استاندارد مواد غذایی

مطالب مربوط به FSSC 22000

گواهینامه استاندارد ISO

فرم درخواست گواهینامه

مقالات مرتبط

نمونه گواهینامه

استاندارد FSSC 22000

استاندارد FSSC 22000 دستورالعمل هایی ارائه می دهد که در کل زنجیره تامین مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. استاندارد FSSC 22000 بخش هایی از دسته زنجیره مواد غذایی مطابق با استاندارد ISO/TS 22003 و PRP را تحت پوشش قرار می دهد. لذا استاندارد FSSC 22000 از الزامات این بخش ها پیروی می کند. متقاضیان اخذ گواهینامه استاندارد FSSC 22000 قبل از ارزیابی، توسعه، پیاده سازی و بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و خوراک باید الزامات استاندارد FSSC 22000، ISO 22003 و PRP را در مجموعه خود پیاده سازی و رعایت نمایند.

متقاضیانی که قبلا اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 22000 کرده اند و درخواست اخذ گواهینامه استاندارد FSSC 22000 را دارند باید فقط بخش هایی از مشخصات فنی PRP را در مجموعه خود اجرا نمایند سپس الزامات اضافی FSSC را رعایت نمایند تا مورد بازرسی و تایید قرار گیرند.

برخی از متقاضیان برای صادرات محصولات غذایی به دیگر کشورها مخصوصا استرالیا و اتحادیه اروپا نیاز به گواهینامه استاندارد FSSC 22000 دارند. لذا توسط مقاله استاندارد FSSC 22000 پرداخته می شود به اینکه استاندارد FSSC 22000 چیست و مراحل پیاده سازی و دستورالعمل های استاندارد FSSC 22000 چگونه است. در مقاله های مکتوب شده دیگر مراحل اخذ گواهینامه استاندارد FSSC 22000 توضیح داده شده است که در این مقاله هم به اختصار به آن پرداخته می شود.

استاندارد FSSC 22000 چیست؟

استاندارد FSSC 22000 یک طرح ایمنی مواد غذایی است که توسط انجمن ابتکار ایمنی غذا Global Food Safety Initiative (GFSI) همچنین BRC و IFS تایید شده است. اخذ گواهینامه استاندارد FSSC 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تعهد سازمان ها به ایمنی غذایی، کیفیت، قانونی بودن فعالیت و استمرار در بهبود کیفیت را نشان می دهد.

استاندارد FSSC 22000 یک برنامه صدور گواهینامه ایمنی مواد غذایی است که بر اساس آئین نامه ها و دستورالعمل های استاندارد های بین المللی موجود همانند استاندارد ISO 22000 شناخته شده است. استاندارد FSSC 22000 همچنین توسط استاندارد های تدوین شده فنی دیگر همانند ISO TC 22002-1 برای تولید مواد غذایی و ISO TC 22002-4 برای بسته بندی مواد غذایی همسو شده است.

استاندارد FSSC 22000 به طور خاص برای سازمان هایی که در حوزه تولید غذا، خوراک و بسته بندی مواد غذایی و همچنین در بخش های فروش، بازرگانی، ذخیره سازی، توزیع یا حتی پذیرایی غذایی فعال هستند کاربرد دارد. FSSC 22000 جهت صدور گواهینامه سیستم ایمنی مواد غذایی ایجاد شده که ایمنی محصولات را در هنگام تولید اولیه تضمین می کند. محصولات حیوانی، محصولات فاسد شدنی، محصولاتی با ماندگاری طولانی و محصولاتی که مواد افزودنی به آنها اضافه می شود باید براساس الزامات معرفی شده FSSC 22000 تضمین ایمنی شده باشند.

همزمان با انتشار نسخه ویرایش شده ایزو 22000 که سال 2018 میلادی توسط سازمان ایزو منتشر شد، انجمن FSSC 22000 استاندارد FSSC 22000 را در نوامبر سال 2020طی نسخه 5.1 منتشر کرد.

 

روش های اجرایی استاندارد FSSC 22000:

متقاضیان اخذ استاندارد FSSC 22000 باید ایجاد به پیاده سازی الزامات ایزو 22000 همچنین PRP در مجموعه نمایند البته پیشنهاد می شود مخصوصا برای شرکت های بازرگانی و تولیدی که نیاز به اخذ گواهی FSSC 22000 دارند حتما پیش نیاز های ISO 9001 را در مجموعه خود پیاده سازی نمایند.

