اطلاعات کاربردی

تقدیرنامه و افتخارات شرکت

تقدیرنامه و افتخارات شرکت، مجموعه مهندسین هوداک سیستم فرتاک از زمان آغاز فعالیت بر اساس چشم انداز ترسیم شده و اهداف مشخص شده سازمانی، سالیانه برای شرکت ها و سازمان های متفاوتی موفق به اخذ گواهینامه ایزو، گواهینامه CE، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و گواهینامه رتبه شده.

مهم ترین افتخار شرکت و دستاورد این مجموعه پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو همچنین استقرار الزامات استاندارد ایزو توسط مهندسین برای شرکت های بزرگی همانند:

  • بیمارستان بانک ملی (موفق به اخذ گواهینامه ایزو 9001 و ایزو 14001).
  • شرکت پرو سینا آریا (موفق به اخذ مجموع گواهینامه IMS، گواهینامه ایزو 29001 و گواهینامه HSE).
  • شرکت پترو پایدار ایرانیان (موفق به اخذ مجموع گواهینامه IMS، گواهینامه ایزو 29001 و گواهینامه HSE).
  • شرکت طنین ارتباطات هوشمند طاها (موفق به اخذ گواهینامه ایزو 27001).
  • شرکت امیران پترو آسیا در کشور ترکیه و در ایران (موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001، ISO14001، ISO45001، ISO29001 و گواهینامه HSE-MS)

شرکت ها، موسسات و سازمان های بیشماری از خدمات مشاوره و پیاده سازی همچنین اخذ گواهینامه ISO  و گواهینامه CE استفاده کرده اند.

 

 

بخشی از تقدیرنامه و افتخارات شرکت:

بخشی از تقدیرنامه و افتخارات شرکت در ذیل به نمایش گذاشته شده، همچنین شرکت موفق شده طی سالیان گذشته تندیس شرکت های مشاوره برتر در زمینه پیاده سازی الزامات استاندارد و تندیس مدیران برتر در زمینه استاندارد را از سازمان صنعت و معدن و سازمان استاندارد ایران NACI اخذ نماید.

شرکت هایی که از خدمات هوداک سیستم فرتاک استفاده کرده در بخش مشتریان ما قابل نمایش می باشد.

تندیس سیستم مدیران برتر
تندیس واحد مشاوران برتر
تقدیر نامه شرکت طنین ارتباطات هوشمند طاها
شرکت امیران پترو سیا
blank
تقدیر نامه بیمارستان بانک ملی
پترو سینا آسیا
درسی انرژی پویا
تقدیر نامه مازند
blank
Call Now Button