دیگر استاندارد ها

اطلاعات کاربردی

فرم درخواست گواهینامه

نمونه گواهینامه ها

مقالات مرتبط

استاندارد ایزو 21500

استاندارد ایزو 21500 چیست و چه شرکت هایی نیاز به اخذ گواهینامه ISO 21500 دارند. استاندارد ایزو 21500 الزامات مدیریت پروژه را برای شرکت ها و سازمان های پروژه محور بیان می کند. سازمان ها فارغ از نوع فعالیت و در هر اندازه که باشند می توانند الزامات استاندارد ایزو 21500 را در مجموعه خود پیاده سازی نمایند و اقدام به اخذ گواهینامه ISO 21500 نمایند.

استاندارد ایزو 21500 توسط سازمان بین المللی ISO در سال 2021 ویرایش شد. بنابراین ISO 21500:2021 توسط کمیته فنی ISO/TC 258 تدوین و متن استاندارد جدید انتشار پیدا کرد. در مقالات سایت در قسمت اخبار در مورد تغییرات ISO 21500:2021 نسبت به استاندارد ISO 21500:2012 توضیحاتی مکتوب شده است.

مقاله استاندارد ایزو 21500 توسط گروه مهندسین هوداک سیستم فرتاک جهت اطلاع رسانی بابت فرآیند و دستورالعمل های این استاندارد تدوین و مکتوب شده است. متقاضیان جهت اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 21500 برای کسب اطلاع از نحوه دریافت گواهینامه ISO 21500  به دیگر مقالات سایت باید مراجعه نمایند.

استاندارد ایزو 21500 چیست؟

استاندارد ISO 21500 الزامات راهنمای مدیریت پروژه، استانداردی بین المللی است که توسط سازمان بین المللی ISO در سال 2007 میلادی تدوین و در سال 2012 منتشر شد. سپس سال 2021 میلادی توسط کمیته فنی ایزو به نام ISO/TC258 این استاندارد مورد بازبینی قرار گرفت و ویرایش جدید به نام ISO 21500:2021 مکتوب و انتشار داده شد.

استاندارد ایزو 21500 برای ارائه راهنمایی های عمومی، توضیح اصول اصلی و آنچه عملکرد خوب در پروژه تعریف می شود، در نظر گرفته شده است. شرکت های پیمانکاری و پروژه محور فارغ از نوع فعالیت و گستردگی کار پروژه می توانند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 21500 نمایند.

استاندارد ایزو 21500 راهنمایی در مورد مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه را با استفاده از الزامات مدیریت ریسک ISO 31000، کنترل پروژه ISO 10006 و مدیریت کیفیت ISO 9001 را بیان می کند. اجرای دستورالعمل و فرآیندهای استاندارد ایزو 21500 برای بهبود عملکرد پروژه ها و همچنین کاربرد عملی در مورد چگونگی ارائه پروژه ها با موفقیت و تضمین آینده ای پایدار کمک می کند.

چرا استاندارد مدیریت پروژه برای پیمانکاران مهم است؟

استاندارد ایزو 21500 شرکت های پیمانکاری را به سمت بهبودهای قابل توجه پروژه راهنمایی می کند. ISO 21500 پروژه را قادر می سازد تا در محدودیت بودجه و زمان تکمیل شود و در عین حال حداقل وقفه را در بقیه عملیات تجاری تضمین کند. ISO 21500 سازمان ها را به سمت پیشرفت های قابل توجه پروژه با تکمیل پروژه ها در محدودیت های بودجه و زمانی راهنمایی می کند و در عین حال حداقل وقفه را برای بقیه عملیات کسب و کار تضمین می کند. همچنین شرکت را قادر می سازد تا تمامی الزامات مدیریت پروژه را برآورده کرده و احتمال شکست پروژه را به حداقل برسانند.

 

دریافت گواهینامه ISO 21500 به سازمان کمک می کند تا به اندازه کافی برنامه ریزی، مدیریت و نظارت بر پیشرفت یک پروژه داشته باشند. در عین حال، شرکت پیمانکار را به مهارت های اساسی برای تخصیص صحیح زمان مورد نیاز برای اتمام کارها و رعایت ضرب الاجل مجهز می کند. مهمتر از همه، این متدولوژی مبتنی بر بهترین شیوه ها، دانش و دستورالعمل هایی را در اختیار پیمانکار قرار می دهد که چگونه نتایج را به طور مؤثر مستند نماید. اخذ گواهینامه ISO 21500:2021 ثابت می کند که پیمانکار دارای مهارت های لازم برای رهبری پروژه و مدیریت موثر یک تیم می باشد. اخذ گواهینامه ISO 21500:2021  به پیمانکار کمک می کند فرصت های شغلی و مهارت های تیم سازی خود را افزایش داده و به سطح تعهد بیشتری با اعضای تیم خود برسد. استاندارد ایزو 21500 شما را قادر می سازد تا برای تعریف منابع مناسب مورد نیاز برای تحویل پروژه ها به موقع و با بودجه، اعتماد به نفس و شایستگی بیشتری داشته باشید.

