تایید صلاحیت پیمانکاری

انواع گواهینامه پیمانکاران

مهمترین مقالات سایت

لینک های مرتبط

تفاوت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با تایید صلاحیت پیمانکاری

تفاوت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با تایید صلاحیت پیمانکاری چیست؟ اغلب شرکت های پیمانکاری جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی سردرگم هستند. شرکت ها نمی دانند که باید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کنند یا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری. لذا اغلب سوال دارند که تفاوت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با تایید صلاحیت پیمانکاری چیست.

پیمانکاران جهت حضور در مناقصات باید اقدام به اخذ گواهینامه HSE از اداره کار نمایند، پیش نیاز اخذ گواهینامه مذکور داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یا تایید صلاحیت پیمانکاری است. حال اینکه تفاوت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با تایید صلاحیت پیمانکاری در چیست. چه شرکت هایی باید اقدام به صلاحیت پیمانکاری نمایند و چه شرکت هایی اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری.

مقاله تفاوت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با تایید صلاحیت پیمانکاری توسط شرکت هوداک سیستم فرتاک مکتوب شده است. هدف از تدوین این مقاله اطلاع رسانی است لذا با مطالعه این مقاله متقاضیان اطلاعات کاملی به دست می آورند. متقاضیانی که درخواست اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار یا صلاحیت پیمانکار را دارند می توانند به دیگر مقالات سایت مراجعه نمایند.

تفاوت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با تایید صلاحیت پیمانکاری چیست؟

تفاوت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با تایید صلاحیت پیمانکاری بین نوع فعالیت شرکت های پیمانکاری است. شرکت هایی که در زمینه فنی یا مهندسی فعالیت می کنند باید اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری کنند. شرکت هایی که در زمینه خدماتی یا تولیدی فعال هستند باید اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری کنند.

در حقیقت دولت شرکت ها را به دو دسته تقسیم بندی کرده، شرکت های مهندسی و شرکت های خدماتی. نوع فعالیت ذکر شده در اساسنامه ثبتی شرکت ملاک سازمان برنامه و بودجه کشور یا اداره کار برای تقسیم بندی شرکت ها است. بنابراین چنانچه شرکتی در اساسنامه موضوع مهندسی عنوان کرده باشد ولی نیاز به تایید صلاحیت پیمانکاری داشته باشد باید الحاق به موضوع اساسنامه بزند. در مورد تفاوت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با تایید صلاحیت پیمانکاری در زیر بیشتر توضیح می دهیم.

صلاحیت پیمانکاری:

صلاحیت پیمانکاری، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، رتبه یا گرید تماماً عناوینی است که توسط متقاضیان اعلام می گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور (ساجات) شرکت های فنی مهندسی را احراز صلاحیت می کند. شرکت هایی که احراز صلاحیت آنها تایید شود توسط ساجات گواهینامه صلاحیت پیمانکاری صادر می شود.

بنابراین گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان برنامه و بودجه (ساجات) صادر می شود. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اعتباری چهار ساله دارد و سالیانه شرکت های دریافت کننده می توانند اقدام به ارتقاء رتبه گواهینامه نمایند. سازمان برنامه و بودجه شرکت ها را براساس نوع فعالیت، تعداد نفرات تحت لیست بیمه، گردش مالی، تعداد قراردادهای منعقد شده و مواردی دیگر دسته بندی می کند. دسته بندی شرکت های پیمانکاری بر مبنای امتیاز به دست آورده انجام می شود. به دسته بندی شرکت ها توسط سازمان برنامه و بودجه رتبه یا گرید نیز می گویند.

بنابراین شرکت ها با توجه به نوع فعالیت آنها بین رتبه 5 الی رتبه 1 دسته بندی می شوند. مسلما هر چه رتبه به 1 نزدیک تر باشد شرکت از لحاظ مالی قدرت بیشتری داشته و در مناقصات بزرگتری می تواند شرکت نماید. لذا شرکت ها اغلب درخواست دارند که ارتقاء رتبه داشته باشند. این امر پس از گذشتن حداقل یک سال از دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری امکان پذیر می باشد.

