اطلاعات کاربردی

شماره حساب شرکت

شماره حساب شرکت هوداک سیستم فرتاک جهت واریز وجه به حساب شرکت برای دریافت فاکتور رسمی.

متقاضیانی که درخواست اخذ فاکتور رسمی بابت خدمات ارائه شده توسط شرکت هوداک سیستم فرتاک دارند، می بایست پس از دریافت صورت حساب مبلغ فوق را به اطلاعات حساب فوق واریز نمایند.

نکته مهم اینکه مبلغ اعلام شده در صورت حساب خالص بوده و شامل هیچ گونه کسوراتی نمی باشد.

نکته مهم جهت واریز وجه به شماره حساب شرکت اینکه کل مبلغ اعلام شده در صورت حساب بدون کسر یا اضافه، می بایست واریز گردد.

خواهشمند است پس از واریز وجه شماره سند پیگیری وجه از طریق واتساپ یا راه های ارتباطی جهت ثبت سند ارسال گردد.

شماره حساب : 383443179548971

شماره شبا : IR810630383404317954897001

شماره کارت : 2896-5644-8111-6273

برچسب ها: شماره حساب شرکت هوداک سیستم فرتاک

Call Now Button