دسته ها

آخرین مطالب

مدیریت ریسک فناوری اطلاعات چیست؟

مدیریت ریسک فناوری اطلاعات شامل سیاست‌ ها، رویه‌ ها و ابزارهایی برای شناسایی و ارزیابی تهدیدها و آسیب‌ پذیری‌ های بالقوه در زیر ساخت فناوری اطلاعات است.

مدیریت ریسک فناوری اطلاعات چیست؟, شرح در مقاله

فهرست محتوا

تعریف مدیریت ریسک فناوری اطلاعات چیست؟

ریسک فناوری اطلاعات به احتمال یک نتیجه غیرمنتظره و نامطلوب تجاری زمانی که یک تهدید خاص یا عامل مخرب از یک آسیب پذیری سیستم اطلاعاتی سوء استفاده می کند، اشاره دارد. ریسک فناوری اطلاعات می تواند از خطای انسانی و نقص تجهیزات گرفته تا حملات سایبری و بلایای طبیعی باشد.

مدیریت ریسک فناوری اطلاعات، کاربرد روش های مدیریت ریسک برای مدیریت تهدیدات فناوری اطلاعات است. مدیریت ریسک فناوری اطلاعات شامل رویه ‌ها، سیاست ‌ها و ابزارهایی برای شناسایی و ارزیابی تهدیدها و آسیب‌ پذیری ‌های بالقوه در زیرساخت فناوری اطلاعات است.

چرا مدیریت ریسک فناوری اطلاعات مهم است؟

قبل از اینکه مدیریت ریسک چیست و چرا مهم است بحث کنیم، ابتدا معادله ریسک فناوری اطلاعات را درک می کنیم:

تهدید x آسیب پذیری x دارایی = ریسک

این معادله یک ساختار منطقی است که رابطه بین مؤلفه‌ های مختلف را که ریسک فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهند، برجسته می‌کند. همچنین می تواند به ارزیابی موثر ریسک کمک کند.

به عنوان مثال، فرض کنید سازمان شما دارای محیط های امنیتی ضعیف و دستگاه های شبکه با پیکربندی ضعیف است. در این شرایط، آسیب‌ پذیری در دستگاه‌ های شبکه شما یا دارایی ‌هایی است که مهاجم می‌تواند از آنها سوء استفاده کند، یک تهدید بالقوه برای انجام یک حمله سایبری.

از آنجایی که شبکه بسیار آسیب پذیر است و دارایی ها حیاتی هستند، ریسک آن بالا خواهد بود. در مقابل، اگر دستگاه ‌هایی را به درستی پیکربندی کرده باشید که دارای دفاع محیطی قوی هستند، خطر متوسط خواهد بود.

برای ارزیابی ریسک IT قوی در کسب و کار خود، این چهار ساختار اصلی را در نظر بگیرید:

  1. تهدید: این هر رویداد، اقدام یا حادثه ای است که احتمال به خطر انداختن امنیت سیستم را دارد. این می تواند عمدی و تصادفی باشد، از جمله بدافزار، خرابی تجهیزات، خطای انسانی و بلایای طبیعی.
  2. آسیب پذیری: این نشان دهنده کاستی ها یا شکاف های موجود در دارایی های اطلاعاتی است که مهاجمان می توانند برای سرقت اطلاعات حساس از آنها سوء استفاده کنند. شناسایی نقاط ضعف سیستم اطلاعاتی و روش ‌های بهره ‌برداری از آنها برای کاهش ریسک کلی فناوری اطلاعات ضروری است.
  3. دارایی: این یک اصطلاح گسترده است که به نرم افزار، سخت افزار، داده های ذخیره شده، سیاست های امنیتی فناوری اطلاعات، کاربران ممتاز و حتی پوشه های فایل حاوی داده های حساس اشاره دارد.
  4. هزینه: این آسیب کلی است که یک سازمان به دلیل یک حادثه امنیتی متحمل می شود. می تواند پولی، اعتباری یا هر دو باشد. هنگام تعیین خطر فناوری اطلاعات، تأثیر منفی کلی در صورت به خطر افتادن یا سرقت داده ها را در نظر بگیرید.

با شفافیت در مورد مؤلفه ‌های ریسک فناوری اطلاعات، بیایید در مورد اهمیت امنیت اطلاعات و مدیریت ریسک بحث کنیم.

در چشم انداز تهدید در حال تحول امروز، ایمن سازی زیر ساخت فناوری اطلاعات برای مدیران ریسک در هر سازمانی بسیار مهم است. از آنجایی که سازمان‌ ها به کاوش و سرمایه ‌گذاری در فناوری ‌های جدید ادامه می ‌دهند، شناسایی و مدیریت ریسک مرتبط با برنامه‌ ها یا سیستم‌ های جدید بسیار مهم است.

