تایید صلاحیت ایمنی

انواع گواهینامه پیمانکاران

مهمترین مقالات سایت

لینک های مرتبط

مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران همچنین شرایط و هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران پرسمان اغلب شرکت های پیمانکاری و متقاضیان می باشد. تمامی شرکت های پیمانکاری حتی اشخاص حقیقی برای حضور در مناقصه و پذیرفته شدن اسناد مناقصه باید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ارائه دهند. بنوعی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مجوز و گذرنامه ورود پیمانکار به مناقصه می باشد.

اغلب شرکت ها در سالیان گذشته بدون داشتن گواهینامه در مناقصه برنده و شروع بع اجرای پروژه می کردند. حتی بعضا ادعا دارند تمامی پروژه های تحویل شده باعث رضایت کارفرما بوده و در زمینه فعالیت خود جزو شرکت های بزرگ شمرده می شوند.

برخی دیگر از پیمانکاران که اغلب شرکت های مشاوره ای هستند اعلام می کنند که فعالیت شرکت صرفا در زمینه مشاوره و نهایتا خرید تجهیزات برای سازمان ها است. درصورتی که فعالیت ما هیچ گونه ریسک ایمنی ندارد، پس چرا باید ما گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نماییم.

بر اساس آئین نامه اجرایی ایمنی امور پیمانکاری، تمامی شرکت ها و مجموعه هایی که به نام پیمانکار شناخته می شوند الزام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شده اند، (جهت دریافت و مشاهده آئین نامه فوق به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید).

بنابراین کارفرمایان موظف شده اند با پیمانکاری وارد قرارداد شوند که دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری باشد. آئین نامه فوق صرف نظر از نوع فعالیت پیمانکار برای تمامی شرکت های پیمانکاری حتی اشخاص حقیقی که پیمانکار نامیده می شوند قابل اجرا می باشد.

گواهینامه HSE اداره کار چیست ؟

مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، گوهی نامه HSE اداره کار در حقیقت همان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران است که، توسط اداره کار صادر می شود. اغلب متقاضیان به لحاظ مبحث  ایمنی عنوان شده توسط کارفرما (مناقصه گر) فکر می کنند باید گواهینامه HSE ارائه دهند. یا اینکه اداره کار گواهینامه HSE ارائه می دهد، در صورتی که اداره کار مباحث ایمنی کارگاهی پیمانکار را بررسی و در نهایت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران صادر می کند.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با گواهینامه HSE، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری متفاوت است. در حقیقت شرکت ها باید دارای یکی از دو گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه) یا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری (مجوز از اداره کار) باشند، تا بتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نمایند.

تایید صلاحیت ایمنی همانند مدرک فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) است، لذا متقاضی که درخواست مدرک کارشناسی ارشد دارد باید مدرک کارشناسی (لیسانس) خود را ارئه دهد تا بتواند مدرک کارشناسی ارشد دریافت نماید.

پیمانکار هم برای گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باید گواهینامه رتبه یا گواهینامه صلاحیت از اداره کار داشته باشد تا بتواند گواهینامه ایمنی اداره کار را دریافت نماید. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (گواهینامه HSE اداره کار) همانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار صادر می شود.

نکته مهم اینکه متقاضیان باید مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی خود را به اداره کار استان محل ثبت آدرس مندرج در  اساسنامه ثبتی خود ارجاء دهند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست :

مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی درخواست اغلب متقاضیان می باشد، برخی متقاضیان مخصوصا شرکت هایی که آدرس اساسنامه در استانی غیر از تهران است با مطالعه دقیق مطلب و تکمیل مدارک خود می توانند اقدام به گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمایند. جهت نواقص مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی می توانید از همکاری شرکت هوداک سیستم فرتاک بهره مند شوید.

مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به دوبخش مدارک برای بارگزاری در سامانه و مدارک برای تشکیل پرونده فیزیکی تقسسیم بندی می شوند. پیشنهاد می شود متقاضیان برای سرعت بخشیدن به روند دریافت گواهینامه ابتدا مدارک خود را تکمیل و نواقص را برطرف نمایند سپس اقدام به بارگزاری در سامانه کنند.

شرکت هوداک سیستم فرتاک بر مبنای اطلاعات و روابط ایجاد شده می تواند با سرعت بیشتری اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برای متقاضیان تهرانی نماید. لذا با مطالع دقیق لینک مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (انتهای صفحه) هم دسترسی کامل به فایل PDF تدوین شده، ضمن اینکه هزینه کارسازی مرکز در نامه ذکر شده.

مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جهت بارگزاری در سامانه به شرح ذیل می باشد:

تصویر تمامی صفحات شناسنامه و پشت و رو کارت ملی مدیر عامل و تصویر مدرک تحصیلی.

تصویر گواهی صلاحیت پیمانکاری (رتبه یا گرید) یا صلاحیت پیمانکاری اداره کار(مجوز اداره کار).

تصویر تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی در صورت وجود ( این تاییدیه توسط اداره کار صادر می گردد).

