مستندات ISO 22000

مستندات استاندارد ها

معروف ترین استاندارد ها

نمونه گواهینامه

دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 اغلب درخواست شرکت های و مشاوران ایزو است که نیازبه پیاده سازی و استقرار الزامات استاندارد ISO 22000 دارند. متقاضیان با سرچ کلمه کلیدی دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 در موتور جستجوگر گوگل دنبال دستورالعمل ها، چک لیست ها و روش های اجرایی استاندارد ایزو 22000 هستند. لذا با توجه به درخواست بیشمار متقاضیان بابت دانلود رایگان مستندات ایزو 22000، کلیه مستندات در دسترس عموم قرار گرفته است.

عواقب استفاده از مواد غذایی نا ایمن می تواند برای مصرف کننده جدی باشد. استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 به سازمان ها کمک می کند. ISO 22000 به سازمان ها کمک می کند تا خطرات ایمنی مواد غذایی را شناسایی و کنترل نمایند.

جهت استقرار الزامات استاندارد ایمنی مواد غذایی ISO 22000 متقاضیان نیاز دارند اطلاعات جامعی جهت پیاده سازی این دستورالعمل ها داشته باشند. لذا فایل دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 به متقاضیان کمک می کند بدون پرداخت هزینه به مشاوران خود اقدام به پیاده سازی نمایند.

فایل دانلود رایگان مستندات ایزو 22000:

در مقاله دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 سعی شده اطلاعات کاملی در مورد نحوه پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی به صورت کاملا شفاف توضیح داده شود. همچنین متقاضیان دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 می توانند کلیه دستورالعمل ها و چک لیست های ایمنی مواد غذایی را در ستون سمت راست بارگیری و استفاده کنند.

متقاضیان دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 با دانلود و استقرار مستندات ایزو 22000 می توانند به راحتی اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو 22000. لذا چنانچه می خواهید اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 22000 نماید و حداقل الزامات را در مجموعه خود داشته باشید همین الان اقدام به دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 نمایید.

جهت اطلاع از مراحل اخذ گواهینامه ایزو 22000 می بایست ابتدا مستندات ایزو 22000 در سازمان استقرار پیدا کند، سپس حسابرسی توسط تیم ممیزی انجام شود و در نهایت گواهینامه ایزو 22000 صادر می شود. در ادامه مقاله در مورد دستورالعمل اجرای استاندارد ISO 22000 صحبت می شود. لذا متقاضی جهت دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 می تواند به لینک های سمت راست مقاله مراجعه فرمایید.

معرفی ISO 22000:

دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 و استقرار الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS) یک تصمیم ایده آل برای سازمانی است که نیاز به بهبود عملکرد کلی سازمان جهت ایمنی مواد غذایی است. مزایای دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 و استقرار این الزامات برای سازمان ها به شرح زیر می باشد.

 • توانایی ارائه مداوم غذاها، محصولات و خدمات ایمن به مشتری.
 • پرداختن و شناسایی خطرات مرتبط با مواد غذایی.
 • توانایی نشان دادن انطباق با الزامات FSMS.

استاندارد ISO 22000 از رویکرد فرآیندی استفاده می کند که شامل برنامه Plan-Do-Check-ACT (چرخه PDCA و تفکر مبتنی بر ریسک) است. بنابراین این رویکرد فرآیندی با کمک اجرای چرخه PDCA به سازمان کمک می کند تا اطمینان حاصل کند فرآیندهایش به اندازه کافی مدیریت شود. تفکر مبتنی بر ریسک باعث بالارفتن توانایی یک سازمان برای ایجاد عوامل موثر در فرآیندهای سازمانی جهت کنترل خطرات مواد غذایی می شود. همچنین FSMS آن را از نتایج برنامه ریزی شده و اعمل کنترل هایی برای جلوگیری یا به حداقل رساندن اثرات نامطلوب کمک می کند.

 

اصول FSMS:

اصول FSMS  که در دانلود مستندات ایزو 22000 به آن اشاره شده است مبتی بر اصول HACCP همچنین اصول سیستم مدیریت ISO می باشد. خطرات ایمنی مواد غذایی می تواند در هر مرحله از زنجیره مواد غذایی رخ دهد، بنابراین کنترل کافی در سراسر زنجیره غذایی ضرورت دارد. عناصر کلیدی اصول FSMS به طور کلی شناخته شده که در زیر به آن پرداخته می شود.

