برخی از معروف ترین استانداردها

برای پاسخ به این سوال سازمان ها که چگونه کیفیت محصولات و خدمات خود را بهبود ببخشند تا انتظارات مشتریان آنها را برآورده کند، ISO پاسخ مناسبی دارد. برای پاسخ به جنبه های گوناگون مدیریت کیفیت که شامل برخی از  معروف ترین استانداردها می شود،  خانواده ISO 9000 مدیریت کیفیت پیشنهاد می شود.

در پاسخ به شرکت ها و سازمان ها از هر نوع که به ابزارهای کاربردی نیاز دارند تا مسئولیت های زیست محیطی خود را مدیریت کنند، خانواده ISO 14000 مدیریت محیط معرفی شده است. در ادامه با استانداردهای خانواده ISO 14000 مدیریت محیط بیشتر آشنا می شوید.

برای پاسخ به این سوال سازمان ها که چگونه کیفیت محصولات و خدمات خود را بهبود ببخشند تا انتظارات مشتریان آنها را برآورده کند، ISO پاسخ مناسبی دارد. برای پاسخ به جنبه های گوناگون مدیریت کیفیت که شامل برخی از  معروف ترین استانداردها می شود،  خانواده ISO 9000 مدیریت کیفیت پیشنهاد می شود.

این استاندارد برای پاسخ به سازمان هایی که به امنیت کارکنان خود اهمیت می دهند و به دنبال کاهش ریسک های شغلی و ایجاد شرایط کاری بهتر و امن تر هستند، تهیه شده است.

ISO 29001 استاندارد صنایع نفت و گاز پتروشیمی الزامات سیستم مدیریت کیفیت برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصولات برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی را بیان می کند. سازمان استاندارد بین المللی ISO با همکاری موسسه نفت آمریکا (API)

ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO 22000) یک استاندارد بین المللی شناخته شده است که رویکردی جهت اطمینان از ایمنی مواد غذایی را عنوان می کند. ISO 22000 همزمان استاندارد ISO 9001 را برای مدیریت ایمنی مواد غذایی و استاندارد HACCP را برای اطمینان از ایمنی غذا در تمام سطوح سازمان ترکیب می کند.

Call Now Button