بیان یک استراتژی مدیریت ریسک به خوبی تعریف شده و اجرای آن می تواند به سازمان ها در کاهش بلایای فناوری اطلاعات کمک کند. همچنین به ‌عنوان طرحی برای تیم ‌های فناوری اطلاعات عمل می‌کند تا کنترل‌ های فنی مناسبی مانند فایروال ‌ها و احراز هویت چند عاملی را برای بهبود وضعیت امنیتی سازمان خود ایجاد کنند. به همین ترتیب، مشارکت مدیران ارشد برای هدایت تلاش ‌های مدیریت ریسک امنیت فناوری اطلاعات در جهت درست، حیاتی است.

مدیریت ریسک ‌های فناوری اطلاعات نیز مهم است زیرا آسیب ‌پذیری می‌تواند اعتماد را کاهش داده و به اعتبار سازمان آسیب برساند. به عنوان مثال، عدم پاسخگویی یک ساعت برنامه های کاربردی رویاروی با مشتری به دلیل تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده یا حمله سایبری می تواند منجر به تجربیات ضعیف مشتری و تبلیغات بد شود.

با تشخیص زودهنگام خطرات، می توانید برای بهبود رضایت کلی مشتری، خرابی های غیرمنتظره شبکه را به حداقل برسانید. پیشگیری از ریسک فناوری اطلاعات همچنین به شما کمک می‌کند تا مطابقت با الزامات مختلف امنیت داده ‌ها و مقررات صنعتی مانند GDPR را ثابت کنید.

مدیریت ریسک چیست؟, شرح در تصویر

ارزیابی ریسک در امنیت فناوری اطلاعات چیست؟

ارزیابی ریسک شناسایی، طبقه بندی، اولویت بندی و کاهش تهدیدات مختلف فناوری اطلاعات را تسهیل می کند. این می‌تواند به سازمان ‌ها کمک کند تا بررسی کنند که آیا کنترل‌ های امنیتی موجود برای مقابله با پیامدهای تهدیدات یا آسیب‌ پذیری ‌های احتمالی در زیرساخت فناوری اطلاعات کافی است یا خیر.

تدوین یک متدولوژی ارزیابی ریسک قوی و شفاف قبل از شروع ارزیابی ریسک بسیار مهم است. شما می توانید آن را بر اساس الزامات قانونی، مقرراتی و قراردادی کسب و کار خود سفارشی کنید.

در زیر فعالیت های کلیدی ارزیابی ریسک فناوری اطلاعات به شرح زیر است:

دارایی ‌های ارزشمند را شناسایی کنید

ابتدا فهرستی از تمام دارایی ‌های حیاتی کسب ‌وکار که برای آسیب‌ پذیری‌ های احتمالی بررسی خواهید کرد، تهیه کنید. بررسی تمام سخت افزارها، نرم افزارها و جریان های اطلاعاتی در یک سازمان عملاً امکان پذیر نیست.

بنابراین، شما باید دارایی ها را بر اساس استانداردهای از پیش تعریف شده مانند وضعیت حقوقی و اهمیت تجاری اولویت بندی و طبقه بندی کنید. علاوه بر این، شما باید این استانداردهای طبقه بندی را در خط مشی مدیریت ریسک اطلاعات خود بگنجانید تا در زمان ارزیابی صرفه جویی کنید.

ارزیابی تهدیدها و آسیب پذیری ها

تهدیدها و آسیب پذیری هایی را که می توانند در دسترس بودن، یکپارچگی و محرمانه بودن دارایی های اطلاعاتی شما را به خطر بیندازند، تعیین کنید. خطرات رایج مرتبط با فناوری اطلاعات شامل عوامل داخلی مخرب و بلایای طبیعی است. به طور همزمان، آسیب ‌پذیری ‌هایی مانند تجهیزات قدیمی، پیکربندی ‌های نادرست و سیستم‌ های وصله‌ نشده را در سازمان خود بررسی کنید، زیرا مهاجمان می‌توانند با سوءاستفاده از این آسیب‌پذیری ‌ها به شبکه نفوذ کنند.

ارزیابی و اولویت‌ بندی ریسک ‌ها

در این مرحله، ریسک ‌ها را با تعیین احتمال وقوع و تأثیر بعدی آن ‌ها بر سیستم ‌های اطلاعاتی خود، مقایسه، اولویت‌ بندی و رتبه ‌بندی کنید. ریسک‌ ها را بر اساس امتیازاتی که به آن ‌ها اختصاص داده می‌شود به‌ عنوان زیاد، متوسط یا پایین طبقه ‌بندی کنید. علاوه بر این، از ابزارهای خودکار ارزیابی ریسک امنیت سایبری و مدیریت برای تجزیه و تحلیل دقیق ریسک و شناسایی رویدادهای امنیتی که نیاز به توجه فوری دارند، استفاده کنید.

