دسته ها

آخرین مطالب

تایید صلاحیت ایمنی

تفاوت استاندارد HSE با گواهینامه ایمنی

تفاوت استاندارد HSE با گواهینامه ایمنی اداره کار چیست

تفاوت استاندارد HSE با گواهینامه ایمنی اداره کار چیست

تفاوت استاندارد HSE با گواهینامه ایمنی اداره کار چیست؟ این سوال اغلب متقاضیان است. گواهینامه HSE باید دریافت کنیم یا گواهینامه ایمنی اداره کار؟ برای حضور در مناقصه کدام گواهینامه مورد نیاز است. عموماً متقاضیان طی ارتباط تلفنی با شرکت هوداک سیستم فرتاک درخواست گواهینامه HSE برای حضور در مناقصات دارند. متقاضیان نمی دانند گواهینامه HSE با گواهینامه ایمنی که اداره کار صادر می کند، متفاوت است. بنابراین اغلب سوال دارند، تفاوت استاندارد HSE با گواهینامه ایمنی اداره کار چیست؟

ممکن است شما برای حضور در مناقصات به گواهینامه HSE-MS و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری نیاز داشته باشید. منتها در تمامی مناقصات دولتی از شما درخواست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری می کنند. بنابراین احتمالاً منظور شما از اخذ گواهینامه HSE، گواهینامه ایمنی اداره کار است.

شرکت هوداک سیستم فرتاک از طریق مقاله “تفاوت استاندارد HSE با گواهینامه ایمنی اداره کار چیست؟” به تفاوت بین این دو گواهینامه می پردازد. شما می توانید برای اخذ گواهینامه HSE-MS و اخذ گواهینامه HSE اداره کار از طریق شرکت ما اقدام نمایید. ما می توانیم مسیر دریافت این گواهینامه ها را برای شما هموار کنیم.

ما ابتدا تعریفی از استاندارد HSE-MS و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برای شما بیان می کنیم. سپس اینکه این گواهینامه ها توسط چه سازمان هایی صادر می شود. در نهایت برای شما مکتوب می کنیم چه مدارکی برای اخذ گواهینامه HSE و چه مدارکی برای اخذ تایید صلاحیت ایمنی اداره کار، نیاز دارید.

گواهینامه HSE چیست؟

HSE مخفف سه کلمه ایمنی (Safety)، بهداشت (Health) و بهداشت (Environment) می باشد و HSE-MS یعنی مدیریت سیستم بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست. خوب این خیلی ساده شد. شما برای دریافت گواهینامه HSE باید الزامات سیستم مدیریت مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست را در کارگاه های کاری خود پیاده سازی کنید.

برخی از شرکت ها الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001  را در کارگاه های خود پیاده سازی می کنند. این در حقیقت همان استاندارد HSE-MS است با کمی تفاوت.

گواهینامه HSE استاندارد بین المللی است که توسط اغلب سازمان های بین المللی در سایت های اداری و کارگاهی پیاده سازی می شود. این استاندارد توسط سازمان ایمنی و بهداشت کشور انگلستان تایید شده است. برای اطلاع از استاندارد HSE پیشنهاد می شود مقاله “چرا استاندارد HSE-MS مهم است” را مطالعه کنید.

پیاده سازی و استقرار استاندارد HSE-MS در سایت های کارگاهی می تواند مزایای بسیاری برای پیمانکاران داشته باشند. اینکه شرکای کاری شما یا کارفرمایان دولتی به این نتیجه می رسند که شما از الزامات بین المللی ایمنی و بهداشتی پیروی می کنید. کارگران شما مطمئن هستند که فعالیت های روزمره هیچ آسیبی برای آنها ندارد.

گواهینامه HSE-MS توسط سازمان های دولتی ایرانی صادر نمی شود اخذ مدرک معتبر HSE-MS می تواند توسط CB های بین المللی تایید شده برای صدور گواهینامه ایزو انجام شود. بنابراین شما برای دریافت گواهینامه HSE معتبر می بایست ابتدا اقدام به استقرار الزامات این استاندارد در مجموعه خود نمایید، سپس توسط یک شرکت معتبر ممیزی شوید و در نهایت گواهینامه HSE-MS صادر می شود.

