دسته ها

آخرین مطالب

مطالب مرتبط

اخذ گواهینامه

فرم درخواست

دانلود مستندات

شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI

شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI درخواست سازمان هایی است که توسط یک شرکت یا سازمان داخلی ممیزی و تایید می شوند. برخی از شرکت ها و سازمان ها اعلام می کنند گواهینامه ایزو یی نیاز دارند که مورد تایید سازمان راه آهن و حومه، گواهینامه ایزو مورد تایید ساپکو، مورد تایید صنایع معادن، مورد تایید تجهیزات پزشکی یا مورد تایید سازمان غذا دارو باشد. لذا متقاضی اعلام می کند گواهینامه ایزو باید توسط نهادی صادر گردد که مورد تایید اداره استاندارد یا NACI باشد، بنابراین دنبال شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI می باشد.

سازمان ملی تایید صلاحیت ایران به نام NACI سازمان خصوصی است که تحت نظارت سازمان استاندارد فعالیت می کند و یکی از فعالیت های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعتبار دهی به نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو می باشد. لذا توسط مقاله فوق می پردازیم به تاریخچه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران سپس پرداخته می شود به نام و نشانی شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI.

شرکت هوداک سیستم فرتاک جزو شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI نیست، بلکه عملکرد سیستم فرتاک بر پایه مشاور استاندارد ایزو و پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو است. بنابراین شرکت های درخواست کننده اخذ گواهینامه ایزو از شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو می تواند از مشاوران و کارشناسان شرکت استفاده کند.

متخصصان و مشاوران ایزو شرکت هوداک سیستم فرتاک عملکرد ممیزی استاندارد توسط شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI را برای درخواست کنندگان گواهی نامه ISO تسهیل تر می کند. بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو از شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI راحت تر و با هزینه کمتری گواهی نامه ایزو دریافت می کنند.

 

درباره مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI):

تاریخچه به وجود آمدن مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) به  سال 1375 شمسی برمیگردد. نظر به ضرورت تعاملات بین المللی همچنین حفظ منافع کشور ایران در عرصه رقابت بین المللی و به موجب مصوبات 92 و 93 اجلاس شورای عالی استاندارد مسئولیت ارزیابی و تایید صلاحیت نهاد صادر کننده گواهینامه ایزو به موسسه استاندارد ایران سپرده شد. موسسه استاندارد با توجه به تشخیص ضرورت و همسو شدن با سازمان های بین المللی تصمیم گرفت یک نهاد مستقل جهت ارزیابی و ارائه خدمات به نهاد های صادر کننده گواهی ایزو ایجاد نماید، در سال 1375 شمسی نظام تایید صلاحیت ایران Accreditation System Iran (IAS)  معرفی شد.

تایید صلاحیت ایران (IAS) در هفدهمین اجلاس بین المللی مشترک بین IAF و ILAC برابر با سال 2003 میلادی که در کشور چک اسلواکی برگزار شد، بر مبنای یاداشت تفاهم (MOU) به عضویت دائم انجمن اعتبار دهنده IAF درآمد. سپس ساختار نظام تایید صلاحیت ایران پیرو تصویب کمیسیون امور زیربنایی دولت موضوع اصل 138 قانون اساسی و آئین نامه اجرایی ماده 33 با توجه به استانداردها و ضوابط بین المللی بازنگری و اصلاح گرید. در سال 1389 شمسی نام تایید صلاحیت ایران به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران National Accreditation Iran of Center (NACI) تغییر یافت.

بنابراین سازمان ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) جزو نهادهای اعتبربخشی شد که توسط انجمن اعتبار دهنده بین المللی IAF مورد تایید قرار گرفته و جزو لیست کشورهای مورد تایید می باشد. شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020 حسابرسی و تایید صلاحیت می شوند.

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران متولی صدور گواهینامه محصول بر مبنای استاندارد ISO/IEC 17065 همچنین نهاد صادر کننده گواهینامه کالیبراسیون آزمایشگاه بر مبنای استاندارد ISO/IEC 17025 می باشد.

مشخصات شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI:

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) بر مبنای الزامات استاندارد ISO/IEC17021 نهادهایی که خواستار صدور گواهینامه سیستم مدیریت همانند گواهینامه ISO 9001 هستند را تایید و بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020 نهادهای بازرسی کننده را مشخص می کند. شرکت صادر کننده گواهینامه ایزو مور تایید NACI باید حتما دارای کد شماره گواهینامه باشد و وضعیت اعتباری نهاد صادر کننده هر سال توسط NACI و در سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مشخص می گردد.

