید نمی شود.

IAF به سازمان ها کمک می کند تا موثرترین راه برای دستیابی به یک سیستم واحد را پیدا کنند. بنابراین به شرکت های دارنده گواهینامه ایزو معتبر در هر نقطه از جهان کمک می کند تا خدمات و محصولات در دیگر کشورها به رسمیت شناخته شود.

انجمن اعتبار دهنده بین المللی (IAF) یک سایت به نام IAF certsearch را راه اندازی کرد تا گواهینامه های معتبر ایزو از سراسر جهان قابل تایید باشند. بنابراین ساززمان هایی که اقدام به اخذ گواهینامه معتبر ایزو می کنند باید بتوانند گواهینامه خود را در سایت https://www.iafcertsearch.org/  رجیستری و تایید نمایند. IAF certsearch خدمات دیگری در اختیار متقاضیان می گذارد که شامل موارد زیر می باشد.

 • سازمان هایی که به دنبال دریافت گواهینامه هستند می توانند فهرستی از نهادهای صدور گواهینامه معتبر را در این سایت جستجو کنند.
 • سازمان هایی که به دنبال تایید صلاحیت هستند می توانند فهرستی از نهادهای اعتباربخشی را در این سایت جستجو کنند.
 • سازمان هایی که به دنبال تجارت با یک شرکت معتبر هستند می توانند شرکت ها را در بازار تجارت داوطلبانه در این سایت جستجو کنند.

اعضاء و نهادهای مورد تایید IAF 64 کشور هستند که عموما سازمان استاندارد کشورهای عضو می باشند، که اختصارا AB نامیده می شوند. متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معتبر با ورود با سایت IAF می توانند اعضاء مورد تایید را ردیابی نمایند. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) یکی از اعضاء انجمن اعتبار دهنده است که نهادهای صدور گواهینامه ایزو معتبر را به نام CB ها معرفی می کند. برای اطلاع از CB های مورد تایید در ایران روی لینک کلیک نمایید.

چرا متقاضیان ایزو اقدام به اخذ گواهینامه تحت اعتبار ASCB، IAFCB می کنند؟

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو به دو دلیل اقدام به دریافت گواهینامه ایزو از مراجعی می کنند که دارای اعتبار ASCB یا اعتبار IAFCB هستند.  مهمترین دلیل جهت اخذ گواهینامه ایزو توسط مرجع صدور ایزو مورد تایید ASCB یا IAFCB، صدور گواهینامه ایزو در کوتاه ترین زمان ممکن است.

 • مدت زمان صدور گواهینامه ایزو: مرجع صدور ایزو که توسط ASCB تایید می شوند به دلیل اینکه خصوصی بوده و فاقد زیرساخت ها و تاییدیه های قانونی هستند بدون پیاده سازی و ممیزی گواهینامه ایزو صادر می کنند. بنابراین متقاضی در مدت زمان کوتاهی می تواند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو نماید.
 • هزینه اخذ گواهینامه ایزو: مراجعی که توسط ASCB یا IAFCB تایید می شوند و گواهی ایزو صادر می کنند هزینه کمتری درخواست می کنند جهت صدور گواهینامه ایزو.
 • عدم اطلاعات کافی متقاضی: معمولا شرکت هایی که گواهینامه ایزو تحت اعتبار ASCB صادر می کنند اصلاعات کافی در مورد اعتبار ASCB در اختیار متقاضی نمی گذارند. بنابراین به متقاضی به نحوی القاء می شود که گواهینامه ایزو بین المللی دریافت می کنند. لذا گاهی اوقات هزینه های سنگینی برای صدور گواهینامه تحت اعتبار ASCB درخواست می شود.

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو تحت اعتبار ASCB، IAFCB و تحت اعتبار انجمن اصلی IAF  می توانند گواهینامه های درخواستی ایزو را از شرکت هوداک سیستم فرتاک با کمترین هزینه و در مدت زمان کوتاهی دریافت کنند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانیم:

لیست شرکت های CB در ایران .

IAF مخفف چیست ؟

برچسب ها: اعتبار ASCB، IAXDB، اعتبار سنجی ASCB، اعتبار ASCB، گواهینامه ایزو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button