پرسش های متداول

استاندارد ها چگونه ساخته می شوند

استاندارد ها چگونه ساخته می شوند، مانند یک سمفونی، بسیاری از افراد برای ایجاد استاندارد نیاز به همکاری دارند. نقش ISO مانند نقش یک رهبر ارکستر است، در حالی که ارکستر متشکل از کارشناسان و موسسات استاندارد کشور های عضو است که توسط سایت IAF.NU  معرفی شده اند.

سازمان های عضو این فرایند را با تهیه پیش نویس که نیاز بازار در یک منطقه خاص را برآورده می کند، آغاز می کنند. سپس این مورد برای اظهارنظر و بحث بیشتر به اشتراک گذاشته می شود.

روند رای گیری کلید توافق تدوین استاندارد است، اگر این امر محقق شود، پیش نویس تبدیل به یک استاندارد ISO می شود. اگر توافق حاصل نشود، پیش نویس بیشتر اصلاح می شود و دوباره رأی گیری انجام می شود تا حصول نتیجه.

از اولین پیشنهاد تا انتشار نهایی ، تدوین استاندارد معمولاً حدود 3 سال طول می کشد.

هر روز کاری سازمان استاندارد سازی بین المللی ایزو حدود بیست و شش جلسه فنی در سراسر جهان برگزار می شود.  بنابراین استاندارد ایزو هر روزه توسط اعضاء و شرکت کنندگان در بحث توسعه، در حال رشد است.

اصول اصلی در توسعه استاندارد ISO:

می خواهید بدانید استاندارد ها چگونه ساخته می شوند، پس در ادامه مقاله با تیم شرکت هوداک سیستم فرتاک همراه باشید.

پاسخ به نیاز بازار، ISO درمورد تهیه استاندارد جدید تصمیم نمی گیرد، اما به درخواست صنعت یا سایر ذینفعان مانند گروه های مصرف کننده پاسخ می دهد. به طور معمول، یک بخش یا گروه صنعت نیاز به استاندارد را به عضو ملی خود و سپس با ISO تماس می گیرد ، اعلام می کند.

بر اساس نظر کارشناسان بین المللی : استانداردهای ISO توسط گروه های متخصص از سراسر جهان ، كه بخشی از گروه های بزرگتری به نام كمیته های فنی هستند ، تدوین می شود.

این متخصصان در مورد تمام جنبه های استاندارد ، از جمله دامنه ، تعاریف اصلی و محتوای آن، فعالیت می کنند.

Call Now Button