دسته ها

آخرین مطالب

تایید صلاحیت ایمنی

لینک های مرتبط

اخذ گواهینامه HSE اداره کار

اخذ گواهینامه HSE اداره کار:

اخذ گواهینامه HSE اداره کار یا اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری پرسش متداول متقاضیانی است که جهت ورود به مناقصه به آن نیاز پیدا می کنند. مدارک و مراحل اخذ گواهینامه HSE اداره کار بزرگترین چالش پیمانکاران برای دریافت این گواهینامه شده است. تمامی پیمانکاران فارغ از نوع فعالیت خود برای حضور در مناقصات ارگان های دولتی همچنین اخذ ضمانت نامه بانکی نیاز به اخذ گواهینامه HSE اداره کار (تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران) و همچنین ارائه گواهینامه HSE از اداره کار دارند.

بنابراین بزرگترین معظلی که شرکت های پیمانکاری با آن درگیر هستند شرایط و مدارک همینطور مدت زمان اخذ گواهینامه HSE اداره کار است. لذا توسط مقاله فوق کلیه اطلاعات در مورد شرایط و مدارک اخذ گواهینامه HSE اداره کار مکتوب می گردد.

نحوه اخذ گواهینامه HSE اداره کار:

گواهینامه HSE اداره کار (تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری) توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تایید و توسط اداره کار استان ها برای شرکت های حقیقی یا حقوقی صادر می گردد. بنابراین شرکت های حقوقی در کلیه رشته های فعالیت و افراد حقیقی جهت حضور در مناقصات ملزم به اخذ گواهینامه HSE اداره کار هستند.

سوالات بیشماری در مورد نحوه اخذ گواهینامه HSE اداره کار، مدارک مربوط به اخذ گواهینامه HSE اداره کار و نحوه دریافت گواهینامه HSE اداره کار توسط متقاضیان پرسیده می شود. مقاله اخذ گواهینامه HSE اداره کار توسط گروه مهندسین هوداک سیستم فرتاک مکتوب شده است. متقاضیان با مطالعه مقاله فوق اطلاعات کاملی در مورد اخذ گواهینامه HSE اداره کار به دست می آورند.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط متقاضیان یا برخی از ارگان های دولتی و نیمه دولتی به نام گواهینامه HSE اداره کار عنوان می شود. این گواهینامه توسط اداره کار استان ها برای شرکت های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی صادر می شود و دارای اعتبار دو ساله می باشد. بنابراین پس از پایان اعتبار دو سال متقاضیان باید مجددا جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اقدام نمایند و کلیه مراحل اولیه جهت دریافت را طی نمایند.

 

شرکت هایی که جهت اخذ گواهینامه HSE اداره کار باید اقدام نمایند:

اولین چالش متقاضیان این سوال است که چه شرکت هایی برای اخذ گواهینامه HSE اداره کار باید اقدام کنند. تقریبا تمای شرکت های حقیقی و حقوقی فارغ از نوع فعالیتی که دارند برای حضور در مناقصه و تکمیل مدارک مناقصه باید اقدام به اخذ و ارائه این گواهینامه نمایند.

برخی شرکت ها مخصوصا شرکت هایی که در زمینه مشاوره فعالیت می کنند اعلام می نمایند به دلیل نداشتن کارگاه آیا باید گواهینامه HSE از اداره کار اخذ گردد. در جواب عنوان می شود بله شرکت های مشاوره نیز باید اقدام به تکمیل مدارک جهت اخذ گواهینامه HSE از اداره کار نمایند و دفتر کار خود را می توانند به عنوان پیمان معرفی نمایند.

اشخاص و شرکت های حقیقی هم جهت حضور در مناقصه باید اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمایند. مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه HSE اداره کار در زیر عنوان می شود.

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه HSE اداره کار:

شرکت های حقوقی فارغ از نوع فعالیتی که دارند باید اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمایند، لذا مدارک مورد نیاز اداره کار اعلام می گردد.