معرفی ایزو 21500:

مدیریت پروژه فرآیند مشخصی را برای تحقق و دستیابی به اداف تجاری شرکت ها فراهم می کند. حتی اگر فرآیندهای کاری بین کارمندان شرکت در پروژه نادیده گرفته شود، مدیریت پروژه به عنوان یک نیروی محرکه در پشت هر پروژه ای دیده شود. براساس آخرین اطلاعات تقاضای شرکت های پیمانکاری برای مشارکت در پروژه های عمرانی حدود 32 هزار نفر است. بنابراین حدود 25 درصد از تولید ناخالص داخلی صرف پروژه های عمرانی می شود. بنابراین تنها 40 درصد از مدیران ارشد فکر می کنند که استقرار الزامات مدیریت پروژه (ISO 21500) باعث موفقیت در پروژه می شود.

ISO 21500 استاندارد بین المللی است که سال 2012 میلادی توسط سازمان استاندارد سازی ایزو صادرشده است. از الزامات ایزو 21500 برای راهنمایی در مورد مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه در نظر گرفته می شود. بنابراین استاندارد ایزو 21500 اولین استاندارد در خانواده استاندارد های مدیریت پروژه است.

استاندارد ایزو 21500 برای استقرار در سازمان ها می تواند با استاندارد های دیگری مرتبط گردد همانند:

 • ISO 10006:2017 الزامات برای مدیریت کیفیت در پروژه ها.
 • ISO 10007:2003 دستورالعمل سیستم مدیریت کیفیت برای مدیریت پیکربندی.
 • ISO 31000:2018 الزامات مدیریت ریسک.

استاندارد ایزو 21500 برای کاربرد جهانی در طیف وسیعی از صنایع و انواع پروژه ها حتی هوافضا و فناوری اطلاعات تدوین شده است. بنابراین استقرار الزامات استاندارد ISO 21500 درک بهتری از اصول و عملکرد مدیریت پروژه فراهم می کند.

دستورالعمل های کلیدی ISO 21500:

استاندارد ایزو 21500 در بندهای اصلی زیر سازماندهی شده است:

 • بند 3: مفاهیم مدیریت پروژه.
 • بند 4: فرآیند مدیریت پروژه.

بند 3 مفاهیم کلیدی قابل اجرا در اکثر پروژه ها و محیط هایی که در آنها پروژه انجام می شود عنوان می کند.

مفاهیم کلیدی در مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ایزو 21500 عبارتند از:

 • پروژه.
 • مدیریت پروژه.
 • استراتژی و پروژه های سازمانی.
 • محیط پروژه.
 • حاکمیت پروژه.
 • پروژه ها و عملیات.
 • ذینفعان و سازمان پروژه.
 • شایستگی های پرسنل پروژه.
 • چرخه عمر پروژه.
 • محدودیت های پروژه.
 • ارتباط بین مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه.

بند 4 فرآیندهای مدیریت پروژه را برای استفاده در طول عمر پروژه به عنوان اصل اساسی در نظر می گیرد. این فرآیندها که در بند 4 عنوان شده به دو دسته تقسیم می شوند.

دسته اول، گروه های فرآیندی برای مدیریت پروژه. هر گروه فرآیندی شامل فرآیندهایی است که برای هر مرحله در پروژه قابل اجرا هستند. این فرآیندها که از نظر هدف، توصیف و ورودی ها و خروجی های اولیه تعریف می شوند، به یکدیگر وابسته هستند. گروه های فرآیند مستقل از حوزه کاربرد یا تمرکز صنعت هستند.

دسته دوم، گروه موضوعی برای جمع آوری فرآیند براساس موضوع. هر گروه موضوعی شامل فرآیندهایی است که برای هر مرحله در پروژه قابل اجرا است. این فرآیندها از نظر هدف، توصیف و ورودی ها و خروجی های اولیه تعریف می شوند و به یکدیگر وابسته هستند. گروه های موضوعی مستقل از حوزه کاربرد یا تمرکز صنعت هستند.

مزایای استقرار الزامات مدیریت پروژه برای سازمان ها:

حمایت از مدیریت اجرایی در تمامی شرکت های بزرگ ضروری است. تا حد زیادی بهترین راه برای دستیابی به این حمایت، به جای برجسته کردن جنبه های منفی عدم مدیریت پروژه، نشان دادن دستاوردهای مثبت وجود یک فرآیند مدیریت پروژه موثر است. بنابراین مزایای استقرار الزامات مدیریت پروژه برای سازمان ها به شرح ذیل می باشد.

 • افزایش بهره وری در ارائه خدمات.
 • افزایش اثربخشی در ارائه خدمات.
 • افزایش رضایت مشتری.
 • رشد و توسعه بهبود یافته در تیم کاری پروژه.
 • جایگاه بهتر و مزیت رقابتی.
 • افزایش فرصت برای گسترش خدمات.
 • انعطاف پذیری بهتر.
 • افزایش ارزیابی ریسک.
 • افزایش کیفیت و کمیت محصول یا خدمت.

بیشتر بخوانیم:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button