برای دریافت گواهینامه HSE شما نیاز به افسر ایمنی ندارید. بلکه شما به یک تیم QC نیاز دارید که الزامات این استاندارد در در مجموعه شما استقرار دهد. ممکن است برای شناسایی ریسک ها و ارزیابی ریسک به یک نفر مسئول HSE نیاز داشته باشید.

گواهینامه HSE اعتباری سه ساله داشته که باید سالیانه یک بار توسط مرجع صادر کننده گواهینامه HSE اقدام به ممیزی مراقبتی و تمدید شود. بنابراین شما باید سالیانه اقدام به تمدید گواهینامه HSE خود نمایید. این موضوع برای شما هزینه دارد ولی به نفع شما است. شما می توانید برای یک سال آینده از گواهینامه HSE خود استفاده کنید و در مناقصات شرکت داشته باشید.

گواهینامه HSE-MS می تواند برای شرکت ها و سازمان ها صادر شود. حتی اشخاص با گذراندن دوره های آکادمی و آموزشی استاندارد HSE می توانند اقدام به اخذ گواهینامه HSE-MS به نام خودشان کنند.

بیشتر بخوانید: گواهینامه HSE شخصی.

الزامات استاندارد HSE-MS توسط اتحادیه HSE به آدرس سایت اینترنتی WWW.HSE.GOV.UK انگلستان به صورت سالیانه صورت می پذیرد. بنابراین استاندارد HSE یک استاندارد داخلی یا منطقه ای نیست بلکه استاندارد بین المللی است.

چرا استاندارد HSE مهم است

گواهینامه ایمنی اداره کار چیست؟

ممکن است شما نیاز به گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری داشته باشید ولی اشتباهاً آن را گواهینامه HSE ایمنی، گواهینامه HSE اداره کار یا گواهینامه HSE پیمانکاران اعلام کنید. تمام این ها یکی است. این گواهینامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعتبار دو ساله صادر می شود.

گواهینامه ایمنی پیمانکاری یک مدرک داخلی و منطقه ای است که توسط اداره کار استان ها، شرکت های متقاضی ممیزی می شوند و در صورت احراز صلاحیت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برای آنها صادر می گردد. برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی شرکت های متقاضی می بایست مدارک خود را در سامانه اداره کار بارگذاری کنند.

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی با اخذ گواهینامه HSE-MS کاملاً متفاوت است. بنابراین پیمانکاران فکر می کنند مثل گواهینامه HSE خیلی سریع می توانند اقدام به اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی کنند. در صورتیکه اینطور نیست. شما برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی حداقل باید چند هفته زمان بگذارید. مدارک و مستندات درخواستی را تکمیل کنید.

مدارک و مستندات باید در سامانه اداره کار از طریق دفاتر انجمن معرفی شده بارگذاری شود. پرونده الکترونیک شما باید به اداره کار ارسال شود. ممیزی شوید. گزارش ممیزی نسبت به کارگاه کاری شما مثبت باشد. پرونده شما به کمیته اداره کار اعلام گردد و در صورت تایید کمیته، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی صادر می شود.

تمامی شرکت ها و پیمانکاران فارغ از نوع فعالیت خود می توانند اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی کنند. اشخاص حقیقی نمی توانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دریافت کنند. برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی شرکت ها باید دارای پیش نیاز باشند. پیش نیاز شرکت ها برای دریافت گواهینامه ایمنی اداره کار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یا مجوز تولید، مونتاژ و بهره برداری از وزارت صمت می باشد.

سازمان ها و پیمانکاران برای اخذ گواهینامه ایمنی اداره کار باید کارگاه و پیمان فعال داشته باشند. به واقع پیمانکاران باید مسائل ایمنی را در کارگاه کاری خود رعایت کنند، توسط اداره کار ممیزی در پیمان ها انجام می شود. ممکن است نوع فعالیت شما به نحوی باشد که پیمان فعال نداشته باشید. همانند شرکت های مشاوره ای. بنابراین ممیزی در شرکت خود شما انجام می شود و میبایست موارد ایمنی را در شرکت خود رعایت کنید.