نهادهای صادر کننده گواهینامه ایزو مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) بر مبنای نوع فعالیت و بر اساس پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت مشخص می شوند. برخی از این نهادها فقط می توانند گواهینامه سیستم مدیریت در حوزه کیفیت (ISO 9001) صادر کنند، برخی گواهینامه سیستم مدیریت در حوزه محیط زیست (ISO 14001)، برخی از نهادها گواهینامه در حوزه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO 45001 صادر می کنند. ممکن است یک نهاد بتواند براساس موضوع کاری تمامی این گواهینامه ها را صادر نماید، لذا جهت استعلام Scop کاری شزکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI وارد سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و به منو سازمان های گواهی کننده مراجعه نمایید.

نام و مشخصات شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI برای صدور گواهینامه ایزو 9001 به شرح ذیل می باشد، برای اطلاع از لیست کامل لطفا روی لینک کلیک نمایید.

شرکت مشارکتی توف نورد آلمان، شماره گواهینامه NACI/101.

موسسه کیفیت انطباق کیهان پویا، شماره گواهینامه NACI/102.

شرکت مرزبان کیفیت، شماره گواهینامه NACI/105.

شرکت مودی اینترنشنال قشم، شماره گواهینامه NACI/107.

شرکت انطباق کیفیت آسیا، شماره گواهینامه NACI/110.

نام و مشخصات شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI برای صدور گواهینامه ایزو 3834 به شرح ذیل می باشد، برای اطلاع از لیست کامل لطفا روی لینک کلیک نمایید.

شرکت ژیک سیستم، شماره گواهینامه NACI/114.

شرکت مودی اینترنشنال قشم، شماره گواهینامه NACI/107.

شرکت انطباق کیفیت آسیا، شماره گواهینامه NACI/110.

نام و مشخصات شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI برای صدور گواهینامه ایزو 14001 به شرح ذیل می باشد، برای اطلاع از لیست کامل لطفا روی لینک کلیک نمایید.

شرکت دانش انطباق سیستم، شماره گواهینامه NACI/126.

شرکت مشارکتی توف نورد آلمان، شماره گواهینامه NACI/101.

موسسه کیفیت انطباق کیهان پویا، شماره گواهینامه NACI/102.

شرکت مودی اینترنشنال قشم، شماره گواهینامه NACI/107.

شرکت نوین آزمون ثبات، شماره گواهینامه NACI/113.

نام و مشخصات شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI برای صدور گواهینامه ایزو 22000 به شرح ذیل می باشد، برای اطلاع از لیست کامل لطفا روی لینک کلیک نمایید.

شرکت دانش انطباق سیستم، شماره گواهینامه NACI/126.

شرکت مشارکتی توف نورد آلمان، شماره گواهینامه NACI/101.

شرکت مودی اینترنشنال قشم، شماره گواهینامه NACI/107.

شرکت نوین آزمون ثبات، شماره گواهینامه NACI/113.

نام و مشخصات شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI برای صدور گواهینامه ایزو 50001 به شرح ذیل می باشد، برای اطلاع از لیست کامل لطفا روی لینک کلیک نمایید.

شرکت اس جی اس ایران لیمیتد، شماره گواهینامه NACI/123.

شرکت مودی اینترنشنال قشم، شماره گواهینامه NACI/107.

شرکت پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی، شماره گواهینامه NACI/121.

شرکت بیکران راهکار سعادت، شماره گواهینامه NACI/119.

شرکت آرین توف پاسارگاد، شماره گواهینامه NACI/127.

نام و مشخصات شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI برای صدور گواهینامه ایزو 45001 به شرح ذیل می باشد، برای اطلاع از لیست کامل لطفا روی لینک کلیک نمایید.

شرکت اس جی اس ایران لیمیتد، شماره گواهینامه NACI/123.

شرکت مرزبان کیفیت، شماره گواهینامه NACI/105.

شرکت مودی اینترنشنال قشم، شماره گواهینامه NACI/107.

شرکت پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی، شماره گواهینامه NACI/121.

شرکت بیکران راهکار سعادت، شماره گواهینامه NACI/119.

