مطالب ISO 9001

دانلود مستندات

گواهینامه ایزو

فرم درخواست

مقالات مهم

نمونه گواهینامه

روش اجرایی ایزو 9001 توسط دانشجویان رشته تحصیلی صنایع یا سازمان ها، شرکت ها و موسساتی که خواستار پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 9001:2015 هستند، درخواست می گردد. متقاضیان با اطلاع از روش اجرایی ایزو 9001 می توانند الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 را در مجموعه خود پیاده سازی نموده و از مزایای استقرار استاندارد در محیط کاری خود بهره مند شوند. روش اجرایی ایزو 9001 توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO تدوین و منتشر شده است.

پیاده سازی روش اجرایی ایزو 9001 شامل بیست مرحله همانند: کنترل مستندات، کنترل سوابق کیفی، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، ممیزی داخلی، بازنگری مدیریت، کنترل خدمات (محصولات) نا منطبق، آموزش، شناسایی و پایش فرآیندها، بهبود مستمر، تجزیه و تحلیل داده ها، برنامه ریزی و کنترل پروژه، شناسایی ارزیابی و بکارگیری پیمانکار فرعی،روش اجرایی امور اداری، روش اجرایی تحقیق بازار، روش اجرایی فروش و مناقصات و روش اجرایی تبلیغات می باشد.

مقاله روش اجرایی ایزو 9001 توسط شرکت هوداک سیستم فرتاک و براساس آخرین ویرایش استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 جهت اطلاع متقاضیان مکتوب شده. با مطالعه مقاله فوق اطلاعات کاملی در مورد روش اجرایی ایزو 9001 به دست می آورید و در انتهای مقاله فوق PDF روش اجرایی ایزو 9001 قابل دانلود می باشد.

پیشنهاد می شود برای دسترسی به کلیه مستندات ایزو 9001 به صفحه اصلی سایت، قسمت دسترسی به مستندات مراجعه یا از ستون سمت راست روی دانلود مستندات ایزو 9001 کلیک نمایید.

روش اجرایی ایزو 9001، کنترل مستندات:

هدف از کنترل مستندات در روش اجرایی ایزو 9001، حصول اطمينان از كنترل تمامي مدارك و داده هاي مربوط  به سيستم مديريت كيفيت در كليه مراحل تهيه،  تأييد، تصويب،‌ انتشار و توزيع، نگهداري، ‌بازنگري و تغيير، ابطال و در نهايت منسوخ شدن مدارك است. این روش اجرایی در راستای بند 4-2-3  از الزامات استاندارد ISO 9001: 2015  می باشد.

دامنه کاربرد روش اجرایی ایزو 9001 در برگیرنده کلیه مستندات موثر بر کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست در کلیه واحدهای موثر در شرکت می باشد.  مسئولیت نظارت به روی روش اجرایی ایزو 9001 بر عهده مدیریت و اجرا بر عهده مدیر کنترل کیفیت شرکت می باشد.

كليه مستندات تدوين شده بر اساس نيازمندي هاي استاندارد نظام مديريت یکپارچه (ISO 9001:2015 و ISO14001:2015 و (ISO 45001:2018  از قبيل نظام نامه، روش‌هاي اجرايي، دستور العمل ها و همچنين مستندات مرجع كه براساس ضوابط و استاندارهاي ملي و بين المللي در سازمان به‌ مورد اجرا گذاشته مي‌شود و نيز كليه مدارك جاري اعم از فرم‌ها و گزارشات و مستندات خاص مؤثر بر كيفيت در تمامي مراحل یعنی تهیه، تأیید، تصویب و پس از تصويب و نگهداري  تا امحاء، تحت كنترل قرار مي‌گيرد. جدول شماره 1 نشان دهنده این مراحل است .