کاهش یا پیشگیری از خطرات

پس از اولویت بندی ریسک ها، می توانید با استفاده از روش های زیر به آنها رسیدگی کنید:

  1. اجتناب از ریسک، ساده ‌ترین رویکرد است و سازمان‌ ها را ملزم می‌کند تا از فعالیت ‌هایی که بالقوه خطرات قانونی، مالی، اعتباری و عملیاتی را به همراه دارند، اجتناب کنند. به عنوان مثال، شما می توانید با رعایت تمام مقررات امنیت داده ها در منطقه خود از خطر مجازات های نظارتی جلوگیری کنید.
  2. اصلاح ریسک به سازمان ‌ها اجازه می‌دهد تا با ایجاد کنترل ‌های فیزیکی، فنی و عملیاتی قوی، اثرات نامطلوب ریسک ‌های اجتناب ‌ناپذیر را کاهش دهند. کنترل های فیزیکی مانند اسکنرهای امنیتی بیومتریک می تواند به سازمان ها کمک کند تا از دارایی های ملموس خود محافظت کنند. به طور مشابه، کنترل های فنی شامل استفاده از نرم افزار آنتی ویروس، فایروال ها و ابزارهای مدیریت دسترسی برای جلوگیری از حوادث امنیتی است. در نهایت، کنترل‌ های عملیاتی شامل سیاست ‌ها و رویه ‌های امنیتی قوی برای عملکرد صاف کسب ‌وکار است.
  3. انتقال ریسک به سازمان ها این امکان را می دهد تا با انتقال یا به اشتراک گذاری آن با شخص ثالث، پیامدهای ریسک را کاهش دهند. به عنوان مثال، فروشندگان ابری، با تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات خارج از سایت، خطر وقفه کسب و کار را برای مشتریان خود کاهش می دهند.
  4. پذیرش ریسک می‌گوید ریشه‌کن کردن یا انتقال هر ریسک عملاً غیرممکن است، بنابراین یک سازمان باید تهدیدات خاص را به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت ریسک امنیتی خود بپذیرد. برای مثال، شبکه‌های سازمانی دارای ریسک‌های ذاتی هستند – مانند قطع‌های غیرمنتظره – اما کسب‌وکارها همچنان برای ارتباطات یا تبادل اطلاعات به آنها متکی هستند.

سند، حسابرسی و بررسی

در نهایت، یک گزارش ارزیابی دقیق ریسک برای اهداف حسابرسی و انطباق تهیه کنید. این گزارش ‌ها باید تمام تهدیدات احتمالی و خطرات، آسیب‌ پذیری‌ ها و احتمال وقوع را مشخص کنند. اقدامات کنترل ریسک و روش های اجرای آنها نیز باید بخشی از گزارش باشد. این اقدامات کنترلی باید بر اساس سطح ریسک پیشنهاد شود. برای بهبود اثربخشی چارچوب مدیریت ریسک فناوری اطلاعات، این گزارش ‌ها را به‌ طور مداوم بررسی و به ‌روزرسانی کنید.

 

مدیریت ریسک چیست؟, شرح در مقاله

بهترین شیوه های مدیریت ریسک فناوری اطلاعات چیست؟

تدوین استراتژی مدیریت ریسک قوی

مدیریت ریسک موثر با کشف و ارزیابی تمام آسیب‌ پذیری ‌های بالقوه در یک محیط فناوری اطلاعات، مانند رمزهای عبور ضعیف سیستم، سیستم ‌های اصلاح نشده و دانلود نرم ‌افزارهای مخرب شروع می‌شود.

با این حال، شناسایی و ارزیابی دستی می تواند پرهزینه و نیازمند منابع باشد. در عوض، سازمان‌ ها باید از ابزارهای خودکار مانند میز کمک یا نرم ‌افزار میز خدمات، که قابلیت ‌های مدیریت ریسک را ارائه می ‌دهند، استفاده کنند. چنین ابزارهایی به طور خودکار خطرات را شناسایی و ارزیابی می کنند و به تیم های امنیتی در مورد مسائل احتمالی هشدار می دهند.