ممکن است شما سوال داشته باشید که برای اخذ گواهینامه ایمنی اداره کار به چه مدارکی نیاز داریم؟ مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه ایمنی اداره کار را می توان به دو بخش مهم تقسیم کرد. مدارک ثبتی و اسناد مالی شرکت. مدارک آموزشی و کارگاهی مدیران، مسئول ایمنی و پرسنل شرکت. برای اطلاع از مدارک پیشنهاد می شود مقاله “دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار” را مطالعه کنید.

پرسش-و-پاسخ-در-مورد-گواهینامه-مسئول-ایمنی-کارگاه

پرسش و پاسخ:

  1. برای حضور در مناقصه گواهینامه HSE نیاز داریم یا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی؟ بر اساس دستورالعمل دولت تمامی دستگاه های اجرایی موظف شده با پیمانکارانی وارد قرارداد شود که بتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی را ارائه دهند.
  2. برای اخذ گواهینامه ایمنی اداره کار باید حتماً مسئول ایمنی داشته باشیم؟ چنانچه تعداد نفرات کارگاهی شما بالای 10 نفر باشد باید حتما مسئول ایمنی مرتبط معرفی کنید. شرکت های مشاوره ای نیاز به معرفی مسئول ایمنی ندارند.
  3. گواهینامه های کارگری، مسئول ایمنی و کارفرمایی را از کجا بگیریم؟ باید به دفاتر انجمن اداره کار یا سایت مرکز تحقیقات و تعلیمات اداره کار مراجعه کنید.
  4. آیا گواهینامه HSE شخصی مورد تایید اداره کار است؟ خیر – فقط گواهینامه هایی که توسط مرکز تحقیقات صادر می شود مورد تایید می باشد.
  5. آیا می توان گواهینامه HSE را به جای گواهینامه ایمنی اداره کار ارائه داد؟ خیر – برای حضور در مناقصه فقط باید گواهینامه ایمنی اداره کار را ارائه دهید.
  6. نامه موقت اداره کار چیست؟ اداره کار به شرکت های پیمانکاری که کلیه مدارک را دارند ولی پیمان فعال ندارند نامه موقت دوماهه جهت حضور در مناقصه می دهد.
  7. برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی کجا مراجعه کنیم؟ به اداره کار استانی که آدرس شرکت را ثبت کرده یا دفاتر انجمن استانی مراجعه کنید.
  8. آیا باید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی را تمدید کنیم؟ بله – بعد از دو سال باید اقدام به تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمایید. مقاله “تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی” را مطالعه کنید.
  9. آیا بدون لیست بیمه پیمان می توان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی گرفت؟ برای دریافت گواهینامه ایمنی اداره کار باید تمامی مدارک اعلام شده را داشته باشید ولی اگر لیست بیمه پیمان ندارید، این یعنی اینکه پیمان فعال ندارید پس می توانید نامه موقت دوماهه دریافت کنید.

خلاصه مطلب در مورد تفاوت استاندارد HSE با گواهینامه ایمنی اداره کار چیست:

استاندارد HSE یک استاندارد بین المللی است که توسط مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو برای متقاضیان به مدت سه سال صادر می شود. متقاضیان جهت اخذ گواهینامه HSE-MS باید اقدام به استقرار الزامات این استاندارد در مجموعه خود نمایند.

گواهینامه ایمنی اداره کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می شود. مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دو سال می باشد. شرکت ها در صورتی می توانند اقدام به اخذ این گواهینامه نمایند که کارگاه فعال داشته باشند.

استاندارد HSE یک استاندارد بین المللی است که توسط مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو برای متقاضیان به مدت سه سال صادر می شود. متقاضیان جهت اخذ گواهینامه HSE-MS باید اقدام به استقرار الزامات این استاندارد در مجموعه خود نمایند.

گواهینامه ایمنی اداره کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می شود. مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دو سال می باشد. شرکت ها در صورتی می توانند اقدام به اخذ این گواهینامه نمایند که کارگاه فعال داشته باشند.

بر اساس دستورالعمل دولت تمامی دستگاه های اجرایی موظف شده با پیمانکارانی وارد قرارداد شود که بتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی را ارائه دهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button