مدارک مورد نیاز برای شرکت های حقوقی به شرح ذیل می باشد:

 • اسانامه ثبتی شرکت و کپی برابر اصل.
 • آخرین تغییرات شرکت و کپی برابر اصل.
 • روزنامه رسمی شرکت و کپی برابر اصل.
 • کپی کارت ملی و شناسنامه اعضاء به همراه مدرک تحصیلی و کپی برابر اصل آنها.
 • اظهارنامه مالیاتی سال آخر و کپی برابر اصل آن.
 • مفاصاحساب ذکر شده در جدول 18 برای قراردادهای به اتمام رسیده.
 • لیست بیمه دفتر مرکزی و پیمان ها همراه با پرداخت و اخذ تاییدیه پرداخت از سازمان بیمه تامین اجتماعی.
 • لیست پرداخت حقوق کارکنان که به تایید بانک رسیده باشد.
 • گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار برای شرکت های حوزه فعالیت خدماتی.
 • گواهینامه صلاحیت پیمانکار (رتبه) برای شرکت های پیمانکاری، انفورماتیک، نفت و گاز، تاسیسات، مشاوره و معدن.
 • قرارداد پروژه فعال برابر اصل شده.
 • تعهد نامه محضری و برابر اصل شده.
 • گواهینامه دوره 20 ساعته کارفرمایی.
 • گواهینامه مسئول ایمنی.
 • گواهینامه دوره 8 ساعته عمومی کارگری.
 • نامه درخواست اخذ گواهینامه HSE اداره کار در سربرگ شرکت.
 • لیست تجهیزات حفاظت ایمنی در سربرگ شرکت.
 • تکمیل فرم اطلاعات پیمانکار.
 • تکمیل فرم درخواست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از انجمن صنفی در سربرگ شرکت.
 • احراز هویت تمامی افراد تحت لیست بیمه.
 • احراز هویت امضاء کنندگان و مدیرعامل شرکت.
 • فیش واریزی بر مبنای ماده 154 قانون کار.
 • فیش واریزی تشکیل پرونده و بازرسی.

تکمیل مدارک اعلام شده در بالا برای شرکت های حقوقی که درخواست اخذ گواهینامه HSE اداره کار دارند الزامی می باشد. مدارک اعلام شده باید تماما کپی برابر اصل شوند و جهت تشکیل پرونده فیزیکی به یکی از دفاتر انجمن اعلام شده ارسال گردد.

متقاضیان جهت اخذ گواهینامه HSE اداره کار باید از استانی که آدرس ثبتی اسانامه در آن اعلام شده اقدام نمایند. کلیه مدارک اعلام شده باید به صورت فایل JPEG اسکن شده و در سامانه اداره کار بارگذاری شوند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه HSE اداره کار برای شرکت ها و افراد حقیقی:

 • سند مالکیت محل تجاری یا اداری، کپی برابر اصل شده.
 • قولنامه با کد رهگیری به نام فرد حقیقی درخواست کننده گواهینامه HSE اداره کار، کپی برابر اصل شده.
 • جواز اتحادیه یا صنف، کپی برابر اصل شده.
 • مدارک شناسایی فرد حقیقی (شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی)، کپی برابر اصل شده.
 • لیست بیمه به آدرس کد پیمان محل اعلام شده به عنوان محل کار.
 • پرداخت هزینه لیست بیمه برای تامین اجتماعی، کپی برابر اصل شده.
 • پرداخت حقوق افراد تحت لیست بیمه که به تایید بانک رسیده باشد.
 • اظهارنامه مالیاتی، کپی برابر اصل.
 • لیست قراردادهای جاری، کپی برابر اصل.
 • گواهینامه دوره 20 ساعته کارفرمایی.
 • گواهینامه دوره 8 ساعته کارگری برای کلیه نفرات لیست بیمه.
 • گواهینامه مسئول ایمنی برای افسر ایمنی.
 • نامه درخواست اخذ گواهینامه HSE اداره کار در سربرگ شرکت.
 • لیست تجهیزات حفاظت ایمنی در سربرگ شرکت.
 • تکمیل فرم اطلاعات پیمانکار.
 • تکمیل فرم درخواست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از انجمن صنفی در سربرگ شرکت.
 • احراز هویت تمامی افراد تحت لیست بیمه.
 • احراز هویت امضاء کنندگان و مدیرعامل شرکت.
 • فیش واریزی بر مبنای ماده 154 قانون کار.
 • فیش واریزی تشکیل پرونده و بازرسی.