 

نوع مستندات

تهیه كننده

تایید کننده

تصویب كننده

بازنگري

مدت زمان نگهداري نسخ منسوخ

نظامنامه

نماينده مديريت

نماينده مديريت

مدیر عامل

نماينده مديريت

2 سال

خط مشی

مدیر عامل

مدیر عامل

مدیر عامل

مدیر عامل

2 سال

روشهاي اجرايي

مدير مرتبط

نماينده مديريت

مدیر عامل

مدير مرتبط

1 سال

دستور العمل ها

مدير مرتبط

نماينده مديريت

مدیر عامل

مدیر مرتبط

1 سال

فرم ها

مدير مرتبط

نماينده مديريت

مدیر عامل

مدير مرتبط

1 سال

مستندات برون سازمانی

تمامی مستندات برون سازمانی بعد از تصویب مدیر عامل مورد استفاده قرار میگیرند

2 سال

 

تمامی مستندات اعم از روش اجرایی ، دستورالعمل ، فرم ها و مستندات خاص( به استثنای خط مشی ) مراحل زیر را طی می کنند :

تهیه مستندات: كليه مستندات و مدارك پس از بررسي‌هاي   فني و كارشناسي   توسط   افراد مجاز  مطابق جدول شماره 1

( جدول مرتبط با مسئوليت‌ها و زمان نگهداري) تهیه شده  و به عنوان پيش نويس به نماینده مدیریت ارسال مي‌گردند).

تایید مستندات: پیش نویس تهیه شده از مستند پس از بررسی توسط نماینده مدیریت به تأیید  ایشان رسیده و برای تصویب به مدیر عامل ارسال می گردد.

تصویب مستندات: پس از تصویب توسط مدیر عامل تمامی مستندات در فرم فهرست مستندات معتبر با کد F-01  ثبت می شوند. در واحد مدیریت یکپارچه  يك فرم فهرست مستندات  معتبر  با كد F-01  جهت نگهداري و كنترل آخرين وضعيت مستندات موجود مي‌باشدكه به سادگي از بكارگيري مدارك نامعتبر جلوگيري كرده و مستندات و مدارك را تحت كنترل درمي‌آورد. اين فهرست اطمينان مي‌دهد كه در تمامي موارد، نسخ توزیع شده معتبر می باشد و نسخ نامعتبر جمع آوری شده است .

روش اجرایی ایزو 9001، کنترل سوابق کیفی:

هدف از کنترل سوابق کیفی در روش اجرایی ایزو 9001، تعيين و تشريح فعاليت‌هاي مربوط به كنترل سوابق شركت، به ‌منظور حصول اطمينان از شناسايي‏، جمع‌آوري، ثبت و شماره‌گذاري، دستيابي، بايگاني، نگهداري و تعيين تكليف سوابق كيفي ایجاد شده در سطح شرکت می باشد. دامنه کاربرد کنترل سوابق کیفی بر عهده کلیه واحد های موثر بر کیفیت، ایمنی، بهداشت، و محیط زیست است. مسئولیت نظارت بر عهده مدیریت شرکت می باشد.

شرح کنترل سوابق کیفی در روش اجرایی ایزو 9001، کلیه سوابق مربوط به کیفیت و عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت برای اثبات اجرای صحیح عملیات تعیین شده انطباق خدمات انجام شده با نیازمندیها و الزامات مشخص شده و اطمینان از عملکرد موثر سیستم کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست و آگاهی اجرا کنندگان آن حفظ و نگهداری می شود.

سیستم  بايگانی سوابق  به ترتیب زیر بوده و به نحوی تنظیم شده است که کلیه سوابق لازم در دسترس واحد های مربوطه قرار داشته و دسترسی به سوابق به سادگی و سرعت صورت پذیرد. فهرست كليه سوابق و مدت زمان و محل نگهداري هركدام از آنها در فرم (فهرست سوابق)  با کد  F-06 توضيح داده مي‌شود. یک بایگانی منظم در هر یک از واحدهای موثر بر کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست موجود می باشدکه سوابق مربوط به واحد خود را نگهداری می کنند. کلیه مدیران و کارکنان مکلفند طبق موارد ذیل از ضبط صحیح و به موقع مستندات و سوابق در پرونده های مربوطه در واحد های خود اطمینان حاصل نمایند.

کلیه سوابق به صورت تایپ شده و يا با خط خوانا و قابل استفاده، نوشته شده و ثبت می شوند. كليه سوابق به ‌صورت تفكيك شده در محل های مناسب نگهداري مي‌شود كه امكان مفقود شدن‏ خرابي و ضايع‌شدن آنها به حداقل برسد. کلیه سوابق که به صورت فایل های رایانه ای نگهداری می گردند بایستی طبق فهرست سوابق کیفیت BACK UP  گیری شده و اطلاعات سوابق در حافظه های مجزا از قبیل هارد های جانبی و یا CD  ها و یا سایر حافظه های جانبی ظبط و نگهداری گردند. کلیه سوابق پس از گذشت مدت زمان نگهداری طبق فهرست سوابق با نظارت نماینده مدیریت امحاء میگردد.

