دسته ها

آخرین مطالب

مطالب مرتبط

لینک های مرتبط

صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

تصویر صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی موضوع مقاله فوق می باشد که متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی با مطالعه دقیق به راحتی می توانند مدارک لازم و روند اخذ گواهینامه را تشخیص دهند. طی مقاله فوق سعی شده صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برای متقاضیانی که می خواهند خودشان اقدام به اخذ گواهی کنند توضیح داده شود. صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست ؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط اداره کار استان ها برای تمامی شرکت های پیمانکاری صادر می شود. پیمانکار فارغ از نوع فعالیت اجرایی برای حضور در مناقصه باید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ارائه دهد، بنابراین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی یکی از مهمترین مدارک پیمانکاران می باشد.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در صورتی برای پیمانکار صادر می شود که پیمانکار پروژه فعال داشته باشد و در صورتی که پیمانکار پروژه فعال نداشته باشد می تواند از اداره کار استان نامه موقت دوماهه اخذ نماید. زمانیکه پیمانکار پروژه خود را فعال نمود باید اعلام کند به اداره کار جهت بازرسی و صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به یکی از دغدغه های مهم مدیران شرکت های پیمانکاری تبدیل شده. لذا از طریق مقاله فوق می پردازیم به صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران.

مراحل صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:

پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به یکسری مدارک فیزیکی و الکترونیکی جهت بارگزاری داخل سامانه تایید صلاحیت ایمنی، همچنین ارئه به انجمن صنفی نیاز دارند که باید اقدام به آماده کردن مدارک کنند.  

جهت اخذ گواهینامه  تایید صلایت ایمنی پیمانکاران شرکتها میبایست بعنوان پیش نیاز رتبه (گواهینامه صلاحیت پیمانکاری) از سازمان برنامه و بودجه (ساجات) داشته باشند و یا اینکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری (مجوز اداره کار) از اداره کار داشته باشند. توضیح مراحل صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

شرکت های فنی مهندسی در زمینه پیمانکاری، تاسیسات، آب و فاضلاب، مرمت و بازسازی، نفت و گاز، مشاوره و شرکت های انفورماتیک باید از طریق ساجات اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه) نمایند. شرکت های خدماتی همانند، فضای سبز، خدمات عمومی، کترینگ ها، حمل و نقل، تعمیر ماشین آلات اداری، آشپزخانه ها، تامین نیروی انسانی و شرکت های انتظامی برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باید توسط اداره کار اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نمایند. صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست ؟

بنابراین گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی کاملا با هم متفاوت می باشد و متقاضی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باید یکی از دو گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یا تایید صلاحیت پیمانکاری را داشته باشد. صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چگونه

نحوه دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران:

مهمترین مرحله  برای اخذ گواهینامه داشتن پیش نیاز (گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری) می باشد. در قدم بعدی پیمانکار باید فردی را معرفی نماید به عنوان مسئول ایمنی یا افسر ایمنی کارگاه، لذا داشتن فردی بعنوان مسئول ایمنی که در لیست بیمه نامش به عنوان مسئول ایمنی ذکر شده باشد الزامی است.

شخص مسئول ایمنی میبایست  دارای یکی ازمدارک مرتبط همانند کاردان ایمنی،کارشناس ایمنی بهداشت صنعتی،کارشناس ایمنی بهداشت محیط زیست باشد. چنانچه مسئول ایمنی دارای مدارک مذکور نباشد میبایست دوره های مربوطه شامل دوره 40 ساعته ایمنی و بهداشت کار و دوره 16 ساعت شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک را بگذراند. مقاله صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

مرحله دوم ثبت نام دوره های آموزشی 20 ساعته عمومی ایمنی وبهداشت کار جهت کارفرمایان وصاحبان کار ویژه مدیرعامل یا یکی اعضا هیات مدیره میباشد دوره آموزش عمومی کارفرمایی به صورت آنلاین برگزار شده و شخص معرفی شده باید آزمون بدهد، در صورت قبولی در آزمون ها با نمره بالای 14 گواهینامه دوره عمومی ویژه کارفرمایی توسط مرکز تحقیقات صادر می شود.

