اطلاعات کاربردی

درباره مرکز

شرکت هوداک سیستم فرتاک به شماره ثبت 557643، شناسه ملی 14009120878 با مدیریت مهندس حسین کریمی  ، شرکتی کاملاً با سرمایه داخلی هست که، فعالیتهای ممیزی، نظارت، مشاوره  و بازرسی، آموزش  همینطور اخذ گواهینامه  ISO HSE-MS CE ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری همینطور گواهینامه رتبه بر اساس استانداردهای متعدد سیستم مدیریت، دستورالعمل ها همچنین استانداردهای صدور گواهینامه انجام میدهد.

شرکت هوداک سیستم فرتاک  توسط نهادهای معتبر داخل همچنین خارج کشور در رابطه با فعالیتهای ذکر شده  مورد تأیید قرار گرفته، لذا اختیارات لازم بعنوان یک نهاد مطلع بدست آورده است.

فعالیتهای شرکت هوداک سیستم فرتاک را می توان درسه بخش طبقه بندی نمود :

  • مطالعات صدور گواهینامه
  • خدمات آموزشی
  • مطالعات بازرسی همینطور آزمایش

مطالعات صدور گواهینامه ISO

هدف از صدور گواهینامه ISO  اثبات موضوعی هست که، سیستم مدیریتی یک موسسه  یا سازمان مطابق با استانداردهای مربوطه بوده لذا به طور مؤثر توسط یک سازمان مستقل اجرا میشود. صدور گواهینامه استاندارد  همچنین بیانگر موضوع ای هست که استانداردهای سیستم مدیریت توانایی تحقق مداوم سیاست ها، اهداف اعلام شده توسط موسسه یا سازمان داشته. سازمانی که گواهینامه استاندارد مدیریتی دریافت کرده از این طریق ارزش افزوده  ایجاد مینماید .

سازمان بین المللی استاندارد

IAF – بنیاد اعتباربخشی متحد

هوداک سیستم فرتاک  توسط مؤسسات مجاز ملی همینطور بین المللی منتشر میشود لذا مطالعات صدور گواهینامه استاندارد  براساس  استانداردها، قوانین، مقررات قانونی مشابه انجام میدهد. بسته به شرایط همچنین موضوع سیستم صدور گواهینامه، فعالیت های قبل از ممیزی، بازرسی میدانی برنامه ریزی، انجام شده لذا درصورت تحقق شرایط لازم، گواهینامه های مربوطه صادر و به شرکت ها تحویل داده میشود.

ضمن اینکه ممیزی های دوره ای سالانه مراکز درخواست کننده گواهینامه استاندارد  ISO ,  HSE-MS  طی  مدت اعتبار گواهی انجام میپذیرد.

خدمات آموزشی

بسیار مهم هست که مدیریت ارشد، کارمندان آگاه باشندکه سیستم های مختلف مدیریتی را قبل و بعد از تأسیس شرکت ها تأسیس کنند، همچنین بابت پایداری سیستم اطمینان حاصل کنند. جهت رسیدن به هدف فوق ، برنامه های مختلف آموزشی لازم میباشد  ISO 29990 . شرکت مهندسی مشاور هوداک سیستم فرتاک صلاحیت ارائه آموزش های لازم را تقریباً درکلیه سیستم های مدیریتی مطابق با الزامات ISO 29990  آموزش ابتدایی، آموزش حسابرس داخلی، آموزش اسناد و سیستم مدیریت داشته. علاوه بر این آموزش کنترل فرایند آماری، آموزش تکنیک های حل مسئله همینطور آموزش های بهبود مداوم مشابه جهت اطمینان از پایداری سیستم های مستقر ارائه شده است.

بازرسی و مطالعات آزمایش

در حین ایجاد سیستم های مدیریتی، فرآیندهای مختلفی انجام میشود. اندازه گیری ها همینطور آزمایش های لازم انجام میشود که در طی فعالیت شرکت به منظور رعایت استانداردهای مربوطه انجام میشود. تست ولتاژ کم LVD ، تست سازگاری الکترومغناطیسی EMC ، آزمایش اتاق تمیز ، آزمایش میکروبیولوژی هوا ، آنالیز بهداشت وایمنی شغلی ، اندازه گیری روشنایی ، اندازه گیری گرد و غبار ، اندازه گیری نویز ، اندازه گیری گاز ، اندازه گیری لرزش فقط چند مورد از آنهاست.

برچسب ها: درباره مرکز

Call Now Button