تایید صلاحیت ایمنی

انواع گواهینامه پیمانکاران

مهمترین مقالات سایت

لینک های مرتبط

هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پرسش متداول اغلب درخواست کنندگان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی می باشد. لذا توسط مقاله هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی می پردازیم به اینکه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست؟ چطور می توان اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمود، مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و در آخر هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چقدر است.

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری تمامی شرکت های پیمانکار هستند که حضوری فعال در مناقصات دولتی دارند. پیمانکاران جهت حضور در مناقصه باید حتما مدرک تایید صلاحیت ایمنی داشته و ارائه دهند، براساس دستورالعمل اجرایی هیئت دولت در سال 1398 تمامی کارفرمایان موظف شدند با پیمانکارانی وارد قرارداد شوند که گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی را توسط اداره کار اخذ کرده باشند.

بنابراین تمامی شرکت ها فارغ از نوع فعالیتی که انجام می دهند موظف هستند اقدام به اخذ گواهینامه نموده و در اختیار مسئول مناقصه بگذارند. حال اینکه شرکت ها سوال دارند هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چقدر است، لطفا ادامه مقاله را مطالعه نمایید.

هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چقدر است؟

هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی موضوع کلی است که نمی توان هزینه دقیقی برای اخذ اعلام کرد منتها چنانچه تمامی مدارک درخواست شده که توسط اداره کار اعلام شده، کامل باشد شرکت هوداک سیستم فرتاک مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می کند جهت بارگذاری مدارک در سامانه، ارسال پرونده برای دفتر انجمن، پیگیری جهت ارسال به اداره کار و در نهایت پیگیری جهت بازرسی و صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی.

شرکت های پیمانکاری برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی باید مدارک اعلام شده توسط اداره کار را تکمیل و در سامانه بارگذاری نمایند، برخی از مدارک ممکن است توسط پیمانکار ناقص باشد که باید اقدام به تکمیل مدارک نماید. مثلا یکی از مدارک این هست که پیمانکار باید برای تمامی پرسنل تحت لیست بیمه خود گواهینامه دوره هشت ساعته ایمنی عمومی کارگری اخذ نماید و در سامانه بارگذاری کند. چنانچه پرسنل مجموعه این گواهینامه ها را نداشته باشند باید پیمانکار هزینه نماید جهت اخذ این گواهینامه، بنابراین هزینه ثابتی که بتوان اعلام کرد جهت اخذ این گواهینامه به شرح ذیل می باشد.

  • هزینه عضویت در انجمن جهت تشکیل پرونده فیزیکی و ارسال پرونده به اداره کار.
  • هزینه تشکیل پرونده و واریز هزینه بازرسی.
  • براساس ماده 154 قانون کار واریز مبلغ ده هزار تومان به حساب اداره کار بر اساس تعداد پرسنل اعلام شده در لیست بیمه.
اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست؟

طی مقالات قبلی در مورد گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توضیحات بیشماری داده شده که به صورت خلاصه در این مقاله به آن پرداخت می شود. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری مدرک اصلی پیمانکاران برای حضور در مناقصه می باشد و پیمانکار بدون ارائه این مدرک به هیچ عنوان نمی تواند در مناقصه شرکت نماید. متقاضیان برای اخذ این گواهینامه کلماتی همانند گواهی نامه HSE اداره کار، گواهی HSE ایمنی اداره کار، گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی اداره کار یا گواهینامه ایمنی اداره کار را اعلام می کنند.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استان ها صادر و تمامی روال پرونده باید توسط اداره کار استان ثبت شده آدرس شرکت متقاضی صورت پذیرد، لذا متقاضیان باید از اداره کار استانی اقدام به اخذ گواهینامه نمایند که در اساسنامه شرکت آدرس محل فیزیکی شرکت ثبت شده است. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اعتباری دوساله دارد و قبل از انقضاء گواهینامه متقاضی باید اقدام به تمدید گواهینامه نماید. هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و هزینه تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به طور عمومی یکسان بوده، یعنی متقاضی باید هزینه تشکیل پرونده و هزینه بازرسی را پرداخت نماید سپس پیگیری کند تا امور مربوط به بازرسی انجام گردد و گواهینامه تمدید شود.