مرحله سوم : ثبت نام دوره آموزشی 8 ساعته کارگری ایمنی وبهداشت کار جهت کارگران تحت پوشش پیمانکاران ویژه تمامی افراد لیست بیمه دفتر مرکزی و پیمان ها میشود، همچنین مدرک دوره همانند دوره (های) قبلی توسط مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار صادر میگردد.
مرحله چهارم ثبت نام داخل سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد بنابراین متقاضی باید ابتدا وارد سامانه اداره کار شود. سپس با دو درگاه کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی کار و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مواجه می شود که یشنهاد می شود وارد درگاه کانون انجمن صنفی شود و مدارک درخواستی را بارگزاری نماید. جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی کلیک نمایید.

سپس بعد از بارگزاری مدارک و پس از چند روز باید سایت چک شود و چنانچه مدارک تایید شده باشد متقاضی بایستی مدارک فیزیکی اعلام شده را  به کانون ارجاع دهد و سپس کانون پرونده فیزیکی را به اداره کار ارسال می کند.

مرحله پنجم صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به این صورت می باشد که، اداره کار پرونده تکمیلی شده متقاضی را  جهت بازرسی به استان هایی که پیمانکار پیمان (کارگاه) فعال دارد ارسال می کند. لازم به ذکر هست که  تمامی پیمان های معرفی شده می بایست  دارای قرارداد رسمی و به اداره مالیات اعلام شده باشد. نکته مهم اینکه پیمانکار برای پیمان های تمام شده که در طبق جدول۲۰ اظهارنامه مالیاتی اعلام کرده باید مفاصا حساب بیمه گرفته باشند.

چنانچه پرونده مذکور دچار نواقص باشد توسط بازرس تذکر داده میشود، پیمانکار موظف به رفع نواقص می باشد و پس از رفع باید مجددا به اداره کار استان اعلام شود جهت بازرسی. پس از بازرسی و در صورت عدم انطباق گزارش بازرس صادر و تاییدیه بازرسی به اداره کار ارسال می گردد.

مرحله ششم پرونده بعداز بازرسی به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده میشود و در نهایت پرونده تکمیلی به  کمیته تشخیص صلاحیت ارسال میشود، کمیسیون متشکل ازمعاون روابط کار بعنوان رئیس کمیته، بازرس اداره کار، رئیس مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار استان، نماینده کانون انجمن (های) صنفی کارفرمایان، نماینده تشکل های کارگری استان، نماینده انجمن صنفی مسئولین ایمنی تشکیل میشود و پرونده شرکت مورد نظرمورد بررسی قرارمیگیرد و در صورت تائید با صدور گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی موافقت می شود.

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
مراحل ثبت نام سایت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران:

پیمانکاران قبل از ورود به سامانه باید شرکت خود را احراز صلاحیت کرده باشند و کد احراز صلاحیت را دریافت نماید. جهت اطلاع از نحوه احراز صلاحیت با شرکت ارتباط برقرار نمایید یا به دیگر مقالات سایت مراجعه نمایید.

پیمانکارانی که برای اولین بار می خواهند وارد سامانه شوند باید کد احراز هویت را در قسمت ورودی کاربران وارد کرده و قسمت گذرواژه حداقل شش کاراکتر بصورت دلخواه انتخاب شود. چنانچه کد کاربری و گذرواژه فراموش شده باشد باید جهت بازیابی ایمیل خود را وارد کنید کدهای مذکور به ایمیل شما ارسال می گردد.

مرحله بعدی شما وارد صفحه پروفایل شده متشکل 13 مرحله میباشد،11 مرحله بصورت فعال و 2 مرحله غیر فعال میباشد. صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چگونه انجام می شود ؟

کاربر گرامی میبایست توجه کند کیبورد کامپیوتر حالت فارسی داشته باشد، همچنین در هر مرحله فقط یکبار کلیک شود.
پنجره نخست باید مشخصات پیمانکار ثبت گردد، مرحله اول 2 حالت حقیقی و حقوقی دارد میبایست با توجه به ماهیت پیمانکار ثبت نام کرده و  حالت مورد نظر را انتخاب کنید. صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

حالت شخص حقوقی ثبت نام کننده جهت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباست مشخصات فردی مدیر عامل، آخرین مدرک تحصیلی واسامی تمامی اعضای هیئت مدیره بطور کامل وارد و اضافه گردد،داخل پنجره اسم یک نفر وارد و سپس ثبت پنجره دیگری جهت وارد کردن اسامی نفرات بعدی باز میگردد. همچنین موضوع اساس نامه طبق موارد وتمام قرارداد های سه سال اخیر داخل فیلد مورد نظر تکمیل گردد.