نحوه اخذ گواهینامه ایزو از شرکت های مورد تایید NACI:

نحوه اخذ گواهینامه ایزو از شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI بزرگترین چالش متقاضیان می باشد. متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو بر اساس الزام پیش آمده مجبور به انتخاب نهادی هستند که توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI تایید شده باشد. حال اینکه متقاضی باید چه شرایطی را رعایت کند تا با کمترین چالش مواجه شود برای اخذ گواهینامه ایزو. برخی از شرکت های تولیدی یا سازمان ها جهت اعتبار سنجی ملزم به رعایت الزامات استاندارد همچنین پیاده سازی مراحل استاندارد درخواست شده هستند. مسئول حسابرسی و ممیزی بررسی پیاده سازی شرایط استاندارد شرکت ها CB هایی هستند که گواهینامه ایزو را صادر می کنند.

در بالا نهادهایی که تحت نظارت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گواهینامه ایزو صادر می کنند نام برده شده است که متقاضیان جهت اطلاع از لیست کامل باید به سایت NACI مراجعه کنند. شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI براساس نوع فعالیت تعریف شده می تواند در یک حوزه یا چند حوزه مدیریت شرکت های درخواست کننده را ممیزی و گواهینامه ایزو شرکت ها را صادر نماید. بنابراین چنانچه شرکتی نیاز به اخذ چند گواهینامه ایزو به صورت همزمان دارد بهتر است با نهادی وارد قرارداد شود که می تواند در چند حوزه مدیریتی گواهینامه ایزو صادر نماید.

سطح سخت گیری شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI با هم متفاوت است، بلحاظ بازار رقابتی بین نهادهای صادر کننده برخی از این شرکت ها سطح سخت گیری کمتری (جهت ممیزی) دارند، لذا متقاضی می تواند در مدت زمان کوتاه تری اقدام به پیاده سازی الزامات ایزو نماید پس در زمان کمتری گواهینامه ایزو صادر می شود.

چالش اصلی شرکت ها بابت انتخاب شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI هزینه اعلام شده بابت صدور گواهینامه ایزو درخواستی می باشد. نهادهای صادر کننده گواهی ایزو مورد تایید سازمان بر اساس سطح سخت گیری، نوع برند بودن مرجع صدور و نوع فعالیت شرکت هزینه های متفاوتی جهت صدور گواهینامه ایزو اعلام می کنند. لذا بهتر است برای پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو همچنین انتخاب مرجع صادر کننده با یک مشاور ایزو در ارتباط باشید. شرکت هوداک سیستم فرتاک مشاور شرکت ها جهت انتخاب اصلح شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI همچنین روند اخذ ایزو می باشد.

نهاد-صادر-کننده-گواهینامه-ایزو-2-768x380
مزایای انتخاب شرکت هوداک سیستم فرتاک:

شرکت مشاوره مهندسین هوداک سیستم فرتاک جزو نهاد صادر کننده ایزو نیست، بلکه فعالیت شرکت در حوزه پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو و تسهیل کردن مسیر برای اخذ گواهینامه ایزو درخواستی شرکت ها می باشد. متقاضیان قبل از انتخاب شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI نیاز به یک مشاور دارند جهت انتخاب صحیح نهاد صادر کننده همچنین بررسی شرایط استقرار الزامات استاندارد جهت ممیزی توسط نهاد صادر کننده و در آخر صدور گواهینامه.

مشاوران شرکت هوداک سیستم فرتاک با توجه به سوابق اجرایی که داشته می توانند جهت استقرار الزامات استاندارد ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 45001 و ایزو 50001 به سازمان ها کمک کنند. همچنین انتخاب شرکت هوداک سیستم فرتاک بهعنوان مشاور می تواند شرایط حسابرسی سازمان ها را تسهیل تر نماید تا متقاضی بتواند در مدت زمان کوتاه تری و با هزینه کمتری اقدام به اخذ گواهینامه ایزو نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر برای اخذ فوری گواهینامه ایزو همچنین اطلاعات از شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI از طریق شماره 021-49382 ارتباط برقرار نموده و با مشاور ایزو (آقای مهندس کریمی)صحبت کنید.

بیشتر بخوانیم:

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو

دانلود مستندات ایزو 9001

 

برچسب ها: شرکت صادر کننده ایزو مورد تایید NACI، لیست شرکت های گواهی دهنده مورد تایید اداره استاندارد، لیست شرکت های ارائه دهنده ایزو، لیست شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو، لیست شرکت های CB در ایران، شرکت های گواهی دهنده ایزو، لیست شرکت های مشاور ایزو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button