روش اجرایی ایزو 9001، اقدامات اصلاحی:

هدف از تدوین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای روش اجرایی ایزو 9001 حذف علل عدم انطباق‌هاي بالفعل و بالقوه و جلوگيري از بروز آنهاست. دامنه کاربردی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در روش اجرایی ایزو 9001 کلیه واحدهای موثر بر کیفیت، ایمنی و بهداشت و محیط زیست را در دفتر مرکزی درگیر می کند. نمایند مدیریت مسئول رسیدگی به اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه می باشد.

اقدامات اصلاحی به منظور برطرف کردن و جلوگیری از عدم انطباق ها و علل خطاهای بالفعل در شرکت تعریف و پیگیری می شود، بنابراین مراجع تعریف اقدامات اصلاحی پیشنهادات، انتقادات و نظرات می باشد. اقدامات پیشگیرانه به منظور برطرف کردن و پیشگیری از عدم انطباق های ناشی از علل بالقوه و بهبود مستمر سیستم کیفیت تعریف و پیشگیری می شوند.

مرجع تعريف اقدامات همانند اقدامات اصلاحي مي‌باشد با اين تفاوت كه در مورد اقدامات پيشگيرانه علل بالقوه بررسي و ريشه‌يابي مي‌شوند. از جمع بندي پايش فرآيندها و تجزيه و تحليل داده‌ها اقدامات پيشگيرانه لازم به‌منظور بهبود سيستم تعريف و پيگيري مي‌شود. پس از بررسي و ريشه‌يابي اقدام لازم در فرم  (اقدام اصلاحی، پیشگیرانه) با کد F-08 تعریف و ثبت گردیده  و توسط نماينده مديريت به مجري ابلاغ می شود. پيگيري انجام اين اقدامات توسط فـرم  پيگـيري (اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه)   با کد F-09 بر عهده نماينده مديريت بوده و مي‌بايست اثر بخشي آن سنجيده شود.

عکس گواهینامه-IMS-چیست

روش اجرایی ایزو 9001، ممیزی داخلی:

هدف از ممیزی داخلی در روش اجرایی ایزو 9001، تشريح چگونگي برنامه ريزي و اجراي مميزي هاي داخلي به منظور حصول اطمينان از انطباق فعاليت هاي موثر بر كيفيت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست و نتايج مربوط به آنها با ترتيبات برنامه ريزي شده و همچنين حصول اطمينان از كارآيي سيستم مديريت یکپارچه (IMS) مي باشد. دامنه کاربردی ممیزی داخلی در روش اجرایی اایزو 9001 كليه فعاليت هاي سيستم مديريت یکپارچه (IMS) و همچنين عملكرد كليه واحدهاي مؤثر بر كيفيت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست را در جهت رعايت نيازمندي هاي استاندارد مديريت یکپارچه (IMS) را در دفتر مركزي شركت، دربرمي گيرد.

روش اجرایی ایزو 9001، بازنگری مدیریت:

هدف از بازنگری مدیریت بهبود مستمر سيستم مديريت یکپارچه (IMS) و افزايش اطمينان از كفايت و اثر بخشي سيستم در سطح شرکت می باشد. دامنه کاربردی بازنگری مدیریت در مورد کلیه اجرای سیستم مدیریت کیفیت (IMS) کاربردی می باشد. مسئول نظارت و اجرا در بازنگری مدیریت شخص مدیرعامل مجموعه می باشد.

شرح روش كار بدين صورت مي باشد كه جلسات بازنگري مديريت سالی دو بار در دوره هاي شش ماهه  برنامه ریزی شده و نسبت به تشكيل اين جلسات در فواصل طرحريزي شده اقدام مي گردد. نماينده مديريت موظف است با هماهنگي مدیر عامل و معاونت ها ، اهم موارد و مسايل و موضوعات قابل طرح در جلسه را جمع آوري نمايد .