شرکت هایی که باید گواهینامه صلاحیت پیمانکار اخذ نمایند:

شرکت های که موضوع فعالیت آنها در زمینه فنی مهندسی است باید اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری نمایند. موضوع فعالیت باید در زمینه آب و فاضلاب، ابنیه، انفورماتیک، تاسیسات، راه سازی و سد سازی، ساختمان سازی و مرمت و بازسازی، نفت، گاز و پتروشیمی باشد. البته حوزه فعالیت این شرکت ها گسترده تر می باشد و شرکت های مشاوره که در این زمینه ها فعالیت می کنند نیز باید اقدام به اخذ رتبه مشاوره کنند. رتبه مشاوره بین رتبه 3 الی رتبه 1 توسط سازمان برنامه و بودجه به متقاضیان اهدا می گردد.

پیمانکارانی که درخواست اخذ رتبه دارند (صلاحیت پیمانکاری) باید بر مبنای نوع فعالیت ذکر شده در اساسنامه اقدام به اخذ گواهینامه نمایند. چنانچه موضوع اساسنامه با حوزه کاری که پیمانکار نیاز به گواهینامه صلاحیت پیمانکار دارد متفاوت است باید الحاق به موضوع ثبت گردد. شرکت ها برای دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکار نیاز به مدارکی دارند که بتوانند احراز صلاحیت خود را برای ساجات به اثبات برسانند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد گواهینامه صلاحیت پیمانکاری لطفا به دو مقاله زیر مطالعه گردد.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

شرایط و مدارک اخذ رتبه پیمانکاری

رتبه بندی شرکت های کامپیوتری

چرا باید شرکت ها اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری کنند؟

پیمانکار برای حضور در مناقصه یا اخذ ضمانت نامه بانکی باید توسط یک سازمانی احراز صلاحیت شده باشد. شرکت های پیمانکاری که در حوزه فنی مهندسی فعالیت می کنند باید توسط سازمان برنامه و بودجه تایید صلاحیت شوند. پیمانکاران برای حضور در مناقصه و یا اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری نیاز به اخذ رتبه پیمانکاری پیدا می کنند. در حقیقت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پیش نیاز اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی می باشد که اصطلاحا به نام HSE اداره کار نیز عنوان می گردد.

دلیل دیگر برای اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه بندی است که سازمان برنامه و بودجه برای شرکت های فنی مهندسی در نظر گرفته است. چنانچه پیمانکار بخواهد در مناقصه با مبلغ ریالی بالا شرکت نماید نیاز به ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با رتبه بالا دارد. به واقع ارگان های برگزار کننده مناقصه شرکت های پیمانکاری را براساس رتبه دریافت شده انتخاب و مشخص می کنند. لذا اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری همچنین ارتقاء رتبه پیمانکاری برای شرکت ها اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری:

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری با گواهینامه صلاحیت پیمانکاری متفاوت است. حتی نوع فعالیت شرکت ها نیز با هم بسیار متفاوت است. گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان ها برای شرکت های متقاضی صادر می شود. یعنی اینکه شرکت متقاضی باید از اداره کار استانی برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اقدام نماید که اساسنامه در آن استان ثبت شده باشد. مثلا چنانچه آدرس ثبتی اعلام شده در اساسنامه شرکت در استان زنجان باشد باید متقاضی از اداره کار استان زنجان اقدام نماید.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط متقاضیان گواهینامه صلاحیت از اداره کار یا مجوز اداره کار عنوان می شود. بنابراین فرقی نمی کند که چه اسمی برای گواهینامه اعلام می گردد. نکته مهم این هست که شرکت های خدماتی که توسط اداره کار مشخص شده باید توسط اداره کار اقدام به اخذ گواهینامه نمایند. مدت زمان اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری برای شرکت های خدماتی سه ساله است. متقاضیانی که موفق به اخذ گواهینامه شده اند باید سالیانه اقدام به تمدید گواهینامه خود کنند.

تصویر گواهینامه-ایزو-مورد-نیاز-پیمانکاران-چیست-
چه شرکت هایی می توانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ کنند:

شرکت های پیمانکاری که حوزه فعالیت آنها در رسته خدماتی هست می توانند با اخذ مجوزهای لازم اقدام به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری از اداره کار استان خود نمایند. زمینه فعالیت شرکت ها برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری باید در حوزه های اعلام شده زیر باشد.