مدارک تکمیل شده جهت اخذ گواهینامه HSE اداره کار برای افراد حقیقی باید به صورت فایل JPEG اسکن و در سامانه اداره کار بارگذاری شود. چنانچه هریک از مدارک اعلام شده برای شرکت های حقوقی یا حقیقی ناقص باشد هیچ ترتیب اثری توسط اداره کار روی پرونده اعمال نمی گردد. بنابراین پیشنهاد می شود جهت اخذ گواهینامه HSE اداره کار کلیه مدارک تکمیل و سپس در سامانه اداره کار بارگذاری شود.

چنانچه شرکت های پیمانکاری قرارداد فعال جهت بازرسی و اعلام به اداره کار ندارند باید مدارک را تکمیل و در سامانه بارگذاری نمایند. سپس مدارک فیزیکی به اداره کار توسط دفتر انجمن ارسال می گردد و متقاضی با مراجعه به اداره کار نامه موقت دوماهه جهت حضور در مناقصه دریافت می کند. متقاضی توسط اخذ نامه موقت دوماهه می تواند پیمان خود را فعال نماید، سپس بعد از فعال کردن پیمان متقاضی باید اعلام کند به اداره کار جهت بازرسی.

نحوه اخذ گواهینامه HSE اداره کار:

پس از تکمیل کلیه مدارک مروبط به اخذ گواهینامه HSE اداره کار حال نوبت به بارگذاری مدارک در سامانه اداره کار است. لذا برای بارگذاری مدارک باید مراحل عنوان شده در زیر انجام شود.

 • احراز هویت مدیرعامل شرکت.
 • احراز هویت شرکت.
 • ثبت نام در سامانه اداره کار و تشکیل رمز عبود و پسورد.
 • بارگذاری مدارک در سامانه.
 • تعیین دفتر انجمن جهت ارسال مدارک به دفتر انجمن.
 • پرداخت هزینه های دفتر انجمن و ارسال فیزیکی مدارک به دفتر انجمن.
 • پرداخت هزینه های اداره کار (تشکیل پرونده، بازرسی و ماده 154 قانون کار).
 • ارسال پرونده توسط دفتر انجمن به اداره کار.
 • ارسال پرونده برای بازرسی توسط اداره کار.
 • بازرسی از پیمان های معرفی شده توسط بازرس اداره کار.
 • تایید بازرس اداره کار از موضوعات ایمنی رعایت شده در پیمان و ارسال گزارش بازرسی.
 • ارسال پرونده به کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران.
 • تایید کمیته تشخیص صلاحیت.
 • صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

کلیه مراحل صدور و اخذ گواهینامه HSE اداره کار (تایید صلاحیت ایمنی) ذکر شد. حال سوال برای متقاضیان است که نحوه احراز هویت و بارگذاری مدارک چگونه است.

احراز هویت مدیرعامل شرکت:

مدیرعاملان شرکت برای اخذ گواهینامه HSE اداره کار و تشکیل پرونده باید در سامانه کاردان احراز هویت نمایند. قبل از احراز هویت شرکت باید مدیرعامل و افراد امضاء دار شرکت در سامانه احراز هویت شوند. مراحل احراز هویت به شرح ذیل می باشد.

 • ورود به سامانه کاردان به آدرس PRKAR.MCLS.GOV.IR.
 • تایید دکمه احراز هویت، سپس ورود به پنجره احراز هویت الکترونیکی.
 • انتخاب نوع شخص که باید نماینده، مدیرعامل یا وکیل انتخاب شود.
 • درج کد ملی، شماره شبا شخص و شماره موبایل که باید تماما به نام متقاضی باشد.
 • پرداخت هزینه احراز هویت از شماره شبا اعلام شده.
 • ارسال SMS برای شماره موبایل اعلام شده در صورت تایید اطلاعات.
احراز هویت شرکت:
 • ورود به سامانه کاردان به آدرس PRKAR.MCLS.GOV.IR.
 • تایید دکمه احراز هویت، سپس ورود به پنجره احراز هویت الکترونیکی.
 • انتخاب کارفرما حقوقی به عنوان شرکت.
 • درج شناسه ملی شرکت.
 • درج کد ملی مدیر عامل به همراه شماره موبایل ثبت شده به نام مدیر عامل.
 • ارسال کد برای مدیرعامل شرکت.
ثبت نام در سایت اداره کار:

بعد از اینکه احراز هویت شرکت و مدیرعامل انجام شد متقاضی باید وارد سامانه بارگذاری مدارک در اداره کار شود. سپس از طریق کد احراز هویت گذرواژه و پسورد در سامانه به نام شرکت ایجاد می شود. پس از وارد شده به پنل کابری متقاضی باید کلیه مدارک اعلام شده در بالا را به صورت فایل اسکن بارگذاری نماید.

پس از بارگذاری مدارک باید دفتر انجمن در شهر متقاضی انتخاب شود و مدارک به صورت فایل فیزیکی به دفتر انجمن ارسال گردد. دفتر انجمن پس از بررسی مدارک پرونده را برای اداره کار استان ارسال می کند تا بازرسی ها انجام شود. مدت زمان ارسال پرونده به اداره کار توسط دفتر انجمن حدود سه روز کاری است. لذا چنانچه پرونده مورد تایید اداره کار واقع شود جهت بازرسی به بازرس ارسال می گردد.

مدت زمان صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی با توجه به روند پرونده و ارسال مدارک به اداره کار حدود یک ماه کاری می باشد. متقاضیان اخذ گواهینامه HSE اداره کار جهت تشکیل پرونده و کارسازی برای اخذ فوری گواهینامه HSE اداره کار می توانند با ما در ارتباط باشند.

 

بیشتر بخوانیم:

گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار چیست؟

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

صفرتاصد اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

 

برچسب ها: اخذ گواهینامه HSE اداره کار، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه HSE اداره کار، مراحل اخذ گواهینامه HSE اداره کار

10 دیدگاه دربارهٔ «اخذ گواهینامه HSE اداره کار»

 1. سلام
  من چند سال قبل دوره hseرو شرکت کردم و گواهینامه گرفتم ولی متاسفانه گم شده .از طریق سایت یا اداره کار امکان دریافت فایل گواهینامه یا المثنی وجود دارد؟

  1. بله – اگر گواهینامه hse شما توسط اداره کار و مرکز تحقیقات صادر شده با درج کد ملی در سایت http://scrtash.ir/certificates می توانید گواهینامه خود را مجددا دریافت کنید و اگر شما فقط گواهینامه hse از مراجع خصوصی دریافت کرده اید متاسفانه امکان دریافت گواهینامه را ندارید
   ما می توانیم جهت دریافت گواهینامه hse به شما کمک کنیم

   1. برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باید شرکت های حقوقی از اداره کار استان خود اقدام کنند و اگر نیاز به گواهینامه مسئول ایمنی، افسر ایمنی، یا گواهینامه hse برای شخص را دارید باید به دفاتر انجمن اداره کار استان خود اقدام کنید

 2. با سلام جهت شرکت در مناقصه نیاز مند گواهی hse میباشد سوال بنده این است که شرکت هنوز کارگاهی و قراردادی ندارد جهت اخذ گواهی به چه شکل بایست اقدام کند

 3. سلام،بنده لیسانس ایمنی صنعتی و محیط کار رو دارم با ۶سال تجربه؟میخام اسمم جزو ایمنی اداره کار و سازمان تامین اجتماعی ثبت بشه،چه اقداماتی باید انجام بدم؟ممنون میشم راهنماییم کنید

 4. سلام من درصدد گرفتن مدرک شخصی hse که توسط اداره کار تایید شده باشه هستم تا بتونم به عنوان مسئول ایمنی شروع ب کار کنم، چکار باید بکنم؟

  1. سلام روز بخیر
   باید مراجعه کنید دفاتر انجمن یا اداره کار استان خود تا شما را ثبت نام کنند در دوره های مربوطه
   شما باید دوره 40 ساعته ایمنی و بهداشت و دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک را بگذارنید و گواهی مربوطه را دریافت کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button