وي سپس مي بايست هماهنگي هاي لازم جهت برگزاري جلسه را به عمل آورده و زمان تشكيل جلسه را به اطلاع كليه شركت كنندگان برساند. دبيري جلسات و تهيه صورتجلسات مطابق با فرم صورتجلسه با کد   F-15بر عهده نماينده مديريت مي باشد. وي براي هر يك از جلسات بازنگري مديريت، صورتجلسه اي را تنظيم نموده و خلاصه موارد مورد بحث و بررسي و تصميمات اتخاذ شده در جلسه را ثبت مي‌نمايد. اين صورتجلسات پس از امضاء کلیه حاضرین در جلسه  جهت هرگونه پيگيري و اقدامات بعدي در نزد نماينده مديريت نگهداري و نسخه اي از آن جهت رعايت و اجراي اقدامات مورد نظر به افراد ذيربط ارسال مي گردد.

روش اجرایی ایزو 9001، کنترل خدمات (محصولات) نامنطبق:

هدف از این روش اجرایی جهت حصول اطمینان از  شناسایی، ثبت، جداسازی و تعیین تکلیف مناسب مواد، اقلام، محصولات و خدماتی که خارج  از  الزامات قانونی، الزامات کارفرمایی و الزامات استاندارد و سایر مشخصه های تعریف شده می باشد، مستند شده است. دامنه کاربردی آن در کلیه واحد های موثر بركيفيت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد. لذا مسئولیت نظارت بر کنترل خدمات نامنطبق مدیریت فنی مهندسی یا واحد QC شرکت می باشد.

خدمت(محصول) نامنطبق خدمتی(محصولی) است كه به هر دليل، با خواسته ها و الزامات از پيش تعيين شده مطابقت ندارد.  با توجه به ماهيت مشخص پروژه ها و فعاليت هاي فرآيندي، كنترل خدمت (محصول) نامنطبق به صورت كنترل هاي مرحله به مرحله و نهایی طبق روش  زیر انجام مي گيرد.  

عدم انطباق در پروژه ها (محصولات)در شرکت به دو طریق امکان پذیر است :

عدم انطباق در اقلام اولیه خریداری شده و یا محصولات تولید شده.

عدم انطباق در عملیات های اجرایی در حین اجرای پروژه.

پس از پایش و اندازه گیری مواد، اقلام، محصولات و پروژه ها، در صورت وجود عدم انطباق، آن مواد، اقلام، محصولات وعملیات انجام شده جداسازی شده و در کلیه مراحل از انجام هر گونه اقدامات بعدی اجرایی (تولیدی) بر روی آنها جلوگیری به عمل آمده تا نسبت به  آن عملیات انجام شده یا محصولات تعیین تکلیف قطعی صورت پذیرد.

دانلود مستندات ایزو

روش اجرایی ایزو 9001، آموزش:

هدف از نگارش اين رويه تشريح روش آموزش كاركنان و تبيين چگونگي تعيين نيازهاي آموزشي، برنامه‌ريزي و اجراي آموزش‌ها جهت ارتقاء سطح دانش فنی پرسنل جهت انجام امور محوله و برنامه ريزي و اجراي دوره هاي تئوري و عملي ايمني، بهداشتي و زيست محيطي براي کارکنان و پيمانکاران مربوطه به منظور افزایش سطح کیفی امور، کاهش حوادث و اثرات زيست محيطي ناشي از عدم آگاهي کافي افراد می باشد.

دامنه کاربری در اين روش اجرايي کليه آموزش هاي مربوط به سيستم مديريت کیفیت، ايمني، بهداشت حرفه اي و محيط زيست، براي کارکنان و پيمانکاران درکارگاه ها و دفتر مرکزی را در بر می گیرد. مسئولیت نظارت بر آموزش به عهده سرپرست واحد آموزش می باشد و مسئولیت اجرا بر عهده واحد آموزش می باشد.

شرح آموزش به این صورت است که، برای هر یک از پرسنل شاغل در سطح شرکت توسط واحد آموزش فرم خلاصه سوابق آموزشی تکمیل شده و در پرونده آموزشی وی نگهداری می گردد. واحد آموزش در ارتباط با برنامه‌هاي آموزشي نسبت به ارسال فرم نياز سنجی آموزش  كاركنان به كليه واحدهای ذیربط در دو ماهه آخر هر سال اقدام می نماید. مسئولين واحدها پس از تكميل فرم مربوطه تا پايان هر سال آن را به واحد آموزش ارجاع می دهند. 

بیشتر بخوانیم:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button