تایید صلاحیت ایمنی

انواع گواهینامه پیمانکاران

مهمترین مقالات سایت

لینک های مرتبط

پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط شرکت هوداک سیستم فرتاک در مقاله فوق مکتوب شده لذا متقاضیانی که برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی سوالات متعددی دارند با مطالعه مقاله پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به جواب تمامی پرسش های خود می رسند.

پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست ؟

مقاله پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط گروه کارشناسان اداره کار تخیه شده جهت جوابگویی به متقاضیانی که معمولا چالش های بیشماری جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارند. لذا با مطالع دقیق مقاله پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی متقاضیان به پرسش سوالات خود می رسند، لذا تا انتهای مقاله دقیق مطالعه گردد.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست ؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری مدرک معتبری است که توسط اداره کار استان ها صادر می شود. براساس آئین نامه اجرایی مصوب هیئت دولت در سال 1397 کلیه کارفرمایان موظف شدند با پیمانکارانی وراد قرارداد شوند که دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری هستند. لذا اخذ و ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی برای تمامی شرکت های پیمانکاری الزام شده.

 

گواهینامه-تایید-صلاحیت-ایمنی-چیست-؟
چه شرکت هایی برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اقدام کنند؟

معمولا متقاضیان سوال می پرسند با توجه به زمینه فعالیت شرکت مثلا مشاوره آیا نیاز به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی است ؟ در جواب باید گفت با توجه به موضوع آئین نامه اجرایی هر شرکت پیمانکاری که خواهان ورود به مناقصه است باید دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باشد. بنوعی اداره کار باید صلاحیت ایمنی شرکت پیمانکاری را از طریق بازرسی ها تایید نماید.

متولی صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی کیست ؟

وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی متولی تایید صلاحیت ایمنی شرکت های پیمانکاری می باشد که، از طریق اداره کار استان ها اقدام به بازرسی و تایید صلاحیت می کند. نکته مهمی که شرکت های پیمانکار باید توجه داشته باشند روال پرونده باید توسط اداره کار استان انجام شود، بنابراین آدرس ثبت شده در اساسنامه شرکت پیمانکاری ملاک اداره کار استان ها قرار دارد نه پیمان های فعال پیمانکار. پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:

یکی از پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری مدت زمان اعتبار گواهینامه صادر شده توسط اداره کار می باشد. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار برای مدت دوماه صادر می شود، لذا پیمانکار موظف است پس از اتمام مدت صدور گواهینامه اقدام نماید جهت اخذ مجدد گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی. نکته مهم اینکه پیمانکار باید قرارداد رسمی که با کارفرما منعقد می کند در سامانه اداره کار اعلام نماید.

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری طی مقالات سایت به طور دقیق اعلام شده که متقاضیان می توانند با سرچ مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به مقاله فوق دسترسی داشته باشند. منتها اصلی ترین مدرکی که پیمانکار باید داشته باشد تا بتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نماید، پیش نیاز (گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یا تایید صلاحیت پیمانکاری) است.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری همان گواهینامه رتبه یا گرید است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای شرکت های پیمانکاری در حوزه فنی صادر می شود. شرکت های فنی مهندسی همانند، آب و ابنیه، تاسیساتی، نفت و گاز، مرمت  بازسازی، مشاوره و انفورماتیکی باید اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری تا بتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نمایند. پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان ها برای شرکت های خدماتی صادر می شود. اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سه ساله است. شرکت هایی که در حوزه خدمات عمومی، فضای سبز، حمل و نقل عمومی، تکثیر اوراق، کترینگ، انتظامی، تعمیر ماشین آلات اداری و تامین نیروی انسانی فعالیت می کنند باید اقدام بهاخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری در حوزه خدماتی کنند. پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

پیش نیاز اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست ؟

مهمترین پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چالش متقاضیان در مورد پیش نیاز اخذ گواهینامه ایمنی اداره کار است. همانطور که در بالا اعلام شد شرکت های پیمانکاری در هر حوزه ای که فعالیت می کنند باید توسط اداره کار یا سازمان برنامه و بودجه تایید صلاحیت شده باشند. اگر حوزه فعالیت پیمانکار فنی مهندسی است باید رتبه پیمانکاری به عنوان پیش نیاز ارائه دهد و اگر خدماتی است گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ارائه دهد.

