مسئول ایمنی

تایید صلاحیت ایمنی

انواع گواهینامه پیمانکاران

مهمترین مقالات سایت

لینک های مرتبط

نمونه گواهینامه اداره کار

اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی

اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار درخواست مسئولین ایمنی یا فسران ایمنی است که، می خواهند به عنوان مسئول ایمنی در کارگاه مشغول فعالیت شوند. تمامی پیمانکاران برای اینکه کارگاه خود را فعال نمایند و مجوز فعالیت از اداره کار اخذ نمایند، باید حتما مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار معرفی کنند.

بنابراین اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار درخواست تمامی افرادی است که، می خواهند به عنوان مسئول ایمنی یا افسر ایمنی کارگاه معرفی شوند. حال اینکه اخذ گواهینامه مسئول ایمنی توسط چه ارگانی صادر می شود و متقاضیان باید چگونه اقدام به اخذ گواهینامه مسئول ایمنی نمایند.

مقاله اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی توسط شرکت هوداک سیستم فرتاک جهت اطلاعات متقاضیان مکتوب و منتشر شده. با مطالعه دقیق مقاله متقاضیان پرسش تمامی سوالات خود را به دست می آورند. ضمن اینکه چنانچه تقاضای اخذ فوری کواهینامه مسئول ایمنی دارید، توسط راه های ارتباطی تعریف شده، با کارشناسان شرکت ارتباط برقرار نمایید.

مسئول ایمنی کیست ؟

مسئول ایمنی، افسر ایمنی یا کارشناس ایمنی فردی حاضر در کارگاه های پیمانکاری است که مسائل مروبوط به ایمنی و بهداشت کارگران را تحت نظارت خود دارد. حوادث ناشی از کار بر اساس گزارش اداره کار سالیانه ضرر های جبران ناپذیری به خانواده ها و جامعه وارد می کند. بنابراین بر اساس آئین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه، حضور مسئول ایمنی الزامی شده است.

مسئول ایمنی کارگاه باید دارای شرایط احراز شده که توسط اداره کار تعریف می گردد، باشد. لذا احراز صلاحیت مسئول ایمنی توسط اداره بازرسی کار و پس از تایید مسئول ایمنی توسط اداره بازرسی، اداره کار مسئول ایمنی را تایید می کند.

مسئول ایمنی با عناوینی همانند: مسئول حفاظت فنی کارگاه، افسر ایمنی کارگاه، ناظر ایمنی کارگاه، رابط ایمنی کارگاه، همیار ایمنی افسر ایمنی کارگاه، مسئول HSE و کارشناس ایمنی کارگاه معرفی می شود. متقاضیان جهت اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار تماس بگیرند.

وظایف مسئول ایمنی:

شرح وظایف مسئول ایمنی کارگاه بر اساس آئین نامه اجرایی طی 18 بند تشریح شده که شامل:

همکاری و تشریک مصاعی با بازرس اداره کار.

شناسايي و مستند نمودن آيين نامه ها و دستورالعملهاي ايمني مرتبط با فعاليت كارگاه و پيگيري در خصوص انطباق كارگاه با قوانين مقررات مذكور.

شناسايي خطر، ارزيابي ريسك و تهيه برنامه هاي پاسخگويي و كنترل خطرات موجود دركارگاه.

پيگيري برنامه هاي مربوط به اقدامات اصلاحي و بهبود شرايط ايمني در كارگاه و نظارت بر اجراي آنها.

تدوين برنامه عملياتي به منظور بازرسي مستمر از فرآيند انجام كار و شرايط كار كارگران كارگاه در خصوص ايمني و مستند نمودن نتايج و اعلام به مديريت و پيگيري تصميمات مديريتي.

ثبت آمار حوادث ناشي از كار و گزارش آن به اداره تعاون، كار ورفاه اجتماعي محل وهمچنين تجزيه و تحليل آنها به منظور جلوگيري از تكرار موارد مشابه.

همكاري در زمينه نياز سنجي، آموزش و سنجش اثر بخشي آموزشهاي ايمني كارگران كارگاه و همچنين انجام اقداماتي در زمينه فرهنگ سازي و اطلاع رساني موضوعات مرتبط با ايمني.

نيازسنجي، نظارت برخريد،آموزش، تحويل و استفاده از وسايل حفاظت فردي و همچنين بازديد و معاينه وسايل مذكور بجهت جايگزيني تجهيزات معيوب در كارگاه.

نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات و ابزار كار به نحو صحيح و ايمن و همچنين تشريك مساعي در تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار و همچنين نظارت بر مديريت تغيير در كارگاه

تهيه و تدوين دستورالعملهاي ايمني و حفاظت فني براي تمامي دستگاهها و ابزارها و نظارت بر رعايت دستورالعملهاي مذكور.

شناسايي اعمال نا ايمن به جهت ايراد تذكرات و تشويق و ايجاد انگيزه مناسب براي اعمال و رفتار ايمن در كارگران و پيشنهادات لازم در اين خصوص به كارفرما.