انجام مدیریت دارایی فناوری اطلاعات

نظارت مستمر بر دارایی های فناوری اطلاعات مانند روترها و سرورها می تواند به شما در به حداقل رساندن خطرات فناوری کمک کند. می‌ توانید از نرم ‌افزار مدیریت چرخه عمر دارایی قابل اعتماد برای اجرا و نگهداری یک موجودی خودکار و متمرکز شبکه استفاده کنید که بینش دقیقی در مورد عملکرد، امنیت و مسائل مربوط به مجوز دارایی‌ های شما ارائه می‌کند. برای مثال، می‌توانید به‌ طور مداوم تاریخ انقضای مجوز نرم ‌افزار را نظارت و ردیابی کنید و هشدارهای خودکار را با راه ‌حل‌ های مدیریت دارایی فناوری اطلاعات دریافت کنید.

تقویت امنیت سایبری

ایجاد و حفظ یک زیرساخت امن IT برای جلوگیری از خطرات امنیت سایبری بسیار مهم است. شما باید از ابزارها، سیاست ها و رویه های امنیتی مناسب برای جلوگیری از تهدیدات مختلف استفاده کنید. جدا از فایروال ها و نرم افزارهای آنتی ویروس، از ابزارهای امنیتی نسل بعدی مانند نرم افزار اطلاعات امنیتی و مدیریت رویداد (SIEM) برای افزایش کنترل های امنیتی خود استفاده کنید.

ابزارهای خودکار مانند نرم افزار SIEM (1) یک گزارش دقیق از رویدادهای امنیتی را حفظ می کنند و داده ها را برای شناسایی سریع تهدیدات مرتبط می کنند. علاوه بر این، آنها به شما این امکان را می دهند که پاسخ های خودکار را در برابر حوادث امنیتی، مانند مسدود کردن آدرس های IP مرتبط با فعالیت های غیرمجاز، تنظیم کنید. به همین ترتیب، می‌توانید از الگوهای داخلی برای ایجاد گزارش‌های امنیتی و انطباق استفاده کنید.

از ارتباطات شفاف اطمینان حاصل کنید

تدوین استراتژی های ارتباطی قوی داخلی و خارجی برای انتقال جزئیات ریسک به طرف های ذینفع بسیار مهم است. ارتباط شفاف پاسخی سریعتر و هماهنگ در برابر تهدیدات مشهود در محیط IT شما را تسهیل می کند. همچنین می‌تواند به کاهش، ارزیابی و نظارت سریع‌تر خطر کمک کند. در هنگام شکل ‌دهی استراتژی مدیریت و ارتباطات ریسک، از همه ذینفعان کلیدی، برای درک تمام جنبه ‌های یک ریسک، از جمله طرف ‌های تحت تأثیر، چالش ‌های اصلی و هزینه‌ های بازیابی احتمالی، نظرات خود را دریافت کنید.

پیاده سازی کنترل دسترسی

ایجاد رویه های دقیق احراز هویت و مجوز می تواند خطرات امنیت داده ها را در سازمان شما به حداقل برساند. نرم افزار مدیریت دسترسی مدرن می تواند اطمینان حاصل کند که فقط کاربران مجاز به حساس ترین بخش های شبکه شما دسترسی دارند و خطر تهدیدات داخلی را کاهش می دهد.

علاوه بر این، چنین ابزارهایی به طور مداوم تغییرات در سیستم فایل شما را برای ردیابی تغییرات غیرمجاز نظارت می کنند. آنها همچنین به تولید گزارش‌ های انطباق با تشریح مجوزها و فعالیت‌های کاربر کمک می‌کنند. با استفاده از ابزارهایی مانند این، می‌توانید به طور فعال حساب‌های کاربران ممتاز را برای فعالیت‌های غیرعادی ردیابی کنید تا بهتر در برابر تهدیدات پیشرفته آماده باشید.

سوالات متداول

مدیریت ریسک فناوری اطلاعات، کاربرد روش های مدیریت ریسک برای مدیریت تهدیدات فناوری اطلاعات است. مدیریت ریسک فناوری اطلاعات شامل رویه ‌ها، سیاست ‌ها و ابزارهایی برای شناسایی و ارزیابی تهدیدها و آسیب‌ پذیری ‌های بالقوه در زیرساخت فناوری اطلاعات است.

به عنوان مثال، فرض کنید سازمان شما دارای محیط های امنیتی ضعیف و دستگاه های شبکه با پیکربندی ضعیف است. در این شرایط، آسیب‌ پذیری در دستگاه‌ های شبکه شما یا دارایی ‌هایی است که مهاجم می‌تواند از آنها سوء استفاده کند، یک تهدید بالقوه برای انجام یک حمله سایبری.

از آنجایی که شبکه بسیار آسیب پذیر است و دارایی ها حیاتی هستند، ریسک آن بالا خواهد بود. در مقابل، اگر دستگاه ‌هایی را به درستی پیکربندی کرده باشید که دارای دفاع محیطی قوی هستند، خطر متوسط خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button