مرحله دوم: مشخصات دفتر مرکزی بر اساس اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آدرس باید درج شود. نکته مهم برای درج آدرس اینکه پرونده به انجمن همان استانی که آدرس اساسنامه درج شده ارسال می گردد.  

مرحله سوم:  مشخصات کارگران باید بارگزاری شود، کلیه مشخصات کارگران مطابق لیست بیمه به انضمام تصویر گواهینامه دوره 8 ساعته ایمنی و بهداشت داخل این مرحله بارگزاری شود.
مرحله چهارم جهت بارگزاری مدارک گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری،  این مرحله اطلاعات صلاحیت ها و گواهینامه (های) شرکت پیمانکار شماره مجوز پیمانکاری، زمینه فعالیت و همچنین سال اخذ وارد وسپس ثبت میگردد.

مرحله پنجم مدارک گواهینامه آموزشی باید بارگزاری شود، چنانچه کارفرما موفق جهت گذراندن دوره 20 ساعته کارفرمایی نشده میتواند جهت معرفی به مراجع عضو مورد نظر انتخاب و سپس دکمه ثبت کلیک کند.
مرحله ششم سوابق اجرایی و قراردادهای رسمی پیمانکار است که مطابق جدول 20 اظهار نامه مالیاتی همچنین ثبت قراردادها در اداره مالیاتی باید بارگزاری شود. سوابق باید به صورت مجزا بارگزاری شده و سپس متقاضی دکمه ثبت را کلیک نماید. صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چطور انجام می شود ؟

مرحله هفتم شامل اعلام لیست تجهیزات می باشد، این مرحله متشکل دو فیلد گروه و زیرگروه میباشد.  بمنظور شرایط ایمنی حاکم  داخل کارگاه های پیمان میبایست فیلد تجهیزات مورد استفاده داخل کارگاه و سپس زیرگروه انتخاب و لیست تجهیزات داخل دفتر مرکزی ثبت گردد. صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست مرحله هشتم  حوادث می باشد، این قسمت دو حالت بلی وخیر دارد. چنانچه حادثه زمان فعالیت پیمانکار اتفاق افتاده باشد پیمانکار میبایست کلیه جزئیات و سوالات را  بطور کامل پاسخ دهد وهمچنین گزارش بازرس کار مربوطه آن اتفاق حتما نوشته شود.

مرحله نهم چنانچه مدیر عامل، سایر اعضای هیئت مدیره داخل شرکت های غیر شرکت ثبت نام کننده دارای سمت باشند، میبایست نام ونام خانوادگی، نام شرکت، شماره ثبت، سایر اطلاعات دیگر درج گردد.
مرحله دهم مسئول ایمنی می باشد که این مرحله مشخصات فردی مسئول ایمنی معرفی شده وارد میگردد. پیمانکاران  توجه داشته باشند که مسئول ایمنی نمیتواند مدیر عامل ویکی  اعضای هیئت مدیره باشد.
مرحله یازدهم تکمیل اطلاعات پیمانکار فرعی می باشد.  چنانچه شرکت بخشی از کار را به پیمانکار دیگری واگذار می کند، میبایست براساس حقوقی وحقیقی بودن پیمانکار فرعی نام ونام خانوادگی شخص حقیقی، نام شرکت حقوقی تکمیل گردد.  صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری.

مرحله دوازدهم بارگزاری مدارک می باشد،  این قسمت براساس حقیقی وحقوقی بودن شرکت پیمانکار مدارک جهت ارسال اسکن انتخاب و آپلود میشود. در این مرحله بهتر هست تصویرمدارک توسط مرورگر کروم بارگزاری شود، همچنین بارگزاری مدارک بصورت مجزا انجام شود، حجم تصاویر بیشتر 1 مگابایت نباشد، همچنین تصاویر خوانا باشد.
مرحله سیزده  تکمیل ثبت نام، به این صورت که  بعد از اتمام مراحل ومطمئن شدن درباره مدارک ومطالب خواسته شده ثبت نام کننده میتواند جهت تکمیل ثبت نام کلیک کند  و پرونده شما به انجمن صنفی  ارسال میگردد.

بیشتر بخوانیم:

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

نحوه دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

 

برچسب ها: صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، روند صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست، چطور می توان اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمود

6 دیدگاه دربارهٔ «صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی»

    1. آموزش که نه ولی مشاوره جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی رایگان است
      جهت مشاوره تماس بگیرید با هوداک سیستم فرتاک و با مشاور شرکت سرکار خانم روشندل ارتباط بگیرید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button