مسئول ایمنی

انواع گواهینامه پیمانکاران

مهمترین مقالات سایت

لینک های مرتبط

نمونه گواهینامه اداره کار

اخذ گواهینامه HSE شخصی

اخذ گواهینامه HSE شخصی موضوعی است که اغلب افسران ایمنی، مسئولین ایمنی یا کارشناسان ایمنی جهت تقویت رزومه یا حضور در بازار کار به آن نیاز پیدا می کنند. اغلب متقاضیان توسط موتور جستجوگر گوگل سرچ می کنند اخذ گواهینامه HSE شخصی، لذا موتور جستجوگر گوگل شرکت های متفاوتی را معرفی می کند که گواهینامه HSE را صادر می کنند.

منتها نیاز متقاضیان اخذ گواهینامه HSE با هم متفاوت است. برخی متقاضیان اقدام به اخذ گواهینامه HSE می کنند برای تقویت رزومه، برخی از متقاضیان نیاز به گواهینامه HSE دارند که مورد تایید اداره کار باشد و بعضی از متقاضیان برای اینکه مسئول ایمنی شوند نیاز به اخذ گواهینامه HSE شخصی دارند. لذا توسط مقاله اخذ گواهینامه HSE شخصی به موضوعات ذیل پرداخته می شود.

 • HSE چیست؟
 • مستندات استاندارد HSE.
 • گواهینامه HSE اداره کار.
 • نها صادر کننده گواهینامه HSE.
 • چگونه گواهینامه HSE دریافت کنیم؟

چگونگی اخذ گواهینامه HSE شخصی:

گواهینامه HSE ای که برای اشخاص صادر می گردد توسط دو نهاد دولتی یا خصوصی صادر می شود. نهاد دولتی صادر کننده گواهینامه HSE همان مرکز تحقیقات است که گواهینامه دوره 40 ساعته و 16 ساعته ویژه مسئولین ایمنی صادر می کند. نهاد خصوصی مراجعی هستند که به صورت خصوصی اقدام به صدور گواهینامه HSE برای اشخاص می کنند.

برای اخذ گواهینامه از مرکز تحقیقات باید موارد اعلام شده در زیر طی شود:

 • ثبت نام و احراز هویت اطلاعات فردی در سامانه کاردان.
 • ثبت نام در سامانه مرکز تحقیقات برای دوره های عنوان شده.
 • حضور در دوره های انلاین که توسط مرکز تحقیقات زمان مشخص اعلام می شود.
 • حضور در محل برگزاری آزمون.
 • در صورتی قبولی صدور گواهینامه و بارگذاری در سایت اداره کار.

برخی از شرکت ها و مراجع هستند که گواهینامه HSE برای اشخاص صادر می کنند. عموما این مراجع دوره HSE برگزار نمی کنند و فقط گواهینامه به همراه مستندات HSE در اختیاز متقاضیان می گذارند. نکته مهمی که باید متقاضی به آن توجه داشته باشد اینکه گواهینامه HSE که توسط نهاد خصوصی صادر می شود مورد تایید اداره کار نیست و صرفا جهت تکمیل رزومه توسط متقاضیان اخذ گواهینامه HSE شخصی صادر می شود.

استاندارد HSE چیست؟

اولین موضوعی که متقاضیان اخذ گواهینامه HSE شخصی  باید توجه داشته باشند اینکه HSE چیست و مخفف چه کلمه ای است. HSE مخفف سه کلمه Health (بهداشت)، Safety (ایمنی) و Environmennt (بهداشت) می باشد. یعنی شخصی که اقدام به اخذ گواهینامه HSE کرده باید اقدامات بابت پیاده سازی موارد بهداشت کارکنان، ایمنی کارکنان و محافظت از محیط زیست پیرامون کاری را آموزش دیده باشد.

HSE برای اولین بار توسط اداره بهداشت و ایمنی بریتانیا در سال 1947 میلادی عنوان شد. هدف از ایجاد استاندار HSE جلوگیری از حوادث ناشی از عدم دقت کارگران در کارخانه ها و پروژه های عمرانی می باشد. لذا اهداف گسترده استاندارد HSE به شرح زیر می باشد.

 • کمک و تشویق افراد مرتبط با موضوعات مرتبط با عملکرد اهداف بهداشت و ایمنی در محل کار و غیره.
 • تشویق و تمهیدات لازم برای تحقیق و انتشار، آموزش و کسب اطلاع در ارتباط با ریسک های کاری مرتبط.
 • برای تامین سلامت و ایمنی فراد، تامین امنیت ادارات دولتی و سازمان ها، کارفرمایان، کارمندان و سایر افرادی که به سبب کار انجام شده در خطر هستند.
 • پیشنهاد مقررات بهداشت و ایمنی.
 • بررسی ریسک های موجود به سبب کار انجام شده، ارزیابی ریسک ها و تعریف دستورالعمل برای ریسک های کاری.
مسئولیت ها و ساختار:

مقامات محلی مسئول اجرای قوانین ایمنی و بهداشت در مغازه ها، دفاتر و سایر بخش های بخش خدمات هستند. بنابراین در ایران به مسئولیت به اداره کار استان ها سپرده شده است. بنابراین اداره کار به دو صورت شرکت ها و مسئولین HSE شرکت ها را رصد می کند تا مطمئن شوند الزامات HSE توسط شرکت ها و کارگران انجام می گردد.