تصویر جدول بیست اداره دارایی، تصویر لیست بیمه و برگه پرداخت پروژه.

مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جهت تشکیل پرونده :

مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی که باید به صورت فیزیکی جهت تشکیل پرونده تکمیل گردد به شرح ذیل می باشد:

تصویر اساسنامه شرکت.

تصویر آگهی تاسیس و تغییرات.

تصویر گواهینامه دوره کارفرمایی.

کپی برابر اصل اجاره نامه (دارای کد رهگیری ) یا کپی سند ملکی دفتر مرکزی.

کپی برابر اصل روزنامه رسمی مربوط به تاسیس شرکت و تغییرات و اساسنامه شرکت.

کپی قرارداد پروژه (های) جاری.

کپی آخرین لیست بیمه پرسنل و برگه پرداخت مربوط به قرارداد (های) در حال اجرا (ممهور به مهر شرکت شود).

فرم تکمیل شده اطلاعات شرکت در سر برگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل.

فرم تکمیل شده ی تعهد نامه در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل.

فرم تکمیل شده تقاضای تایید صلاحیت ایمنی در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل.

فرم تکمیل شده ی اعلام زمینه فعالیت و . . .  در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل.

فرم تکمیل شده ی ثبت نام دوره آموزشی در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل.

فرم تکمیل شده ی لیست تجهیزات ایمنی پروژه در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل.

جهت دریافت مدارک کامل و ریز مدارک فایل PDF انتهای مطلب را دانلود نمایید.

گواهینامه مسئول ایمنی و دوره کارگری :

جزو مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی می بایست تصویر گواهینامه مسئول ایمنی که توسط اداره کار صادر شده باشد همچنین تصویر گواهی نامه دوره کارگری نیز وجود داشته باشد. در صورتی که مسئول ایمنی دارای مدرک تحصیلی مرتبط (مدرک ایمنی بهداشت حرفه ای از دانشگاه) نباشد باید دو گواهینامه دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت و دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک ارائه دهد.

مدارک لازم جهت اخذ گوهاینامه دوره مسئول ایمنی و دوره کارگری به شرح ذیل می باشد.

کپی برابر اصل مدارک تحصیلی.

کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی .

دو عدد عکس پرسنلی 4*3.

کپی برابر اصل آخرین قرارداد با سرپرست ایمنی.

کپی صورت جلسه آخر کمیته ی حفاظت فنی و بهداشت کار.

سوابق کاری سرپرست ایمنی.

دوره های آموزشی طی شده در رابطه با HSE توسط سرپرست ایمنی ( دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت و دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک).

در صورت ثبت نام فیش واریزی دوره های ارزیابی ریسک و اصول ایمنی عمومی.

دوره عمومی کارگری برای کلیه پرسنل مندرج در لیست بیمه کارگاه به مدت 1 روز 8 ساعته.

دوره ارزیابی ریسک برای سرپرست ایمنی.

دوره اصول ایمنی عمومی برای سرپرست ایمنی که تحصیلات مرتبط ندارد.

مزایای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط شرکت هوداک سیستم فرتاک :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی (گواهینامه HSE اداره کار) تقریبا توسط تمامی پیمانکاران برای حضور در مناقصه درخواست می گردد. شرکت هوداک سیستم فرتاک می تواند بر اساس روابط و اطلاعات کارشناسان خود، در کوتاه ترین زمان ممکن و بر اساس اطلاعات متقاضی شرایط کارسازی و صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را تسهیل نماید.

مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی طی مقاله فوق و فایل PDF قابل دانلود توضیح داده شده. شرایط دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برای شرکت های پیمانکاری که نواقص در مدارک دارند تقریبا غیر ممکن است.

شرکت هوداک سیستم فرتاک می تواند در سریع ترین زمان ممکن گواهینامه دوره کارفرمایی، دوره مسئول ایمنی و دوره کارگری برای متقاضیانی که در این زمینه نواقص دارند اخذ نماید.

چنانچه شرکتی گواهینامه ISO خود را از مجموعه هوداک سیستم فرتاک اخذ نموده باشد می تواند از مشاوره رایگان مرکز استفاده نماید.  همینطور نحوه بارگزاری مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برای مشتریانی که گواهینامه ایزو از شرکت دریافت نموده اند رایگان می باشد.

شرکت هوداک سیستم فرتاک برای متقاضیانی که فورس زمانی دارند و با ما قرار داد دارند، نامه موقت دوماهه جهت حضور در مناقصه صادر میکند. لذا متقاضیان می توانند بدون گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در مناقصه شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و شرایط اخذ گواهینامه همچنین هزینه های مرتبط با شرکت ارتباط برقرار نموده و با کارشناس مربوطه مذاکره نمایید.

مقالات مفید:

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری (صلاحیت اداره کار) چیست

 

برچسب ها: مدارک برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، گواهینامه تایید HSE اداره کار چیست، گواهی نامه HSE اداره کار چیست، نحوه دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

 

Call Now Button