 • ارتباط تعاملی بین سیستم و کنترل ایمنی مواد غذایی.
 • مدیریت مستقیم.
 • برنامه های پیش نیاز.
 • اصول تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی (HACCP).

همچنین اصول سیستم مدیریت ISO همانند:

 • تمرکز بر مشتری.
 • رهبری.
 • مشارکت مردمی.
 • رویکرد فرآیندی.
 • بهبود عملکرد.
 • تصمیم گیری مبتنی بر شواهد.
 • مدیریت روابط.
رویکرد فرآیندی:

مستندات ایزو 22000  الزامات یک رویکرد فرآیندی را هنگام توسعه و پیاده سازی FSMS بیان می کند. نحوه اثر بخشی این الزامات که در فایل دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 عنوان شده برای افزایش تولید محصولات و خدمات ایمن قابل اجرا است. درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط به هم به عنوان یک سیستم به اثربخشی و کارایی سازمان در دستیابی به نتایج مورد نظرکمک می کند.

مدیریت فرآیندها و سیستم به طور کلی با استفاده از چرخه PDCA قابل دستیابی است. رویکرد فرآیندی شامل تعریف و مدیریت سیستماتیک فرآیندها و تعاملات آنها می شود. چرخه PDCA با تمرکز کلی بر تفکر مبتنی بر ریسک با هدف استفاده از فرصت ها و جلوگیری از نتایج نامطلوب تعریف شده است. برای رسیده به ارتباط تعاملی موثر در سراسر زنجیره غذایی به رسمیت شناختن نقش و جایگاه سازمان در زنجیره غذایی برای اطمینان ضروری است.

چرخه Plan-Do-Check-Act را می توان به طور خلاصه به شرح زیر توصیف کرد.

 • برنامه ریزی جهت تعیین اهداف سیستم و فرآیندهای آن.
 • تامین منابع مورد نیاز.
 • ارائه نتایج و شناسایی و رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها.

انجام دهید: آنچه را که برنامه ریزی شده بود اجرا کنید.

بررسی کنید: نظارت و (در صورت لزوم) اندازه گیری فرآیندها و محصولات و خدمات حاصل، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و داده های نظارت، اندازه گیری و راستی آزمایی فعالیت ها و گزارش نتایج.

اقدام: در صورت لزوم اقداماتی را برای بهبود عملکرد انجام دهید.

رویکرد فرآیند از مفهوم PDCA استفاده می کند. چرخه در دو سطح اولی چارچوب کلی FSMS را پوشش می دهد (بند 4 تا بند 7 و بند 9 تا بند 10). سطح دیگر (برنامه ریزی و کنترل عملیاتی) فرآیندهای عملیاتی داخل را پوشش می دهد. سیستم ایمنی مواد غذایی همانطور که در بند 8 توضیح داده شده است. بنابراین ارتباط بین دو سطح وجود دارد و ضروری است.

تفکر مبتنی بر ریسک:

با توجه به مواردی که در دانلود مستندات ایزو 22000  ذکر شده است، تفکر مبتنی بر ریسک برای دستیابی به یک FSMS موثر ضروری است. در سند ISO 22000 در این سند تفکر مبتنی بر ریسک در دو سطح سازمانی و عملیاتی قابل اجرا است.

ریسک اثر عدم قطعیت است و هر گونه عدم اطمینان می تواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد. همانطور که گفته شد اثربخشی FSMS براثر دستیابی به نتایج بهبود یافته و جلوگیری از اثرات مخرب به دست می آید. برای انطباق با الزامات ایزو 22000 سازمان باید اقداماتی را برنامه ریزی و اجرا کند که مبتنی بر شناسایی ریسک و ارزیابی ریسک باشد.

بنابراین مرحله بعدی جهت استقرار الزامات استاندارد ISO 22000 می تواند به عنوان اقدامات لازم جهت جلوگیری از خطرات یا کاهش خطر پیاده سازی شود. مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک بر اساس اصول HACCP در سطح عملیاتی قابل اجرا می باشد. تصمیمات اتخاذ شده در کاربرد HACCP باید مبتنی بر علم، عاری از سوگیری و مستند باشد.