اداره کار شرکت های پیمانکاری را موظف کرده که اقدام به اخذ گواهینامه HSE از اداره کار کنند که نام گواهینامه، تایید صلاحیت ایمنی می باشد. همچنین شرکت ها را موظف کرده که یک نفر جهت برقراری الزامات HSE معرفی کند که عموما افسران ایمنی یا مسئولین ایمنی کارگاه می باشند. بنابراین مهمترین دلیل اخذ گواهینامه HSE شخصی برای تایید شدن توسط اداره کار می باشد.

برخی از نهادهای صادر کننده گواهینامه ایزو هستند که شرکت های متقاضی اخذ گواهینامه HSE را ممیزی می کنند و گواهینامه HSE برای شرکت صادر می کنند. همچنین این نهادها گواهینامه HSE برای اشخاص هم صادر می کنند. بنابراین شرکت ها و اشخاص توسط یک نهاد دولتی به نام اداره کار همچنین توسط یک نهاد خصوصی به نام مرجع صادر کننده گواهینامه استاندارد که توسط NACI تایید می گردد، تایید صلاحیت و اقدام به اخذ گواهینامه HSE شخصی یا گواهینامه HSE برای شرکت می کنند.

مستندات استاندارد HSE چیست؟

استاندارد HSE شکاف های مرتبط شامل نقش ها، مسئولیت ها و اقدامات لازم را در سیستم مختلف مدیریت HSE شناسایی می کند. در واقع استاندارد HSE تعیین می کند که کدام عنصر و رویه ها در طول کار در محل کارگاهی اولویت بیشتری دارند. اولین سوالی که در ذهن مسئول ایمنی نقش می بنند اینکه، چطور باید اقدام به مستند سازی و استقرار الزامات HSE نمایم؟

اولین موضوع تعیین سیاست های کلی بهداشت و ایمنی کارگاهی است. اینکه مسئول ایمنی یا افسر ایمنی یک خط مشی ایمنی و بهداشت و نحوه مدیریت سلامت و ایمنی در کسب و کار را داشته باشد. ارزیابی ریسک های موجود مسئله مهم دیگری است که متقاضی اخذ گواهینامه HSE شخصی باید آموزش دیده باشد. ارزیابی خطراتی همانند آتش سوزی، برق گرفتگی، پرت شدن از ارتفاع و برخورد ساعقه یا مواردی دیگر که باید توسط مسئول ایمنی در نظر گرفته شود.

بررسی سوابق تصادف یا حادثه در محل کار همچنین ارائه دستورالعمل برای جلوگیری از تکرار این وقایع جزو مستندات استاندارد HSE است که باید توسط مسئول ایمنی بررسی و تکمیل گردد. لذا مستندات HSE باید شامل مواردی همانند:

 • خط مشی.
 • چارت سازمانی.
 • نظام نامه HSE.
 • بررسی خطرات کاری.
 • فرآیند ارزیابی ریسک.
 • تشکیل کمیته فنی کارگاهی.
 • ارائه دستورالعمل های ایمنی و بهداشت.
 • چک لیست های ممیزی روزانه، هفتگی و ماهیانه.
 • نقشه فرآیند HSE.
 • تدوین HSE PLAN.
 • مشخص شدن مستندات تابلوهای حفاظت فردی، هشدار خطر و تجهیزات ایمنی کارگاه.
گواهینامه HSE اداره کار برای مسئولین ایمنی کارگاهی:

اغلب درخواست کنندگان طی تماس تلفنی اعلام می کنند نیاز به گواهینامه HSE دارند و جویای اعتبار مدرک و هزینه اخذ این مدرک می شوند. در حالی که اعلام نمی کنند گواهینامه HSE مورد تایید اداره کار جهت ارائه به اداره کار نیاز دارند.

همانطور که در بالا ذکر شد اداره کار استان ها شرکت های پیمانکاری را موظف کرده در پروژه ها از حضور یک نفر افسر ایمنی یا مسئول ایمنی باید سود ببرند. افسر ایمنی باید مدرک کارشناسی HSE از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات داشته باشد. مسئول ایمنی باید حداقل مدرک کارشناسی از دانشگاه را داشته باشد و الزاما یک دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک گذرانده باشد و دارای گواهینامه دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک باشد. این دوره توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت آنلاین برگزار می شود. بعد از پایان دوره توسط این مرکز محلی جهت آزمون متقاضی اعلام می گردد و در صورتیکه متقاضی بتواند نمره مشخص شده را کسب نماید، گواهینامه 16 ساعته ارزیابی ریسک صادر می شود.

اشخاصی که برای مسئول ایمنی نیاز به اخذ گواهینامه HSE ای دارند که توسط اداره کار تایید گردد، باید اقدام به اخذ دو گواهینامه دوره عمومی ایمنی و بهداشت به مدت 40 ساعت و دوره عمومی ارزیابی ریسک به مدت 16 ساعت نمایند.

دوره ایمنی عمومی 40 ساعته همانند دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک توسط مرکز تحقیقات برگزار می گردد.

بیشتر بخوانیم:

اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی

اخذ گواهینامه HSE-MS برای شرکت ها

 

برچسب ها: اخذ گواهینامه HSE شخصی، اخذ گواهینامه مسئول ایمنی، اخذ گواهینامه افسر ایمنی، اخذ گواهینامه HSE برای اشخاص

 

2 دیدگاه دربارهٔ «اخذ گواهینامه HSE شخصی»

  1. سلام روز بخیر
   بله اشخاصی که دیپلم دارند می توانند دوره های مربوط به مسئول ایمنی را توسط اداره کار بگذرانند و گواهینامه مسئول ایمنی یا HSE اخذ کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button