 

نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی :

متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری باید ابتدا مدارک درخواست شده توسط اداره کار را تکمیل نمایند، سپس مدارک اسکن و در سامانه اداره کار بارگذاری گردد. سپس پرونده به اداره کار استان تهران ارسال می شود و چنانچه مدارک تایید گردد، اداره کار بازرس جهت تایید مسائل ایمنی در کارگاه ارسال می کند. لذا متقاضیان حتما باید پروژه فعال داشته باشند و معرفی کنند. پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

 

مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی :

مدت زمان دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به موارد بیشماری همانند تکمیل مدارک بارگذاری شده در سامانه، تایید مدارک بارگذاری شده در سامانه، تعداد پیمان های فعال اعلام شده توسط پیمانکار و در نهایت پیگیری شرکت متقاضی از اداره کار دارد. لذا هرچه تعداد پیمان ها کمتر باشد، متقاضی پیگیر تر باشد و مدارک درخواست شده تکمیل تر باشد، پیمانکار زودتر موفق به اخذ گواهینامه می شود.

سایت اداره کار جهت بارگذاری مدارک چیست ؟

پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی  توسط متقاضیان این هست که جهت بارگذاری مدارک شرکت بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باید به کدام سایت مراجعه نمایند. سایت https://svcc.mcls.gov.ir/SystemEntrance.aspx توسط اداره کار اعلام شده جهت بارگذاری مدارک، که ابتدا باید متقاضی احراز هویت نماید سپس اقدام به بارگذاری مدارک. پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

شرایط مسئول ایمنی:

یکی از پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط متقاضیان گواهینامه مسئول ایمنی می باشد. مسئول ایمنی یا افسر ایمنی کارگاه یا باید دارای گواهینامه های  دوره 40 ساعته ایمنی و بهداشت و دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک باشد، یا دارای مدرک تحصیلی مرتبط باشد. افسران ایمنی که دارای مدرک تحصیلی مرتبط هستند نیاز به گذراندن دوره های آموزشی ایمنی عمومی مسئول ایمنی نیستند.

دوره هشت ساعته کارگری:

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باید تمامی نفرات تحت لیست بیمه خود را به دوره های آموزش ایمنی عمومی هشت ساعته ویژه کارگران بفرستند و گواهینامه دوره هشت ساعته کارگری اخذ نمایند. سوال متقاضیان این هست که، آیا باید تمامی نفرات تحت لیست بیمه حتی دفتر مرکزی دوره ها را طی کنند ؟ در جواب باید گفت بله، تمامی نفراتی که تحت لیست بیمه پیمان و ردیف پیمان هستند. پرسش

دوره-ایمنی-و-عمومی-کارگران-ویژه-شرکت-های-پیمانکاری
هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چقدر است ؟

متقاضیان خود می توانند با راهنمایی هایی که در سایت مکتوب شده اقدام به اخذ گواهینامه کنند که در این صورت فقط هزینه تشکیل پرونده، بازرسی و دفتر انجمن را دارند. البته متقاضی باید به ازای هر نفری که تحت لیست بیمه دارد نفری ده هزار تومان به حساب اداره کار واریز نماید (برمبنای ماده 154 قانون کار). منتها چنانچه متقاضی بخواهد تمامی روند توسط یک شرکت مشاوره انجام شود هزینه کارسازی پرونده و انجام امور دریافت می گردد.

آیا افراد حقیقی هم میتوانند گواهینامه ایمنی دریافت کنند:

شرکت های سهامی خاص، سهامی عام، شرکت های حقوقی و افراد حقیقی که به عنوان پیمانکار توسط کارفرما شناخته می شوند باید اقدام به اخذ و ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی کنند. لذاا حتی افراد حقیقی هم می توانند با مدارک اعلام شده اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمایند. پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

 

شرکت ها و کارخانجات تولیدی می توانند گواهینامه صلاحیت ایمنی بگیرند ؟

شرکت ها و کارخانجات تولیدی که مجوز تولید از وزارت صمت دارند می توانند اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی کنند. نکته مهم اینکه این متقاضیان نیازی به پیش نیاز ندارند و همان مجوز تولید به نوعی مدرک پیش نیاز آنها محاسبه می گردد. کارخانجات می توانند کارخانه خود را به عنوان پیمان فعال یا کارگاه فعال به اداره کار جهت بازرسی اعلام کنند.

 

بیشتر بخوانیم:

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

اخذ گواهینامه ایمنی کارفرمایی

احراز هویت شرکت های پیمانکاری در سامانه اداره کار

 

برچسب ها: پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، پرسش های متداول اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button