خدمات عمومی، کترینگ و آشپرخانه های پخت و پز غذا، تامین نیروی انسانی شرکت ها، حمل و نقل عمومی، تاسیسات، انتظامی، فضای سبز، تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداری، چاپ و تکثیر اوراق، کارخانجات تولید و شرکت های طراحی و مونتاژ. پیمانکارانی که حوزه فعالیت آنها در زمینه های اعلام شده فوق می باشد باید اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نمایند.

جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری برای برخی از حوزه های کاری نیاز به مجوز است. مثلا شرکت هایی که نیاز به اخذ گواهینامه تاسیسات از اداره کار دارند باید توسط سازمان برنامه و بودجه رتبه تاسیسات اخذ کرده باشند. شرکت هایی که در حوزه انتظامی و حفاظتی نیاز به اخذ گواهینامه انتظامی دارند باید توسط سازمان نیروی انتظامی تاییدیه دریافت کرده باشند.

شرکت های تولیدی باید توسط وزارت صمت مجوز تولید و بهره برداری داشته باشند. شرکت های طراحی و مونتاژ همانند آسانسور و پله برقی باید توسط اصناف پروانه بهره برداری و مونتاژ داشته باشند.

چرا باید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ گردد:

مسلما شرکت های پیمانکاری که حوزه فعالیت آنها در بالا ذکر شده برای حضور در مناقصه نیاز به اخذ و ارائه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری دارند. شرکت های پیمانکاری که در زمینه خدماتی فعال هستند برای اخذ ضمانت نامه بانکی نیز نیاز به اخذ و ارائه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری دارند. همچنین این پیمانکاران برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری نیاز به اخذ و ارائه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری دارند.

لذا شرکت های پیمانکاری در حوزه خدمات برای انجام پروژه ای خدماتی و صنعتی همچنین حضور مستمر در مناقصات ارگان های دولتی نیاز به اخذ گواهینامه صلاحیت از اداره کار دارند. جهت اخذ این گواهینامه و مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران از اداره کار لطفا لینک زیر مطالعه گردد.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست؟

مدارک و شرایط اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری

پرسش و پاسخ متقاضیان:

آیا شرکتی که گواهینامه رتبه دارد باید گواهینامه صلاحیت از اداره کار بگیرد؟

موضوع فعالیت شرکت ها (چیزی که در اساسنامه ذکر شده) با موضوع مناقصه بسیار مهم است. معمولا برخی از شرکت ها در اساسنامه موضوع مهندسی اعلام شده منتها در مناقصه خدماتی شرکت می کنند. لذا چنانچه رتبه هم داشته باشند باید اقدام به اخذ تایید صلاحیت پیمانکاری نیز نمایند. برای اخذ تایید صلاحیت پیمانکاری باید موضوع اساسنامه را تغییر دهند و یکی از عنوان های شرکت های خدماتی در اساسنامه ذکر گردد.

آیا برای اخذ تایید صلاحیت پیمانکاری نیاز به دفتر مرکزی هست؟

بلحاظ اینکه بازرسی برای صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری در دفتر مرکزی توسط بازرس اداره کار انجام می شود، لذا متقاضی باید حتما آدرس دفتر مرکزی اعلام کند. دفتر مرکزی اعلام شده باید در موقعیت اداری یا تجاری باشد لذا منزل مسکونی مورد تایید نمی باشد.

آیا برای اخذ رتبه پیمانکاری (صلاحیت پیمانکاری) نیاز به دفتر مرکزی است؟

بلحاظ اینکه جهت صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بازرسی توسط سازمان برنامه و بودجه انجام نمی شود، نیاز به وجود دفتر مرکزی به صورت اداری یا تجاری نمی باشد. بلکه چنانچه شرکت متقاضی آدرس ثبتی در اساسنامه را اعلام کند و اجاره نامه رسمی بارگذاری نماید، مورد تایید بوده و گواهینامه صادر می شود.

آیا به صورت همزمان می توان برای صلاحیت پیمانکاری و تایید صلاحیت پیمانکاری اقدام کرد؟

در صورتیکه موضوع ثبت شده در اساسنامه هم فنی مهندسی و هم خدماتی باشد متقاضی می تواند برای هر دو گواهینامه را از سازمان ساجات و اداره کار دریافت نماید.

بیشتر بخوانیم:

گواهینامه پیمانکاران جهت حضور در مناقصه

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی چیست؟

 

برچسب ها: تفاوت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با تایید صلاحیت پیمانکاری، تفاوت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری با تایید صلاحیت پیمانکاری چیست، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 

Call Now Button