چطور می توان اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمود:

متقاضیان اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار چطور می توانند اقدام به دریافت این گواهینامه کنند. برای اخذ این گواهینامه پیمانکار باید یکسری مدارک لازم داشته باشد که شرح کامل مدارک در مقاله (مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی) مکتوب و قابل مطالعه می باشد، لذا به این مقاله مراجعه نمایید. پیمانکار پس از تکمیل مدارک باید اقدام به احراز صلاحیت شرکت خود رد سامانه معرفی شده نماید سپس اقدام به ثبت نام در سایت اداره کار و تشکیل پرونده نماید.

مدارک تکمیل شده باید تماما به صورت اسکن (خوانا) باشد سپس متقاضی در سامانه اداره کار بارگذاری نماید، نکته مهم اینکه پیمانکار برای بارگذاری باید تمامی مدارک را داشته باشد و براساس درخواست اقدام به بارگذاری مدارک خود نماید. چنانچه روند بارگذاری مدارک کامل طی شد، متقاضی باید پرونده فیزیکی را به دفتر انجمن انتخاب شده ارسال نماید، هزینه عضویت در انجمن، هزینه بازرسی، هزینه تشکیل پرونده و هزینه های مرتبط را پرداخت نموده، بعد دفتر انجمن پرونده را ارسال می کند اداره کار و پس از تایید مسئول اداره کار پرونده برای بازرسی به واحد مربوطه منتقل می گردد.

چنانچه گزارش بازرس مثبت باشد پرونده جهت تکمیل به کمیته فنی اداره کار عودت داده می شود و با تشکیل کمیته تمامی مدارک و گزارش بازرس پرونده مطالعه و در صورت تایید گواهینامه صادر می شود. حال اینکه با توجه به توضیحات داده شده نمی توان هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی را به صورت دقیق اعلام نمود و با توجه به موارد غیرقابل پیش بینی که در مراحل کار به وجود می آید هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی متغییر می باشد.

مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی:

مدت زمان دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی سوال تکراری عموم متقاضیان می باشد، متقاضیان عموما برای حضور در مناقصه نیاز به این گواهینامه دارند لذا زمان اخذ گواهی نامه برای آنها اهمیت ویژه ای دارد. مدت زمان اخذ گواهینامه ایمنی اداره کار با توجه به مدت زمان تکمیل مدارک متقاضی همچنین پیگیری پرونده توسط متقاضی متناوب است. پس از تکمیل مدارک باید عملیات بارگذاری به سرعت و اصولی انجام شود سپس فیزیکی پرونده به دفتر انجمن ارسال گردد و بعد پیگیری شود تا پرونده به اداره کار ارسال شود، که این فرآیند با توجه به سطح اطلاعات فنی متقاضی و پیگیری ممکن است حدود یک هفته کاری زمان ببرد. پس از ارسال پرونده به اداره کار باید پیگری انجام شود با اداره کار جهت تایید پرونده و ارسال به واحد بازرسی، چنانچه پیمان های فعال متقاضی پراکنده و به تعداد زیاد باشد مطمئنا زمان بازرسی طولانی و چنانچه متقاضی یک پیمان فعال و در استان خود باشد زمان بازرسی کوتاه تر می شود. نکته مهم اینکه چنانچه متقاضی یک پیمان فعال را داشته و اعلام نماید هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی هم کمتر می شود، بنابراین پیشنهاد می شود پیمانکار یک پیمان داشته و فقط همان را به اداره کار اعلام نماید.

به طور کلی با توجه به فرآیند پیش روی پرونده و پیگیری متقاضی بابت روال پرونده ممکن است حدود سه الی شش ماه زمان ببرد جهت صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، لذا پیشنهاد می شود چنانچه مناقصه ای در پیش هست با شرکت ارتباط برقرار نمایید تا مسیر به شما پیشنهاد شود.

بیشتر بخوانیم:

اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار

 

برچسب ها: هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی، هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چقدر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button