همكاري در تدوين رويه اجرايي آمادگي و مديريت بحران و واكنش در شرايط اضطراري و همچنين برگزاري مانورهاي آمادگي در شرايط اضطراري.

علام نظر در امور ايمني پيمانكاران بكار گرفته شده در كارگاه و ايجاد همكاري لازم و مناسب با پيمانكاران در جهت رعايت قوانين و مقررات ايمني توسط نامبردگان و ارايه گزارش به كارفرما.

شركت در جلسات آموزشي و بازآموزي، همايش ها و جلسات مرتبط با موضوع ايمني و بهداشت در كارگاه.

پيگيري در جهت اخذ گواهينامه هاي ايمني لازم براي وسايل و تجهيزات مطابق با آيين نامه هاي مرتبط نظير ارت، ديگ بخار و غیره.

تهيه MSDS مواد شيميايي مطابق فرمت هاي استاندارد و در دسترس قراردادن آن براي افراد در معرض خطر.

اخذ، مستند نمودن و بررسي گزارشات، شكايات و اعتراضات وارده در خصوص مسايل ايمني و ارجاع موضوع به كميته و افراد مسوول در كارگاه براي تصميم گيري.

انجام ساير وظايف محوله در حوزه ايمني.

موارد مطروحه ذکر شده در بالا تماما وظیفه مسئول ایمنی کارگاه می باشد که در آئین نامه بکار گیری مسئول ایمنی ذکر شده است. متقاضیان جهت اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی با کارشناسان شرکت ارتباط برقرار نمایند.

شرایط صدور گواهینامه مسئول ایمنی:

متقاضیان اخذ گواهینامه مسئول ایمنی جهت دریافت مدرک مسئول ایمنی  باید ابتدا دوره های عنوان شده توسط اداره کار را آموزش ببینند، سپس در آزمون شرکت نمایند و پس از اخذ نمره قبولی، گواهینامه مسئول ایمنی صادر می گردد.

دوره ها توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تحت نظارت اداره کار برگزار می شود و پس از اخذ نمره قبولی گواهینامه مسئول ایمنی توسط مرکز تحقیقات صادر و در سایت WWW.SCRTASH.IR  منو CERTIFICATES با کد ملی متقاضی استعلام می شود.

متقاضیان جهت اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی باید دوره های 40 ساعته بهداشت عمومی و دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک را بگذرانند، و در آزمون ورودی نمره قبولی اخذ نمایند. برای ثبت نام دو دوره های نامبرده شده متقاضی باید کد احراز هویت خود را دریافت نماید، سپس با کد دریافت شده در سامانه مرکز تحقیقات ثبت نام نماید.

پس از ثبت نام بابت حضور در دوره های مربوطه، آزمون اخذ می گردد و چنانچه متقاضی گواهینامه مسئول ایمنی در آزمون قبول شود، مرکز تحقیقات گواهینامه دوره 40 ساعته ایمنی و بهداشت و گواهینامه دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک متقاضی را صادر می کند. نکته مهم اینکه دوره ها به صورت آنلاین برگزار می شود. به دلیل زمان بر بودن برگزاری دوره و همچنین برگزاری آزمون، متقاضیان تقاضای اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی را دارند.

دلیل الزام دریافت گواهینامه مسئول ایمنی چیست ؟

تمامی پیمانکاران جهت حضور در مناقصات الزام شده اند که، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ارائه دهند. برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، پیمانکار باید مدارکی در سامانه اداره کار بارگذاری نماید که یکی از این مدارک گواهینامه مربوط به مسئول ایمنی است. گواهینامه مسئول ایمنی همان دو گواهینامه دوره 40 ساعته ایمنی و بهداشت و دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک می باشد. بنابراین پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی موظف هستند مسئول ایمنی معرفی کنند که دارای دو گواهینامه فوق باشد.

اغلب پیمانکاران نفری را که در لیست بیمه خود به عنوان افسر ایمنی معرفی کرده، فاقد گواهینامه دوره 40 ساعته ایمنی و بهداشت و دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک هستند. بنابراین برای تکمیل مدارک و دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اقدام به اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی می کنند.

برخی مسئولین ایمنی که در پیمان ها (کارگاه پیمانکاری) فعال هستند، فاقد مدرک مسئول ایمنی هستند. لذا آنها هم دنبال اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی هستند. برای اخذ گواهینامه مسئول ایمنی باید حداقل مدرک تحصیلی متقاضیان دیپلم باشد و باید متقاضی در لیست بیمه به عنوان مسئول ایمنی معرفی شده باشد.

متقاضیانی که دارای مدرک تحصیلی مرتبط با HSE هستند جهت تاییدیه مسئول ایمنی نیاز به گواهینامه دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت ندارند و فقط باید گواهینامه دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک را ارائه دهند.

بیشتر بخوانیم:

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

احراز هویت شرکت های پیمانکاری

 

برچسب ها: اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی، هزینه اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی، مدارک لازم جهت اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی، شرایط اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی، مسئول ایمنی، مسئول HSE، مدت زمان اخذ فوری گواهینامه مسئول ایمنی

گواهینامه-مسئول-ایمنی
Call Now Button