متقاضیان اخذ گواهینامه استاندارد FSSC 22000 باید مراحل عنوان شده در زیر را پیروی نمایند تا بتوانند ممیزی شوند و گواهینامه استاندارد ایمنی مواد غذایی FSSC 22000 را اخذ نمایند.

شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی که ممکن است برای جلوگیری از آسیب مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف کننده رخ دهد.

اطلاع رسانی مناسب از  طریق زنجیره غذایی در مورد مسائل ایمنی مربوط به محصول.

اطلاع رسانی در مورد توسعه، پیاده سازی و به روز رسانی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی در سراسر سازمان.

تعیین و نظارت سیستماتیک در زمینه کسب و کارو نیازها و انتظارات افراد علاقه مند.

تأکید بیشتر بر تعهد رهبری و مدیریت.

مدیریت ریسک جهت تعیین، در نظر گرفتن و در صورت لزوم اقدام برای رسیدگی به خطرات احتمالی که ممکن است بر توانایی سیستم مدیریت در ارائه نتایج مورد نظر خود تأثیر بگذارد.

ارزیابی دوره ای و همچنین در صورت لزوم بروز رسانی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی.

چگونه برای صدور استاندارد FSSC 22000 آماده شویم؟

جهت اخذ گواهینامه FSSC 22000 متقاضیان باید الزامات این استاندارد را رعایت نمایند. سپس ممیزی و حسابررسی انجام می شود و در نهایت مرجع صدور گواهینامه FSSC 22000 را صادر می نماید. جهت پیاده سازی الزامات و روش های اجرایی این استاندارد فرآیندهای عنوان شده در ذیل پیشنهاد می شود.

شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی که ممکن است برای جلوگیری از صدمه زدن به مصرف کننده به طور مستقیم یا غیر مستقیم اتفاق افتاده شود.

اطلاع رسانی مناسب در مورد غذا از طریق زنجیره ای که به مسائل ایمنی مربوط به محصول مرتبط می شود.

انتقال اطلاعات مربوط به توسعه، پیاده سازی و به روز رسانی ایمنی مواد غذایی سیستم مدیریت در کل سازمان.

تعیین و نظارت سیستماتیک بر کسب و کار زمینه نیازها و انتظارات طرف های علاقه مند. این برای شناسایی و درک عواملی که به طور بالقوه می توانند بر توانایی سیستم مدیریت در دستیابی به نتایج مورد نظر تأثیر بگذارند.

تأکید بیشتر بر رهبری و مدیریت.

تعهد، از جمله مشارکت فعال و انجام تعهد مدیریت به سازمان.

پاسخگویی در مورد اثربخشی مدیریت که شامل عناصر فرهنگ ایمنی مواد غذایی است.

با توجه به ارتباطات، آموزش، بازخورد از اندازه گیری عملکرد کارکنان در ایمنی مواد غذایی

مدیریت ریسک برای تعیین، در نظر گرفتن و در صورت نیاز،برای رسیدگی به خطرات احتمالی.

ارزیابی دوره ای و در صورت لزوم، به روز رسانی منابع و مستندات.

Food-Safety-System-Certification
مزایای استاندارد FSSC 22000:

متقاضیانی که درخواست اخذ گواهی نامه FSSC 22000 را دارند عمدتا جهت صادرات محصول نیاز به ارائه این گواهینامه به کشور مقصد را دارند. لذا مهمترین دلیل برای اخذ گواهینامه توسط متقاضیان ورود کالا به بازارهای بین المللی و خرید و فروش است.

کارآیی مدیریت داخلی و در نتیجه صرفه جویی در وقت و منابع. بهبود مستمر در فرایندها، بنابراین پیاده سازی الزامات FSSC 22000 باعث رشد سریعتر سازمان می شود. شیوه های استاندارد ریسک کمتر و مدیریت بهتر همچنین به وجود آمد اشکالات کمتر برای سازمان. بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مهمترین دلایل اخذ گواهینامه و استقرار استاندارد FSSC 22000 می باشد.

اخذ گواهینامه FSSC 22000 نشان می دهد که سازمان ها تعهد به ایمنی مواد غذایی را دارند همچنین اخذ گواهینامه FSSC 22000 مزایای مختلفی را به همراه دارد که بر بخش های مختلف سازمان شما تأثیر می گذارد.