ارتباط با سایر استانداردهای سیستم مدیریت:

دستورالعمل استاندارد ایزو 22000 در ساختار سطح بالایی همچون HLS سازمان ISO توسعه یافته است. هدف از ایجاد

HLS برای بهبود همسویی بین استانداردهای سیستم مدیریت ISO است. سند استاندارد ISO 22000 سازمان ها را  قادر می سازد از رویکرد فرآیند، همراه با چرخه PDCA و تفکر مبتنی بر ریسک، برای همسویی استفاده می کنند. همچنین رویکرد FSMS خود را با الزامات سایر سیستم های مدیریتی و پشتیبانی ادغام کنند.

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی:

دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS) را برای استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی در سازمان مشخص می کند. این الزامات به شرح زیر می باشد.

 • برنامه ریزی، اجرا، بهره برداری، نگهداری و به روز رسانی FSMS که محصولات و خدماتی را ارائه می دهد.
 • دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 نشان میدهد انطباق با الزامات قانونی و نظارتی مربوط به ایمنی مواد غذایی.
 • ارزیابی الزامات ایمنی غذایی مشتری مورد توافق طرفین.
 • برقراری ارتباط موثر مسائل ایمنی مواد غذایی با طرف های ذینفع در زنجیره غذایی.
 • اطمینان حاصل شود که سازمان با خط مشی ایمنی غذایی اعلام شده خود مطابقت دارد.
 • برای نشان دادن انطباق با اشخاص ذینفع مربوطه.
 • اخذ گواهینامه ایزو 22000 و انجام حسابرسی برای دریافت گواهینامه ایزو 22000.

تمامی الزامات سند دانلود رایگان مستندات ایزو 22000  عمومی است و در نظر گرفته شده است که برای همه سازمان ها قابل اجرا باشد. همانند زنجیره غذایی، تولیدکنندگان خوراک دام، تولیدکنندگان غذای حیوانی.

کشاورزان، تولیدکنندگان مواد تشکیل دهنده، تولیدکنندگان مواد غذایی، خرده فروشان و سازمان های ارائه دهنده خدمات غذایی، خدمات پذیرایی، خدمات نظافتی و بهداشتی، حمل و نقل، انبارداری و خدمات توزیع، تامین کنندگان تجهیزات، پاک کننده و ضد عفونی کننده، مواد بسته بندی و سایر مواد تماس با غذا می توانند اقدام به دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 نمایند و در مجموعه خود استقرار دهند.

مزایای دانلود مستندات ایزو 22000:

برخی از شرکت هایی که نیاز به استقرار و پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 22000  را دارند دنبال راهی هستند که دسترسی به مستندات ایزو 22000 داشته باشند. عموما متقاضیان اخذ گواهینامه ISO 22000 معتبر دنبال مشاور ایزو 22000 هستند تا بتوانند الزامات این استاندارد را در مجموعه خود پیاده سازی نمایند. هزینه هایی که مشاور بابت پیاده سازی و استقرار استاندارد ایزو 22000 مطالبه می کند برای برخی از شرکت ها سنگین است. لذا متقاضیان با دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 بدون پرداخت هزینه ای می توانند به راحتی این الزامات را در سازمان خود پیاده سازی نمایند.

لذا مهمترین مزیت دانلود رایگان مستندات ایزو 22000، دسترسی رایگان به کلیه مستندات و چک لیست های ایزو 22000 است. سازمان ها می توانند این مستندات را دانلود و پس از استقرار با شرکت هوداک سیستم فرتاک هماهنگ نمایند جهت حسابرسی و صدور گواهینامه معتبر ISO 22000 ویرایش جدید.

مشاوره ابتدایی جهت استقرار الزامات در شرکت ها توسط گروه مشاورین هوداک سیستم فرتاک رایگان می باشد. بنابراین متقاضیان می توانند جهت استقرار الزامات ایزو 22000 از مشاوره رایگان مرکز هم بهره ور شوند. فایل دانلود رایگان مستندات ایزو 22000 به صورت فایل PDF می باشد و چنانچه متقاضی به فایل WORD نیاز داشته باشد با پرداخت مبلغ یک میلیون تومان تمامی مدارک به صورت فایل WORD برای ایشان ارسال می گردد.

فایل PDF مستندات ایزو 22000 صرفا جهت اطلاع رسانی و استفاده شرکت ها در سایت بارگذاری شده و قابل دانلود می باشد.

بیشتر بخوانیم:

اخذ فوری گواهینامه ایزو

خرید گواهینامه ایزو

 

برچسب ها: دانلود رایگان مستندات ایزو 22000، دانلود مستندات ایزو 22000، مستندات ایزو 22000، دانلود فارسی ایزو 22000

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button