اطلاعات کاربردی

اصول شرکت

اصول شرکت هوداک سیستم فرتاک: شرکت کنترل فنی و صدور گواهینامه هوداک سیستم فرتاک مطابق اصول و مبانی خاص در ایجاد سیستم، مطالعات بازرسی و صدور گواهینامه، بازرسی و مطالعات آزمایش اقدام به اخذ گواهینامه می کند. اصول و مبانی شرکت هوداک سیستم فرتاک به شرح ذیل می باشد:

بی طرفی

هوداک سیستم فرتاک، اصول بی طرفانه ای در قبال سازمان هایی که برای کارمندان خود و همچنین برای موسسات و سازمان های آن قابل احترام است، با رویکردی بی طرف و به دور از تعصب عمل می کند. این اصل نه تنها در مورد کارمندان فعلی بلکه برای کارمندان آینده نیز صدق می کند و اظهارات و تعهدات کتبی کلیه کارمندان را در بر می گیرد

شفافیت

هوداک سیستم فرتاک به کلیه مؤسسات و سازمانهایی که خدمات یا پیشنهادات خود را جهت اخذ گواهینامه ها  ارائه می دهند، مشاوره رایگان بر مبنای شفافیت بازار ایران و بازار بین المللی ارائه می هد. مشاوره بر اساس صداقت و به دور از حساسیت به سمت مرجع خاصی می باشد، لذا متقاضیان می توانند به راحتی از مشاوره مرکز هوداک سیستم فرتاک استفاده کنند.

دقت در انتخاب کارمندان

هوداک سیستم فرتاک، اصول ما این هست که بهترین کارمندان متخصص ترین آنها جهت بهترین خدمات به سازمان ها انتخاب شوند. با مشاهده چارت سازمانی شرکت می توانید با توجه به مدرک تحصیلی کارمندان به توانایی آنها در انجام کار ها پی ببرید. متقاضیان می توانند چنانچه اعتراضی از نحوه برخورد و صداقت کارمندان دارند، فرم ارزشیابی کارمندان را تکمیل نموده و ارسال کنند تا توسط مدیریت بررسی گردد.

پرهیز از رقابت ناعادلانه

هوداک سیستم فرتاک تصدیق می کند که در بین کلیه نهادهای صدور گواهینامه که در بخش ارزیابی انطباق فعالیت می کنند، یک مسابقه آزادانه تصمیم گرفته و سازگار است. به همین دلیل اولا منافع خود را به عنوان یک شرکت در نظر می گیرد، اما در این ضمن تلاش می کند تا اعتماد به بخش را حفظ کند، به توسعه بخش کمک کند و از منافع مشترک حمایت کند و از رفتارها و رفتارهایی که باعث ایجاد رقابت ناعادلانه می شود پرهیز نماید.

صداقت

هوداک سیستم فرتاک، اصول ما این هست که بهترین کارمندان متخصص ترین آنها جهت بهترین خدمات به سازمان ها انتخاب شوند. با مشاهده چارت سازمانی شرکت می توانید با توجه به مدرک تحصیلی کارمندان به توانایی آنها در انجام کار ها پی ببرید. متقاضیان می توانند چنانچه اعتراضی از نحوه برخورد و صداقت کارمندان دارند، فرم ارزشیابی کارمندان را تکمیل نموده و ارسال کنند تا توسط مدیریت بررسی گردد.

قابلیت اعتماد

هوداک سیستم فرتاک  به مؤسسات و سازمانهایی که خدمات خود را ارائه می دهد، خدمات خود را برای هر کاری که در ارتباط با درک متقابل است، ارائه می دهد. این اطلاعات واضح، قابل فهم و دقیق برای هوداک سیستم فرتاک و سازمان متقاضی بوده، و معاملات آن به موقع و کامل مستند سازی می گردد.

خدمات با کیفیت

شرکت هوداک سیستم فرتاک در چارچوب استانداردهای ملی و بین المللی، مقررات قانونی کشور ایران و بخشنامه های سازمان استاندارد ISO و  اتحادیه اروپا، تلاش می کند تا خدمات با کیفیتی را در تمامی زمینه ها ارائه دهد. همچنین تلاش می شود در صورت لزوم با سایر نهادهای صدور گواهینامه و مسئولان این بخش همکاری کند.

دریافت شکایات مشتری

شرکت هوداک سیستم فرتاک برای دریافت، بررسی، ارزیابی و نتیجه گیری شکایات و پیشنهادات مؤسسات و سازمانهایی که در خدمت آنها هستند، یک سیستم مدیریتی مستقل ایجاد می کند. لذا متقاضیان و مشتریانی که با شرکت هوداک سیستم فرتاک ارتباط برقرار کرده اند می توانند نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود ارائه دهند.

برقراری روابط سالم با سازمانهای رسمی

هوداک سیستم فرتاک مطابق با اصول شفافیت و صداقت در روابط خود با نهادها و سازمانهای عمومی عمل می کند. مطابق قوانین، اطلاعات و اسناد درخواست شده را به صورت صحیح، کامل و به موقع ارسال می کند.

حفاظت از محیط زیست

هوداک سیستم فرتاک، اصول ما در تمام فعالیت های خود از منافع اجتماعی مراقبت می کند و در قبال مشکلات زیست محیطی پاسخگو است و از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی پشتیبانی می کند.

Call Now Button