  • یک روش سیستماتیک برای شناسایی و مدیریت موثر خطرات ایمنی مواد غذایی ارائه می دهد.
  • مدل صدور گواهینامه مبتنی بر ISO را می توان در کل زنجیره تامین مواد غذایی استفاده کرد.
  • به رسمیت شناخته شده توسط GFSI و توسط همکاری اروپا برای اعتباربخشی (EA).
  • استاندارد FSSC 22000 به سازمان امکان می دهد تعیین کند که چگونه کسب و کار الزامات طرح را برای ساختار و مستندات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برآورده می کند.

مزایای عملیاتی FSSC 22000

  • محک زدن و مدیریت داخلی را از طریق برنامه سازگار در چندین سایت بین المللی یا داخلی تسهیل می کند.
  • بررسی و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی شما را ارتقا می بخشد.

مزایای سازمانی FSSC 22000

  • تعهد سازمان به ایمنی غذا را نشان می دهد و به مشتریان اطمینان می دهد.
  • بهبود مشارکت کارکنان، افزایش آگاهی از خطرات مواد غذایی و ارتقاء ایمنی.

 تعهد به بهبود مستمر سیستم ایمنی مواد غذایی و عملکرد آن در سازمان.

22000-FSSC
خلاصه مطلب:

متقاضیانی که اقدام به تولید، بسته بندی، خرید و فروش و صادرات و واردات محصولات غذایی می کنند می توانند اقدامات این استاندارد را در مجمعه خود اجرا نمایند. اجرای الزامات استاندارد fssc 22000 این اطمینان را به مشتری می دهد که ایمنی مواد غذایی تایید شده است. بنابراین متقاضیان با دریافت گواهینامه FSSC 22000 می توانند به بازارهای بین المللی ورود کنند.

متاسفانه با توجه به وجود تحریم ها هیچ مرجع صدوری داخل ایران نمی تواند گواهینامه FSSC 22000 را صادر نماید. یعنی اینکه هیچ نهادی مجوز صدور این استاندارد را داخل ایران ندارد. بنابراین گواهینامه FSSC 22000 داخل ایران به صورت نانو اکریدیت صادر می شود که البته مورد تایید داخل یا یکسری از کشورهای آسیایی و اروپایی است.

استاندارد FSSC 22000 توسط برخی از کشورهای اروپایی برای تاکید جهت ایمنی مواد غذایی مخصوصا مواد غذایی کنسرو شده تهیه و مکتوب شده. این استاندارد توسط انجمن ابتکار مواد غذایی GFSI همچنین سازمان غذا دارو آمریکا FDA و کشورهای اروپایی تایید شده است. لذا شرکت های فعال در حوزه مواد غذایی می توانند اقدام به اخذ این گواهینامه نمایند.

دیگر استاندارد های مربوط به مواد غذایی شامل:

استاندارد ISO 22000 (سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی).

استاندارد IFS FOOD (استاندارد مواد غذایی اتحادیه اروپا).

استاندارد BRC (کنسرسیوم خرده فروشان مواد غذایی انگلستان).

استاندارد GMP (مدیریت سلامت و ایمنی محصولات، تولید در شرایط خوب).

استاندارد حلال (مجاز بودن محصول بر اساس آئین مقدس شریعت اسلام).

استاندارد کوشر (مجاز بودن محصولات بر اساس دستورالعمل دین یهود).

استاندارد HACCP (ارزیابی خطرات و ریسک محصول غذایی).

استاندارد GAP (ارگانیک بودن محصولات غذایی).

در مورد روش های پیاده سازی الزامات استاندارد FSSC 22000 در قسمت دانلود ها فایلی بارگذاری شده که متقاضیان می توانند از طریق دانلود فایل اقدام به پیاده سازی و اجرای الزامات این استاندارد نمایند و خود را برای حسابرسی آماده کنند.

در مورد اخذ گواهینامه استاندارد FSSC 22000 طی مقالات دیگر سایت توضیحات مکتوبی ارائه شده است. لذا به لینک های ستون کناری یا انتهای مقاله مراجعه نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های شرکت ارتباط برقرار نمایید.

بیشتر بخوانیم:

نهادهای مورد تایید صدور گواهینامه ایزو

اخذ فوری گواهینامه ایزو ارزان و قابل استعلام

 

برچسب ها: استاندارد FSSC 22000، استاندارد FSSC 22000 چیست، اخذ گواهینامه FSSC 22000، FSSC 22000

استاندارد-ایمنی-غذا-FSSC-22000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button